Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Співробітництво

Співпраця з вітчизняними партнерами

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Координація наукової діяльності 1. На базі ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України діє Національний контактний пункт за напрямом «Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології» Рамкової програми науково-технічного співробітництва Євросоюзу «Горизонт 2020». (керівник - зав. лабораторії Л.І. Чернишев, експерт - ст. наук. співробітник І.І.Білан). У звітному році проведено 4 інформаційні дні, присвячені можливій участі українських організацій в Рамковій програмі Євросоюзу «Горизонт 2020»


Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Тематика міжнародного співробітництва повністю співпадає з такими напрямами наукової діяльності інституту:

 • фізико-хімічні основи технології формування неорганічних матеріалів, дослідження фазових рівноваг, поверхневих і контактних явищ в багатокомпонентних системах;
 • фізика міцності, створення конструкційних матеріалів з високою питомою міцністю, нанокристалічні метали;
 • новітні технології порошкової металургії, металеві і композиційні матеріали, та порошкові покриття;
 • високотемпературні композиційні матеріали, неоксидна кераміка та кермети;
 • консолідовані і дисперсні наноструктурні матеріали, нанокераміка та нанокомпозити;
 • водневе матеріалознавство і водневі технології синтезу та обробки матеріалів.

 • Перспективні і сучасні напрями розвитку матеріалознавства в Європі на період 2012-2020 (у Програмах ЄС РП7 і РП8 Horizon-2020).


  Доповідь – член-кор. НАН України, заст. дир-ра з наук. роботи А.В.Рагулі

  Інформація про перспективи співробітництва ІПМ НАНУ з США, Японією, Євросоюзом.


  Доповідь – член-кор. НАН України, заст. дир-ра з наук. роботи А.В.Рагулі


  Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн