Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Оголошення про захист дисертацій

П.І.Б. здобувача: Фомічов Євген Миколайович


Тема дисертаційного дослідження: «Вплив флексоефекту та поверхневого екранування на функціональні властивості нанорозмірних фероїків».
На здобуття наукового ступеня : кандидата фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 26 грудня 2018 року о 14:00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 26 листопада 2018 р


П.І.Б. здобувача: Бричевський Микола Миколайович


Тема дисертаційного дослідження: «Утворення структури, механічна поведінка і киснево-йонна провідність кераміки на основі двоокису цирконію».
На здобуття наукового ступеня : кандидата фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 12 грудня 2018 р. о 14.00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 19 листопада 2018 р


П.І.Б. здобувача: Новохацька Анастасія Олександрівна


Тема дисертаційного дослідження: «Вплив надлишкового марганцю на формування структури і магніторезистівні властивості нанорозмірних і керамічних манганітів».
На здобуття наукового ступеня : кандидата фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 12 грудня 2018 р. о 14.00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 19 листопада 2018 р


П.І.Б. здобувача: Юрченко Леся Петрівна


Тема дисертаційного дослідження: «Дослідження методом електронного парамагнітного резонансу дефектної структури сегнетоелектричних матеріалів зі структурою перовськіту».
На здобуття наукового ступеня : кандидата фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 17 жовтня 2018 р. о 14.00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 18 вересня 2018 р


П.І.Б. здобувача: Закарян Дора Арамаісівна


Тема дисертаційного дослідження: «Першопринципні методи розрахунку фізичних характеристик тугоплавких бінарних евтектичних композитів».
На здобуття наукового ступеня : доктора фізико – математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 23 травня 2018 р. о 14.00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 17 квітня 2018 р


П.І.Б. здобувача: МЕЛАХ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА


Тема дисертаційного дослідження: «Структура та фізико-механічні властивості кераміки на основі боридів і боровміщуючих сполук».
На здобуття наукового ступеня : кандидата технічних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 7 лютого 2018 р. о 14.00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 5 січня 2018 р


П.І.Б. здобувача: ДАНИЛЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ


Тема дисертаційного дослідження: «Закономірності зміцнення ОЦК і ГЩУ металів на розвинених стадіях пластичної деформації».
На здобуття наукового ступеня : кандидата фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.13 – фізика металів.
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 7 лютого 2018 р. о 14.00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 5 січня 2018 р


П.І.Б. здобувача: ГОНЧАРОВА ІРИНА ВАДИМІВНА


Тема дисертаційного дослідження: «Визначення методом індентування фізико-механічних властивостей матеріалів з різною кристалічною структурою».
На здобуття наукового ступеня : кандидата фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 1 березня 2017 р. о 14.00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 1 лютого 2017 р


П.І.Б. здобувача: ОНОПРІЄНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ


Тема дисертаційного дослідження: «Механізми формування структури та властивостей тонких плівок на основі аморфного вуглецю, які одержують магнетронним методом».
На здобуття наукового ступеня : доктора фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 7 грудня 2016 р. о 14-00 год.
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 2 листопада 2016 р


П.І.Б. здобувача: МИРОНЮК ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ


Тема дисертаційного дослідження: Вплив деяких видів іонізуючого випромінювання на властивості плівок оксиду цинку.
На здобуття наукового ступеня : кандидата фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 19 жовтня 2016 р. о 14.00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 19 вересня 2016 р


П.І.Б. здобувача: ІЛЬКІВ ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ


Тема дисертаційного дослідження: Вплив умов синтезу на електронну структуру нанокомпозитів SiO2/Al2O3/TiO2 і зарядову ємність літієвих джерел струму з катодами на їх основі.
На здобуття наукового ступеня : кандидата фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 19 жовтня 2016 р. о 14.00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 19 вересня 2016 р


П.І.Б. здобувача: ДЕНИСЮК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА


Тема дисертаційного дослідження: Електронна структура і оптичні властивості сполук APb2X5 і Tl3PbX5 (A=K, Rb, Tl; X=Cl, Br, I) – перспективних матеріалів нелінійної оптики
На здобуття наукового ступеня : кандидата фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 29.06.2016, 14-00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 27 травня 2016 р


П.І.Б. здобувача: ЯВОРСЬКИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ


Тема дисертаційного дослідження: Вплив механоактивації на електронну структуру сумішей нанооксидів Si, Al, Ti, Fe і зарядові ємності літієвих джерел струму з катодами на їх основі
На здобуття наукового ступеня : кандидата фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 29.06.2016, 14-00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 27 травня 2016 р


П.І.Б. здобувача: КОЗАК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ


Тема дисертаційного дослідження: Структура та оптоелектронні і механічні властивості тонких Si–C–N плівок.
На здобуття наукового ступеня : кандидата фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 30.03.2016, 14-00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 29 лютого 2016 р


П.І.Б. здобувача: ВОРОНОВИЧ ДАНІЇЛ ОЛЕКСАНДРОВИЧ


Тема дисертаційного дослідження: Термоемісійні та випромінювальні властивості монокристалів додекаборидів рідкісноземельних металів
На здобуття наукового ступеня : кандидата фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 14.10.2015, 14-00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 14 вересня 2015 р


П.І.Б. здобувача: ІВАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА


Тема дисертаційного дослідження: Мартенситне перетворення в нестехіометричному інтерметаліді Ti75.5Sn24.5 та його вплив на механічну поведінку
На здобуття наукового ступеня : кандидата фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 28.10.2015, 14-00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 28 вересня 2015 г


П.І.Б. здобувача: ВОВЧОК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ


Тема дисертаційного дослідження: Вплив легуючих елементів на релаксаційну стійкість та термічну стабільність сплавів з ГЩУ структурою
На здобуття наукового ступеня : кандидата фізико-математичних наук
Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла
Шифр вченої ради: Д 26.207.01
Призначені дата та час захисту: 28.10.2015, 16-00
Місце проведення захисту дисертації: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ – 142, вул. Кржижановського, 3
Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату: 28 вересня 2015 гУкраїнське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн