Sections
Personal tools
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Фізичне матеріалознавство та фізика міцності

44. Відділ прикладної математики та обчислювального експерименту в матеріалознавстві


Голова відділу - Картузов Валерій Васильович Email:vvk@ipms.kiev.ua


Основні напрямки наукової діяльності

  • Математичні методи, моделі та обчислювальний експеримент в дослідженнях особливостей поведінки нових матеріалів в технологічних процесах їх одержання, обробки та експлуатації.

Найкращі результати

2017 рік

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В ДОСЛІДЖЕННІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНТЕРФЕЙСА ТА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В ГЕТЕРОФАЗНИХ КОМПОЗИТАХ ВКЛЮЧАЮЧИ ЕВТЕКТИЧНІ

Розроблено нову методику для визначення твердості та модулів пружності матеріалів приладами інструментального індентування з безперервним записом діаграм (P–h), де P – сила, що діє на індентор, h – зближення індентора і зразка. Методика виправляє помилки розповсюдженої методики Олівера-Фара та уточнює її базисні співвідношення (Б.О.Галанов, В.В.Картузов)

В рамках комп"ютерного моделювання методом молекулярної динаміки показано, що температура, при якій спостерігається контактне плавлення зразків, що скадаються з ідеальних кристалічних фаз міді і срібла, залежить від взаємної орієнтації граток, при цьому різниця температур може становити близько 150 градусів. Показано, що початок повномасштабного процесу контактного плавлення пов"язаний зі збільшенням товщини інтерфейсу і втратою порядку, а саме, зникненням кореляцій в напрямку, перпендикулярному площині інтерфейсу, обумовлених наявністю суміжних кристалічних структур (О.В.Бистренко, В.В.Картузов)

З перших принципів отримана залежність відносного значення модулів пружності (E (T) / E (T = 0)) (або теоретичної міцності) від температури (T / Tmax) для боридів LaB6 і MeB2.). Аналітично отримано залежність характерних параметрів евтектичних сплавів цих систем (концентрація і температура) від розміру зразків композитів (Д.А.Закарян, А.В.Хачатрян, В.В.Картузов)

Застосування кластерної моделі дозволило встановити закономірності і особливості структуроутворення високобористих сполук. Встановлено, що октаедричний і ікосаедричний кластери бору мають високу схильність до самоорганізації як з атомами металу (алюмінію, магнію), так і між собою. Знайдені оцінки значення енергії, що вивільняється при одержанні бориду алюмінію AlB12 (Н.М.Роженко, В.В.Картузов)

2016 рік

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В ДОСЛІДЖЕННІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНТЕРФЕЙСА ТА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В ГЕТЕРОФАЗНИХ КОМПОЗИТАХ ВКЛЮЧАЮЧИ ЕВТЕКТИЧНІ

Запропоновано нову аналітичну модель, яка прогнозує стрибок температури на фронтах руйнування та ущільнення зруйнованих крихких матеріалів (зокрема, керамік і скла) в умовах дозвукової пенетрації ударників. Показано, що цей температурний стрибок обумовлений стрибками тиску та зсувних напружень на зазначених фронтах (границях Мескал зон). Модель дозволяє оцінити енергетичні втрати на нагрівання, які залежать від механічних та теплофізичних властивостей матеріалу перепони. Результати моделювання демонструються на прикладах (Б.О.Галанов, С.М.Іванов, В.В.Картузов).

На основі комп´ютерних моделювань методом молекулярної динаміки показано, що при наближенні до евтектичної температури в системі Ag-Cu у зоні інтерфейсу відбувається збільшення амплітуди атомних коливань, яке призводить до руйнування кристалічної гратки при контактному плавленні. Показано, що контактному плавленню передує утворення подвійного шару за концентраціями компонент, що є наслідком часткової сепарації фаз (О.В.Бистренко, В.В.Картузов).

Виявлена експериментально стрибкоподібна зміна ЛКТР (лінійний коефіцієнт термічного розширення) (див. Известия вузов физики 1973, № 1, с.154-156; ФТТ, 1998, Т.40 № 11; ФТТ 2000, Т.42 № 2) для гексоборидів знайшла обґрунтування в рамках квантово-механічних першопринципних розрахунків для евтектичних композитів у системі LaB6 - MeB2 (Me - Ti, Zr, Hf) (Д.А.Закарян, А.В.Хачатрян, В.В.Картузов).

Публікації у закордонних виданнях

1. V.V. Atuchin (Laboratory of Optical Materials and Structures, Institute of Semiconductor Physics, SB RAS, Novosibirsk, Russia), E.N. Galashov (Department of Applied Physics, Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia), O.Y. Khyzhun (dep. 47), V.L. Bekenev, L.D. Pokrovsky ( Laboratory of Optical Materials and Structures, Institute of Semiconductor Physics, SB RAS, Novosibirsk, Russia), Yu.A. Borovlev ( Laboratory of Crystal Growth, Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry, SB RAS, Novosibirsk, Russia), V.N. Zhdankov (CML Ltd., 3 Lavrentiev Avenue, Novosibirsk, Russia). Low Thermal Gradient Czochralski growth of large CdWO4 crystals and electronic properties of (010) cleaved surface. Journal of Solid State Chemistry 236(2016)24–31.

2. Galanov B.A. ,Valeeva I.K. Sliding adhesive contact of elastic solids with stochastic roughness // International Journal of Engineering Science 101 (2016) 64–80.

3. Borodich F.M. (Cardiff University, UK), Galanov B.A. (2016) Contact probing of stretched membranes and adhesive interactions: graphene and other two-dimentional materials. Proc. R. Soc. A 472: 20160550. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2016.0550.

4. Zakarian D., Kartuzov V., Khachatrian A Prediction of the Mechanical Properties of LaB6–ZrB2 Materials in View of the Effect of Their Intercomponent Boundaries Journal Strength of Materials, -2016, 48(2), P. 290-293 DOI 10.1007/s11223-016-9764-1

5. D. Zakarian, V. Kartuzov, A. Khachatrian .Ultimate strength of crystals, nanoparticles and nano-ceramics having diamond-like structure // AIMS Materials Science, 2016, 3(4): 1696-1703. oi: 10.3934/matersci.2016.4.1696.

Опубліковані тези

1. V.L. Bekenev, V.V. Kartuzov, E.V. Kartuzov (від. 18). Influence of replacement of zirconium with titanium in eutectic LaB6–TixZr1−xB2 on power characteristics of interface. The 5th International Workshop on Directionally Solidified Eutectic Ceramics (DSEC V). Warsaw, Poland. April 3-7 of 2016.

2. Galanov B.A. ,Valeeva I.K. Adhesive contact of rough elastic solids. The 4th International Conference "Nanotechnologies" (NANO – 2016) October 24 – 27, Tbilisi: Tech. Univ. Press, Georgia, 2016, P. 65.

3. L. Ovsiannikova, V. Kartuzov, G. Lashkarev (від.35). Study of donor Al impurity by the help of fullerene like model. 45st "Jaszowiec" International Scool and Conference on the Physics of Semiconductors, Krynica-Zdroj, Poland, 2016 p, с. 78.

4. O.Bystrenko, T.Bystrenko. Anomalous Diffusion in CTRW Model and in Irregular Potential Fields. A Molecular Dynamics Study. Bogolyubov Conference Modern Problems of Theoretical Physics, May 24-26, 2016 Kyiv, Ukraine.

5. O.Bystrenko, V.Kartuzov. Pre- and contact melting phenomena in binary eutectic. Computer simulations of the inter-phase zone structure. 7th International Conference PHYSICS OF LIQUID MATTER: MODERN PROBLEMS, May 27-30, 2016, Kiev Ukraine.

6. O. Bystrenko, V. Kartuzov. Computer simulations of the diffusion zone structure in binary eutectic. 5th International Workshop on Directionally Solidified eutectic Ceramics, April 3 - 7 2016 Warsaw, Poland.

7. T Bystrenko, O Bystrenko, S Zubkova (від.4). Nonlinear effects in screening of highly charged cylindrical macroparticles in plasmas XXI International Conference “Electronics and Applied Physics”, October, 19-22, 2016, Kiev, Ukraine.

8. Borodich F.M., Galanov B.A. et al. Evaluation of Adhesive and Elastic Properties of Materials by Non-Spherical Indenters. International Workshop: Multi-Scale and Multi-Physics Testing of High-Performance Materials Technische Universitat Berlin, Germany, February 18-19, 2016.

9. Zakarian D. AB initio strength calculation of MoS2 dichalcogenide nanoparticles intercalated with hydrogen/ D. Zakarian, V. Kartuzov, A. Khachatrian //4th International research and practice conference nanotechnology and nanomaterialas NANO-2016, August 24 - 27, 2016, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.

10. D. Zakarian, A. Khachatrian .Ab Initio calculations of the elastic modulus of composites LaB6 - MeB2 (Me - Ti, Zr, Hf) from the temperature dependences//DSEC-2016 Directionally solidified 5, Eutectic ceramics, 2016; - abstracts. -Warsaw Poland– 2016.-P. 24.

11. М.О. Єфімов (від.23), К.О. Єфімова, О.І. Дудка (НТУУ «КПІ») О.Д. Хращевський (НТУУ «КПІ»). Дослідження процесів аморфізації вісокоміцних покриттів системи Fe-B отриманих методом аргоно-плазмового напилення. VI Міжнародна наукова конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах». Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 01-02 грудня 2016. С.198-199.

12. Prikhna Т.А. (ІСМ НАН України), Barvitskiy P.P. (ІСМ НАН України), Muratov V.B. (від.16), Kartuzov V.V., Sverdun V.B. (ІСМ НАН України), Dub S.N. (ІСМ НАН України), Loshak М.G. (ІСМ НАН України), Moshchil V.Е. (ІСМ НАН України), Karpets М.V. (ІСМ НАН України), Basyuk T.V. (ІСМ НАН України), Kozyrev A.V. (ІСМ НАН України), Kovylaev V.V. (ІСМ НАН України). Structure and properties of composite materials based on higher aluminum borides // Abstracts of 5th International Samsonov memorial conference “Materials science of refractory compounds and composites”. - 2016 - May 24-25. - Kyiv, Ukraine.– P.4.

13. Barvitskiy P.P. (ІСМ НАН України), Prikhna Т.А. (ІСМ НАН України), Muratov V.B. (від.16), Kartuzov V.V., Sverdun V.B. (ІСМ НАН України), Dub S.N. (ІСМ НАН України), Loshak М.G. (ІСМ НАН України), Moshchil V.Е. (ІСМ НАН України), Karpets М.V. (ІСМ НАН України), Basyuk T.V. (ІСМ НАН України), Kozyrev A.V. (ІСМ НАН України), Kovylaev V.V. (ІСМ НАН України). Structure and properties of composite materials based on higher aluminium borides // Abstracts of E-MRS 2016 Fall Meeting of the European Materials Research Society. – 2016. – 19-22 September. – Poland, Warsaw. – Р. X.5.4

14. Barvitskyi P.P. (ІСМ НАН України), Prikhna Т.А. (ІСМ НАН України), Muratov V.B. (від.16), Kartuzov V.V., Sverdun V.B. (ІСМ НАН України), Dub S.N. (ІСМ НАН України), Loshak М.G. (ІСМ НАН України), Moshchil V.Е. (ІСМ НАН України), Karpets М.V. (ІСМ НАН України), Basyuk T.V. (ІСМ НАН України), Kozyrev A.V. (ІСМ НАН України), Kovylaev V.V. (ІСМ НАН України). The parameters of production of composite materials based on higher aluminium borides // Abstracts of E-MRS 2016 Fall Meeting of the European Materials Research Society. – 2016. – 19-22 September. – Poland, Warsaw. – Р. ZU.2.3


Штат

Картузов В.В.
Керівник, ст.н.сп., к.ф.м.н.
Бекеньов В.Л.

Бистренко О.В.
ст.н.сп., к.ф.м.н.
Бистренко Т.О.
к.ф.м.н.
Валєєва І.К.
к.ф.м.н.
Галанов Б.О.
ст.н.сп., д.ф.м.н.
Гнатенко Н.С.

Єфімова К.О.
к.ф.м.н.
Жевновак Н.Г.

Закарян Д.А.
ст.н.сп., д.ф.м.н.
Іванов С.М.
к.т.н.
Картузова Л.М.

Красіков І.В.
к.т.н.
Красікова І.Є.

Лукович В.В.
ст.н.сп., д.т.н.
Овсяннікова Л.І.
ст.н.сп., к.ф.м.н.
Огородніков В.В.
ст.н.сп., к.т.н.
Роженко Н.М.

Хачатрян А.В.
к.ф.м.н.
Чечель О.В.
к.т.н.


Публікації

Потенціал в області мікронерівностей поверхні металу
Лукович В.В., Картузов В.В. (2019) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #21, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.36-43

Адсорбція водяної пари бездефектними моношарами дихалькогенідів d-перехідних металів
Бекеньов В.Л., Єфімова К.О., Картузов В.В., Куліков Л.М. (2019) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #21, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.62-77

Міжфазні границі в квазібінарних евтектичних системах
Закарян Д.А. (2019) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #21, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.78-92

Зміцнення високоентропійних еквіатомних металевих сплавів
Хачатрян А.В. (2019) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #21, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.109-116

ОТРИМАННЯ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ МЕТАЛЕВИХ ВОЛОКОН ТА ЕКСПРЕС-МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ЇХНІХ ПОР
Валєєва І.К., Кириченко О.В. (2019) Порошкова металургія, #03/04, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.41-50

Корозія на мікронерівностях поверхні металу
Лукович В.В., Картузов В.В. (2018) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.10-17

Врахування теплообміну фронту дроблення та ущільнення зруйнованого матеріалу з матеріалом, прилеглим до нього, в моделі розширення сферичної порожнини
Галанов Б.О., Іванов С.М., Картузов В.В., Прядко О.О. (2018) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.47-56

Модель формування евтектичних композитів методом спрямованої кристалізації
Галанов Б.О., Картузов В.В., Бистренко О.В., Іванов С.М. (2018) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.57-63

Дослідження мультифрактальних характеристик гарячепресованих композитів AlВ12—AlN
Красікова І.Є., Картузов В.В., Красіков І.В. (2018) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.92-97

Теоретичне вивчення (111)А поверхні кубічного карбіду кремнію
Зубкова С.М., Бекеньов В.Л. (2018) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.68-82

Теоретична міцність і межа плинності кристалів
Закарян Д.А., Хачатрян А.В. (2018) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.64-67

Розрахунок параметрів катодного захисту відрізка трубопроводу за умови відшарування ізоляції від його поверхні
Лукович В.В. (2018) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-9

Методика оцінки твердості металів та металевих ВЕС на основі фізичних параметрів, обчислених з перших принципів
Хачатрян А.В. (2018) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.28-32

Фізичні характеристики еквіатомних нікелевих сплавів і їх зв’язок з дісторсіями
Хачатрян А.В. (2018) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.115-120

Підвищення точності кількісних оцінок графічного методу Холла—Вільямсона за рахунок цифрової обробки XRD-дифрактограм
Григорьєв О.М., Картузов В.В., Роженко Н.М. (2017) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #23, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.16-35

Модифікована ядерна модель Джонсона для експериментального індентування матеріалів
Галанов Б.О., Іванов С.М., Картузов В.В. (2017) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.58-68

Імітаційне моделювання процесів самоорганізації базових структурних одиниць у високобористих сполуках
Картузов В.В., Роженко Н.М. (2017) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.90-98

Стійкість компьютерної програми обчислення мультифрактальних характеристик двовимiрних зображень
Красікова І.Є., Картузов В.В., Красіков І.В. (2017) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.99-104

Теоретичне вивчення атомної та електронної структури поверхні (111) в кристалах ZnSe і CdSe
Зубкова С.М. , Бекеньов В.Л. (2017) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.69-89

Про поляризацію в області відшарування
Лукович В.В., Осадчук С.О. , Ниркова Л.І. (2017) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.24-29

Характеристики міцності високоентропійних металевих сплавів
Хачатрян А.В., Фірстов С.О. (2017) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.36-42

Обчислення лінійного коефіцієнта термічного розширення металевих ВЕС з перших принципів
Хачатрян А.В. (2017) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.43-46

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕССУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ БОРИД-БОРИДНИХ ЕВТЕКТИК
Картузов В.В., Бистренко О.В. (2017) Порошкова металургія, #05/06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.149-158

Корреляція значень фрактальних характеристик структури матеріалу по електронно-мікроскопічним фотографіям поверхні зразків зі значеннями їх фізико-механічних характеристик
Красікова І.Є., Красіков І.В., Картузов В.В. (2016) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #22, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-9

Дослідження методами рентгенографії субструктури порошку карбіду вольфраму після розмелу
Бега М.Д., Винокуров В.Б., Галанов Б.О., Григорьєв О.М., Картузов В.В., Мазур П.В., Роженко Н.М., Степаненко А.В. (2016) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #22, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.58-72

Особливості модифікації приповерхневого шару вуглецевих сталей імпульсним лазером
Дудка О.І., Хращевський О.Д., Пулковський В.Ю., Єфімов М.О., Єфімова К.О., Даниленко М.І. (2016) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #22, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.51-57

Комп’ютерна реалiзація алгоритму визначення мультифрактальних характеристик матеріалознавчих структур по їх двовимiрним зображенням
Красікова І.Є., Картузов В.В., Красіков І.В. (2016) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.30-36

Моделювання з перших принципів температурної залежності міцності в системах LaB6 —TiB2, LaB6—ZrB2 з урахуванням інтерфейсу
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2016) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.37-48

Особливості застосування методу регуляризації Тихонова до визначення параметрів дефектного стану механоактивованого порошку заліза
Баглюк Г.А., Власова О.В., Картузов В.В., Мамонова А.А., Могила Н.В., Роженко Н.М. (2016) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.72-79

Теоретичне вивчення стабільності кубічних нанокристалів системи TiC—ZrC
†Лісенко А.О., Огородніков В.В., Картузов В.В., Бекеньов В.Л. (2016) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.103-109

Першопринципове вивчення атомної та електронної структури полярної поверхні CdTe(111)B-(2√3x4) орт.
Зубкова С.М., Бекеньов В.Л. (2016) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.56-71

Обчислення міцності нанокераміки з алмазоподібною структурою
Закарян Д.А., Хачатрян А.В. (2016) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.49-55

Про можливість зменшення руйнівних процесів режиму катодного захисту трубопроводу за надмірної катодної поляризації його поверхні
Лукович В.В. (2016) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-7

Дослідження процесів поляризації та відшарування захисних полімерних покриттів від поверхні зразків трубної сталі
Ниркова Л.І., Осадчук С.О., Лукович В.В. (2016) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.8-16

МІЖФАЗНІ ГРАНИЦІ І ЕНЕРГІЇ ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ В КВАЗІБІНАРНИХ БОРИДНИХ І МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ ЕВТЕКТИЧНИХ СИСТЕМАХ
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2015) Порошкова металургія, #07/08, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.144-150

Автоматичне визначення варіанта наближеного розв’язку рівняння згортки, шуканого за методом регуляризації, за наперед заданою відносною нев’язкою
Роженко Н.М., Картузов В.В., Григорьєв О.М. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.27-36

Обчислення базових фізико-механічних характеристик високоентропійних металевих сплавів
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.47-53

Застосування засобів розпаралелювання обчислень в реалізації алгоритму розрахунку фрактальної розмірності двовимірних зображень
Красікова І.Є., Картузов В.В., Красіков І.В. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.75-80

Про поляризацію і відшарування ізоляції від поверхні металу в системі катодного захисту
Лукович В.В., Картузов В.В. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.81-87

Міждисциплінарна Гармонія: матеріалознавство, золотий перетин, ланцюгові дроби
Могила Я.А., Картузов В.В. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.109-125

Першопринципове вивчення атомної та електронної структури полярної поверхні СdTe(111)А–(2 х 2)
Зубкова С.М., Бекеньов В.Л. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.62-74

Облік теплових ефектів в рамках методу псевдопотенціалів
Закарян Д.А., Хачатрян А.В. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.54-61

Розрахунок потенціалу та густини струму при проектуванні катодного захисту магістрального трубопроводу
Лукович В.В. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.11-19

Структуроутворення і механічні властивості дібориду цирконію в присутності активуючих спікання домішок
Григорьєв О.М., Галанов Б.О., Коротеєв О.В., Мелах Л.М., Мосіна Т.В., Бега М.Д., Котенко В.А., Винокуров В.Б., Кліменко Л.І., Степаненко А.В. (2015) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #21, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.110-127

ТЕОРЕТИЧНА МІЦНІСТЬ БОРИДУ І КВАЗІБІНАРНИХ БОРИДНИХ ЕВТЕКТИК ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2015) Порошкова металургія, #03/04, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.105-110

ФІЛЬТРУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ З ТОНКИХ ВОЛОКОН КОРОЗІЙНОСТІЙКОЇ СТАЛІ
Кириченко О.В., Клименко В.М., Шаповал І.В., Валєєва І.К. (2015) Порошкова металургія, #03/04, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.32-38

Розрахунок модулів пружності диборидів перехідних металів
Роговий Ю.І., Картузов В.В., Огородніков В.В. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.20-24

Моделювання структуроутворення в процесі спрямованої кристалізації LaB6—ZrB2
Картузов В.В., Бистренко О.В., Мотієнко І.П. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.69-73

Комп’ютерна реалiзація алгоритму обчислення мультифрактальних характеристик структури матеріалу по двовимiрним зображенням
Красікова І.Є., Картузов В.В., Красіков І.В. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.74-79

Першопринципне моделювання сегментації нанокластерів Ti14C13 та Ti13C14
†Лісенко А.О., Огородніков В.В., Картузов В.В. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.80-91

Молекулярно-динамічне моделювання фізико-механічних властивостей нанокристалів карбіду титану
Огородніков В.В., Григорьєв О.М., Бекеньов В.Л., Картузов В.В. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.102-119

Імітаційне моделювання формування евтектичних структур на основі методу кліткових автоматів
Картузов В.В., Мачуленко О.М., Єфімова К.О. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.120-132

Моделювання методом кліткових автоматів процесів теплопереносу в технології нанесення ударостійких покриттів на титанову підложку
Картузов В.В., Прядко О.А., Прядко О.А. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.133-137

Проста математична модель розрахунку потенціалу на зовнішній поверхні ізоляції магістрального трубопроводу
Лукович В.В. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-7

Дослідження впливу катодної поляризації у 3%-ному розчині NaCl на деструкцію полімерного стрічкового покриву у стендових умовах
Осадчук С.О., Ниркова Л.І., Рибаков А.О., Лукович В.В. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.13-19

Ab initio обчислення характерних параметрів утворення квазібінарних евтектичних боридних композитів
Хачатрян А.В. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.25-34

Дослідження впливу домішки кадмія на властивості сплавів ZnCdO методом функціоналу електронної густини з використанням кластерів Zn36O36
Овсяннікова Л.І. (2014) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.65-70

Ab initio дослідження стабільності наноалмазу
Овсяннікова Л.І. (2014) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.185-189

Математичне моделювання режиму передрекристалізаційної термічної обробки технічно чистого заліза
Дубовий О.М., Чечель О.В., Жданов О.О. (2014) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.76-82

Комп’ютерна інженерія поверхні розділу в нанокомпозиті LaB6—Zr(Ti)B2
Бекеньов В.Л., Картузов В.В. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.30-35

Характеристики міцності матеріалів у системі LaB6—MeB2 (Me — Ti, Zr, Hf)
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.46-49

Характеристики компьютерної реалiзацiї алгоритму обчислення фрактальної розмiрностi двовимiрних зображень
Красікова І.Є., Картузов В.В., Красіков І.В. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.69-73

Моделювання скручування графена і моношару BN в нанотрубку
Лісенко А.О., Картузов В.В., Роженко Н.М. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.74-80

Міжатомні потенціали взаємодії для особливотугоплавких сполук
Огородніков В.В., Григорьєв О.М., Бекеньов Л.В., Картузов В.В. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.87-97

Термічне розширення кубічних мононітридів та зв’язків метал—метал і метал—азот
Роговий Ю.І., Картузов В.В., Огородніков В.В. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.98-104

Формування поля кліткових автоматів для моделювання процесу нанесення ударостійких покриттів на титанову підложку
Картузов В.В., Прядко О.А. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.113-119

Електронні властивості поверхонь (111) і (0001) в кристалах ZnTe, ZnS, CdTe із структурою сфалериту і вюртциту
Зубкова С.М., Русіна Л.М., Бекеньов В.Л. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.50-68

Спрощена математична модель катодного захисту магістрального трубопроводу
Лукович В.В., Лукович В.В. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.4-13

Вплив шарового розмелу на структурні характеристики порошку вольфраму
Григорьєв О.М., Крячко Л.О., Бега М.Д., Лаптєв А.В., Головкова М.Є., Роженко Н.М., Берсудський Є.Й. (2013) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.114-122

Застосування методу регуляризації Тихонова для визначення фізичних уширень рентгенограм
Роженко Н.М., Картузов В.В., Григорьєв О.М., Мелах Л.М. (2012) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.35-46

Розв"язання методом потенціалів задачі Стефана у моделі формування волокнистих композитів за технологією направленої кристалізації. І
Барановська Л.В., Картузов В.В. (2012) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.52-59

Поздовжні коливання довгих пружних ударників при ударному прониканні їх в перешкоду
Галанов Б.О., Іванов С.М., Картузов В.В. (2012) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.70-77

Ab initio обчислення теоретичної міцності діхалькогенідів MoS2 в залежності від кількості інтеркальованого водню
Закарян Д.А. (2012) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.78-82

Розрахунок потенціалу в області відшарування ізоляції від поверхні труби при катодній поляризації
Лукович В.В. (2012) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.22-29

Модель та властивості наноалмазної частинки С120
Овсяннікова Л.І. (2012) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.99-104

Саморозігрів опроміненого графіту в ядерному реакторі
Огородніков В.В. (2012) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.105-115

Ab initio обчислення механічних характеристик LaB6 та MeB2 (Me — Ti, Zr, Hf)
Хачатрян А.В. (2012) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.47-51

AB INITIO ОБЧИСЛЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕРМІЧНОГО РОЗШИРЕННЯ БОРИДІВ MeB2 (Me - Ti, Zr), LaB2 І ЕВТЕКТИЧНИХ КОМПОЗИТІВ LaB6–MeB2
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2012) Порошкова металургія, #05/06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.65-72

Розрахунок теоретичної міцності в композитах LaB6—MeB2 (Me - Ti, Zr, Hf) евтектичного складу
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2011) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-8

Механіко-математична модель проникнення жорстких стрижнів з еродуючою оболонкою
Галанов Б.О., Картузов В.В., Іванов С.М. (2011) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.69-81

Комп’ютерна реалiзація алгоритму обчислення фрактальної розмірності структури матеріалу по зображенням, отриманим за допомогою електронної мікроскопії
Красікова І.Є., Картузов В.В., Красіков І.В. (2011) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.82-89

Модулі пружності і температура Дебая кубічних монокарбидів і мононитридів перехідних металів
Роговий Ю.І., Картузов В.В., Огородніков В.В. (2011) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.101-108

Розрахунок потенціалу й густини струму на поверхні пошкоджень протикорозійного покриття відрізка трубопроводу за даними електрометричних вимірювань
Лукович В.В., Калькутін Ю.Г. (2011) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.33-39

Розробка розрахункової моделі оптимізації структури енергоємних композитів за теплофізичними характеристиками їх складових
Панаіоті І.І., Лукович В.В. (2011) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.44-51

Вакансійне розпухання хрому
Огородніков В.В. (2011) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.96-100

ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В ЧЕТВЕРНІЙ СИСТЕМІ Ti–Si–B–C ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ НОВИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Великанова Т.Я., Турчанін М.А., Корнієнко К.Є., Бондар А.А., Агравал П.Г., Картузов В.В. (2011) Порошкова металургія, #07/08, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.11-24

Обчислення з перших принципів максимального рівня насичення воднем титану
Закарян Д.А., Картузов В.В., Купріянова О.О. (2010) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.65-70

Двошарові карбід-кремнієві нанотрубки з ковалентним зв"язком між шарами
Бекеньов В.Л., Картузов В.В. (2010) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.95-101

Застосування моделювання у задачі визначення пластичних властивостей матеріалу плівок на підкладках за даними индентування
Валєєва І.К. (2010) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.59-65

І.М.Францевич про режим роботи системи катодного захисту трубопроводів
Лукович В.В. (2010) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.22-26

Універсальне рівняння стану твердих тіл та міжатомні потенціали
Огородніков В.В. (2010) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.84-95

Всебічне розтягнення сферичних нанокристалів молібдену
Огородніков В.В. (2010) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.7-22

Моделювання формування періодичної структури борид-боридних композитів при напрямленій кристалізації
Галанов Б.О., Єфімова К.О., Картузов В.В., Картузов Є.В., Падерно В.М., Філіпов В.Б. (2009) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.42-48

Визначення на базі методу псевдопотенціала характерних параметрiв (температура, концентрація) евтектики в системі Hf – HfB
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2009) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Т.null, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-10

Розрахунок ефективних коефіцієнтів теплопровідності й теплоємності композиту за теплофізичними характеристиками його складових
Лукович В.В., Панаіоті І.І., Картузов В.В. (2009) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.16-20

Комп"ютерне моделювання оптичної поляризованості одношарової „зигзаг” нанотрубки з конічним звуженням та ковалентно приєднаними 6 амінокислотами фенілаланін
Оглобля О.В., Прилуцький Ю.І., Картузов В.В., Кузнєцова Г.М. (2009) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.123-128

Електронна структура (111) – поверхні в ковалентних кристалах типу А3В5 і А2В6: ZnSe, GaAs.
Горкавенко Т.М., Зубкова С.М., Русіна Л.М., Бекеньов В.Л. (2009) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.69-80

Деформація нанокристала ніобію абсолютно жорстким клином
Огородніков В.В., Малішевський К.В., Фомін В.М., Головньов І.Ф. (2009) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.20-37

Молекулярно-динамічне моделювання вдавлення сферичного наноіндентора в тонку плівку міді
Болєста А.В., Фомін В.М., Головньов І.Ф., Огородніков В.В. (2009) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.46-55

Аналіз характеру загальної деформації корпусу судна при слемінгових навантаженнях на спрощеній балковій моделі
Чечель О.В. (2009) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.37-46

Обчислення характерних параметрів сплавів LaB6-MeB2 на основі методу псевдопотенціалів
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.21

Про вплив геометрії мікронерівностей поверхонь тертя на величину температурного поля фрикційної пари за гальмівний цикл
Лукович В.В., Панаіоті І.І., Картузов В.В. (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.37

Ітеративний метод розв"язання лінійної проблеми методу найменших квадратів
Картузов В.В., Кудринський В.Ю.† (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.48

Теоретичне дослідження взаємодії атомарного водню з дісульфіднимі нанотрубками різного діаметру та хиральності
Бекеньов В.Л., Картузов В.В. (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.78

Прогнозування кількості зародків методом обчислювального експерименту в алюмінійових сплавах підданих електрогідроімпульсній обробці
Волков Г.В., Дмитришина Я.Ю., Картузов В.В., Цуркін В.Н. (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.92

Комп"ютерна імітація та аналіз структури нанопоруватого вуглецю
Картузов В.В., Крикля О.О. (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.113

Адгезія шершавих пружних тіл
Галанов Б.О. (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.98

Моделювання нагріву та виникнення термічних напружень в шаруватій структурі метал – інтерметалід – метал
Луговий М.І., Лукович В.В., Бродніковський М.П. (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.28

Моделювання механічної поведінки титана при розтязі методом молекулярної динаміки
Борисовська К.М., Огородніков В.В., Малішевський К.В.†, Подрезов Ю.М. (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.83

Першопринципний розрахунок оптичних спектрів кристалоутворюючих кластерів C48, B24N24, Si24C24
Овсяннікова Л.І., Покропивний В.В. (2008) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.28-34

Побудова на базі методу псевдопотенциалів термодинамічних потенціалів евтектичних сплавів
Картузов В.В., Закарян Д.А., Хачатрян А.В. (2007) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #09, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.8-12

Моделювання теплового поля фрикційної пари за гальмівний цикл
Лукович В.В., Панаіоті І.І., Картузов В.В. (2007) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #09, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.23-30

Визначення фрактальних характеристик структури матеріалів методом мультіфрактального аналізу зображень. Обчислювальний експеримент на модельних об"єктах
Красікова І.Є., Красіков І.В., Картузов В.В. (2007) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #09, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.79-84

Комп"ютерна імітація структури пір нанопористого вуглецю
Картузов В.В., Крикля О.О. (2007) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #09, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.85-90

Комп”ютерне моделювання оптичної поляризованості конічної одношарової зигзагоподібної вуглецевої нанотрубки ковалентно пов”язаної з амінокислотами фенілаланіна
Прилуцький Ю.I., Макарець М.В., Картузов В.В., Оглобля О.В., Вейд Т. (2007) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #09, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.113-116

Теоретичне дослідження пружних властивостей алюмінію
Лісенко А.О., Бекеньов В.Л. (2007) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #09, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.91-94

Визначення межі текучості твердих плівок на м"якій підкладці за даними індентування
Валєєва І.К. (2007) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #09, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.58-64

Моделювання пружних термічних напружень в пласкій і циліндричній шаруватих структурах метал - інтерметалід - метал
Луговий М.І., Лукович В.В., Бродниковський М.П. (2007) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #09, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.13-22

Взаємодія атомарного і молекулярного водню з МоS2 нанотрубками. Розрахунки розширеним методом Хюккеля
Бекеньов В.Л., Картузов В.В. (2005) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #07, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.34

Моделювання нано-структурованого SiC методом молекулярної динаміки
Шевченко В.І., Іващенко В.І., Картузов В.В., Павлова Н.Ю. (2005) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #07, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.52

Моделювання температурного поля фрикційної пари за цикл гальмування
Лукович В.В., Панаіоті І.І., Картузов В.В., Бабутін І.А., Кравченко С.А. (2005) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #07, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.72

Розрахунок теоретичної міцності алмазу за всебічного розтягнення та стиснення
Закарян Д.А. (2005) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #07, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.37

