Sections
Personal tools
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Фізичне матеріалознавство та фізика міцності

30. Відділ конструкційної кераміки та керметів

30.01. Лабораторія тугоплавких сполук рідкісноземельних елементів


Голова лабораторії - Філіпов Володимир Борисович Email:dep60@ipms.kiev.ua

Веб-сайт: www.materials.kiev.ua/departments/060/index.html


Основні напрямки наукової діяльності

 • Вивчення матеріалів на основі РЗМ.
 • Розробка технологічних процесів прецизійної металургії тугоплавких сполук і принципів створення композиційних керамічних матеріалів з участю сполучень РЗМ.

Тематика наукових розробок

 • дослідження та розробка процесів вирощування монокристалів тугоплавких сполук перехідних та рідкісноземельних металів (у першу чергу боридів) як у індивідуальному стані, так і їх твердих розчинів, у залежності від складу, швидкості росту, наявності легуючих домішок та ін.;
 • визначення залежності досконалості кристалічної гратки боридів різних структурних типів від параметрів процесу кристалізації;
 • встановлення ролі електронної будови боридоутворюючого металу, вільних коливань металічних атомів у борній підгратці, анізотропії хімічного зв"язку, відхилення складу від стехіометрії, дефектності, стану поверхні кристалу у формуванні фізичних властивостей матеріалів.
 • дослідження закономірностей формування структури та характеру міжфазової взаємодії у спрямовано закристалізованих евтектичних сплавах нового класу композиційних матеріалів на основі керамічних тугоплавких сполук перехідних та рідкісноземельних металів;
 • вивчення впливу параметрів кристалізації на взаємну кристалографічну орієнтацію складових, ступінь досконалості поверхні міжфазової взаємодії, фізичної та хімічної природи компонентів на структуру поверхні міжфазової взаємодії та фізико-механічні властивості матеріалів.

Обладнання

 • вакуумна піч
 • прес
 • устаткування для індукційної зонної плавки,зокрема, в умовах підвищеного тиску інертного газу
 • рентгенівський та електронний мікроскоп
 • механічні, абразивні, електрозварювальні інструменти

Штат

Філіпов В.Б.
Керівник, к.ф.м.н.
Іжевський В.О.
к.т.н.
Левченко Г.В.

Половець С.Є.

Січкар З.В.

Шіцевалова Н.Ю.
ст.н.сп., к.ф.м.н.


Публікації

ОЛІВЦІ НА ОСНОВІ ВИСОКОМОДУЛЬНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПРАВКИ АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ
Адамовський А.А., Січкар З.В. (2018) Порошкова металургія, #05/06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.151-157

Композиційні матеріали на основі дисиліциду молібдену з підвищеною міцністю
Падерно В.М., Філіпов В.Б., Лященко А.Б., Люкшина С.І. (2011) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.13-20

Інструментальні матеріали на основі ZrB12 
Лященко А.Б., Адамовський А.А., Падерно В.М., Філіпов В.Б., Євдокимова А.В. (2010) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.83-86

Моделювання формування періодичної структури борид-боридних композитів при напрямленій кристалізації
Галанов Б.О., Єфімова К.О., Картузов В.В., Картузов Є.В., Падерно В.М., Філіпов В.Б. (2009) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.42-48

Дослідження змочування, контактної взаємодії та паяння гексабориду лантану високотемпературними припоями
Падерно Ю.Б.†, Красовський В.П., Філіпов В.Б., Падерно В.М. (2006) Адгезія розплавів і пайка матеріалів, #39, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.49-58


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн