ГАЛОГЕНИДНІ ВОГНЕТРИВИ ДЛЯ ІЗОТЕРМІЧНОЇ ПЛАВКИ,СИНТЕЗУ,
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ ТА ЛИТТЯ ХІМІЧНО АКТИВНИХ
СПЛАВІВ З ВЕЛИКИМ ВМІСТОМ ТИТАНУ, ЦИРКОНІЮ, ГАФНІЮ

Галогенидні вогнетриви використовуються для ізотермічної плавки, синтезу, високотемпературної гомогенізації та лиття високо хімічно активних припойних сплавів та сплавів, що здатні до аморфізації та інших сплавів з великим вмістом (до 80 мас.%) Ті, Zr, Нf, V, Nb. Такі сплави не змочують поверхні галогенидів, має місце низька адгезія сплаву до вогнетрива. Розроблено технологію та виготовлено тиглі, чашки, контейнери, форми для плавки, лиття та гомогенізації хімічно агресивних сплавів

Тиглі, чашки, контейнери

Розмір: діаметр 10- 100 мм; висота-до 100 мм;
 • ізотермічна плавка, високотемпературна гомогенізація сплавів, що
  здатні до аморфізації на основі Ті, Zr, Hf;
 • синтез, Ізотермічна плавка, лиття припойних сплавів з Ті, Zr, V, Nb);
 • вивчення капілярних властивостей сплавів з Ті, Zr, Нf, V, Nb;
 • вивчення термодинамічних властивостей сплавів з Ті, Zr, Нf, V, Nb;
  Робочі температури: неповинні перевищувати 1350 °С.


  Тиглі, контейнери та чашки для ізотермічної плавки,
  високотемпературної гомогенізациї, синтезу та лиття
  хімічно агресивних сплавів з великим вмістом Ті, Zr, Hf, V, Nb.

  Високо хімічно активні розплави, змочують поверхні тиглів з традиційних вогнетривів (графіту, оксидів, нітридів, карбідів), мас місце повне розтікання та висока адгезія розплаву до вогнетриву, роз'їдання та руйнування тиглів, насичення та забруднення сплаву продуктами взаємодії - елементами матеріалу тигля. Нові галогенидні вогнетриви мають високу стійкість до кородування та руйнування в контакті з хімічно агресивними розплавами з великим вмістом Ті, Zr, Нf, V, Nb, а також не змочуються такими розплавами.

  Плавка хімічно агресивного сплаву в тиглях з матеріалів:
  а - графіт; б. - Аl2О3, д - СаF2 та готові відливки сплавів 75%
  Нf-12% Сu-5% Ni-2% Со-6% А1 (в) і Сu-50% Ті (г), які виготовлено
  в тиглях з СаF2

  Автори розробки: академік, професор, д.т.н. Ю.В.Найдіч
  і с.н.с, к.х.н. В.П.Красовський
  ІПМ НАНУ, 03680, Київ-142. вул. Кржижанівського, З
  Тел/факс(38044) 424-30-17; Тел. 424-62-01,
  E-mail:naidich@ipms.kiev.ua; vitalkras@ipms.kiev.ua;

 •