Першопринципний розрахунок спектрів комбінаційного розсіяння і інфрачервоного поглинання фулборена B12n12
Покропивний В.В., Овсяннікова Л.І., Ковригин С.В. (2005) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #07, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.69

Комп"ютерне моделювання взаємодії інтеркальованих атомів з матрицею шаруватих сполук методом псевдопотенціалу
Картузов В.В., Закарян Д.А., Єфімова К.О., Куліков Л.М., Семенов-Кобзарь А.О (2003) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.118-124

Про пружне наноіндентування неідеального (затупленого) конуса в двошаровий півпростір
Галанов Б.О., Картузов В.В., Кіндрачук В.М. (2003) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.4-16

Дослідження міцнісних характеристик титану на основі обчислення енергії взаємодії між щільноупакованими атомними площинами
Закарян Д.А., Картузов В.В. (2003) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.57-66

Математичне моделювання температурного поля теплоприймача
Картузов В.В., Ісаєв К.Б., Лукович В.В., Круковський П.Г. (2003) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.169-178

Термодинамічне моделювання системи Mo-S
Даниленко В.М., Бекеньов В.Л. (2003) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.22

FLAPW-розрахунок електронної структури простого кубічного фуллериту з молекул С24
Бекеньов В.Л., Покропивний В.В. (2003) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.147

Деформація нанострижня ніобію цілком жорстким клином
Малишевский К.В., Огородніков В.В. (2003) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.120

Про механічну стійкість гексагональної щільноупакованої фази вуглецю
Бекеньов В.Л., Камишенко В.В., Картузов В.В., Гогоци Ю.Г. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.12

Модель росту оксидного шару на Si3N4- та SiC-кераміках: неоднорідна кристалізація SiO2 із зміненням об”єму
Галанов Б.О., Іванов С.М., Картузов В.В., Бугаєнко Р.І. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.36

Обчислення силових тензорів та дисперсійних кривих металів з кубічною структурою
Закарян Д.А., Картузов В.В. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.57

Теоретичне дослідження росту алмазоподібної плівки на поверхні (111) SiC
Камишенко В.В., Шевченко В.І., Гогоци Ю.Г., Картузов В.В. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.65

Закономірності запалювання та горіння екзотермічних реакцій синтезу неорганічних сполук в умовах контактного плавлення компонентів
Картузов В.В., Солнцев В.П., Скороход В.В., Ротмістровський К.Є., Солнцева Т.А. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.72

Атомна структура тетраедричних аморфних сплавів -Si1-xCx
Шевченко В.І., Іващенко В.І., Іващенко Л.А., Русаков Г.В., Картузов В.В. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.139

Вакантні і гідрогенні стани в кубічному карбіді кремнію
Шевченко В.І., Іващенко В.І., Русаков Г.В., Картузов В.В. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.160

Модель міжатомної взаємодії та методика розрахунку парних потенціалів міжатомних взаємодій в бінарних з”єднаннях перехідних металів
Лісенко А.О., Бекеньов В.Л., Мілевський А.Г. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.96

Про один метод регуляризації інтегрального рівняння першого роду з гіперсингулярним ядром
Галанов Б.О., Лукович В.В. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.47

Молекулярно-динамічне моделювання розтягу бікристала Cr-Nb
Огородніков В.В., Малишевський К.В. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.104

Аналітичні моделі атомно-силового мікроскопа
Огородніков В.В., Покропивний В.В. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.113

Обчислювальний експеримент з дослідження впливу високих тисків на ковалентні та іонно-ковалентні кристали з кубічною структурою
Закарян Д.А., Картузов В.В. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.56

Комп"ютерне моделювання процесів інтеркаляції в нанотехнології з"єднань з шаруватими структурами
Картузов В.В., Красіков І.В., Єфімова Є.А., Куліков Л.М., Семенов-Кобзарь А.А. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.66

Моделювання процесів лазерної обробки поверхні матеріалу
Картузов В.В., Красікова І.Є., Красіков І.В. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.74

Впорядкування через хаотизацію: моделювання фазових рівноваг під опроміненням
Камишенко В.В., Картузов В.В., Ротмістровський К.Є. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.82

Імітаційне моделювання упаковки часток (двомірний випадок)
Скороход В.В., Картузов В.В., Красіков І.В., Картузов Є.В. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.155

Про розв”язність нелінійних інтегральних рівнянь односторонніх контактних задач теорії пружності
Галанов Б.О. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.29

Про збіжність методу Бубнова-Галеркіна для одного класу односторонніх крайових задач механіки контакту пружних тіл з покриттями
Галанов Б.О. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.37

Обчислення псевдопотенціалу діелектриків та дослідження їх електронної структури з урахуванням розміру зарядів на зв”язках
Закарян Д.А. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.44

В.М.Остапенко i математичне моделювання поля систем електрохімічного захисту трубопроводів
Лукович В.В. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.10

Поле трубопроводу, який знаходиться під шаром грунту з великим опором
Лукович В.В. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.130


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн