Sections
Personal tools
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Матеріалознавство порошкових та композиційних матеріалів та покриттів

36. Відділ зносостійких та корозійностійких порошкових конструкційних матеріалів

36.01. Лабораторія композиційних матеріалів електротехнічного призначення


Голова лабораторії - Хоменко Олена Вікторівна Email:29min@ipms.kiev.ua


Основні напрямки наукової діяльності

 • Розробка фізико-хімічних основ отримання композиційних матеріалів електротехнічного призначення.

 • Тематика роботи відділу


  Розробка фізико-хімічних принципів створення порошкових композиційних матеріалів електротехнічного призначення для роботи в екстремальних умовах:

 • дугогасіння в вакуумі, повітрі, елегазу та інших середовищах при комутації малого та великого струму в електричних мережах значної потужності;

 • високошвидкісного ковзного контакту в слабоструменевих електричних мережах;

 • контактного зварювання конструкційних матеріалів та сплавів.

 • Дослідження закономірностей формування структури та властивостей парофазних композиційних матеріалів;
  Прикладні дослідження по оптимізації технології виготовлення контакт-деталей та електродів різного призначення з використанням технологій порошкової металургії та електронно-променевого випаровування і конденсації.


  Найкращі результати

 • Розроблено технологію одержання заготовок з композитів Cr-Cu для дугогасильних електричних контактів важко навантажених комутаційних апаратів вакуумного типу (ДП "Генератор", м. Київ);

 • Розроблено технологію одержання контакт-деталей для електричних апаратів з композитів Ag-Ni з використанням виробничих відходів срібла (ДТО "Львівська залізниця", ДП "Аргентум", м. Львів).

 • Випробувано нові порошкові композиції на основі станумвмісних бронзи з домішкою СaF2 для високошвидкісних ковзних слабоструменевих контактів при термо- та тензометруванні лопаток авіатурбін (ЗМБК "Прогрес", АО "Моторсіч", м. Запоріжжя).

 • Запропоновано порошкові матеріали на базі Ag-C з великою масовою часткою вуглецю (до 60 % ) для контактів реле залізничного транспорту і в пристроях автоматичного блокування (ТУ і ТІ).

 • Розроблена технологія одержання складнолегованих порошків композиційного складу на основі системи Со-Сr-Аl-Y-Si з заданим фракційним складом (40-100 мкм), що ґрунтується на послідовному механічному подрібненні зливків, для виготовлення плазмового покриття газотурбінних лопаток (патент на винахід).


 • Штат

  Хоменко О.В.
  Керівник, ст.н.сп., к.т.н.
  Гречанюк М.І.
  д.т.н.
  Затовський В.Г.
  к.т.н.


  Публікації

  Вплив технологічних факторів на механічні властивості конденсату на основі міді та молібдену
  Гречанюк М.І., Гречанюк В.Г. (2018) Електричні контакти та електроди, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.73-82

  Сучасні порошкові композиційні матеріали для комутаційної та зварювальної техніки
  Затовський В.Г., Хоменко О.В., Хоменко О.І. (2018) Електричні контакти та електроди, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.139-150

  МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ Gd2Zr2O7 ДЛЯ ТЕРМОБАР’ЄРНИХ ПОКРИТТІВ
  Дуднік О.В., Лакиза С.М., Гречанюк М.І., Рубан О.К., Редько В.П., Глабай М.С., Милосердов О.Б. (2018) Порошкова металургія, #05/06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.67-86

  ТЕПЛОБАР’ЄРНI ПОКРИТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПОШУК I ДОСЛIДЖЕННЯ
  Лакиза С.М., Гречанюк М.І., Рубан О.К., Редько В.П., Глабай М.С., Милосердов О.Б., Дуднік О.В., Прохоренко С.В. (2018) Порошкова металургія, #01/02, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.107-143

  ДИСПЕРСНО-ЗМIЦНЕНI ТА МІКРОШАРУВАТI ОБ’ЄМНI НАНОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МIДI ТА МОЛIБДЕНУ, ОТРИМАНI МЕТОДОМ ВИСОКОШВИДКIСНОГО ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ВИПАРОВУВАННЯ–КОНДЕНСАЦIЇ У ВАКУУМI: СТРУКТУРА ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД
  Гречанюк М.І., Гречанюк В.Г. (2017) Порошкова металургія, #11/12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.29-46

  ЛАБОРАТОРНА ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА УСТАНОВКА L-2 БАГАТОЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ СПЛАВІВ, КОНДЕНСОВАНИХ КОМПОЗИТІВ, ПОКРІТТІВ ТА ПОРОШКІВ
  Гречанюк М.І., Баглюк Г.А., Кучеренко П.П., Мельник А.Г., Гречанюк І.М., Гречанюк В.Г., Смашнюк Ю.А. (2017) Порошкова металургія, #01/02, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.147-150

  ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА УСТАНОВКА L - 4 ДЛЯ ПЕРЕПЛАВА І РАФІНУВАННЯ У ВАКУУМІ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ
  Гречанюк М.І., Кучеренко П.П., Мельник А.Г., Гречанюк І.Н., Смашнюк Ю.А. (2016) Порошкова металургія, #07/08, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.138-147

  Вплив матеріалу й товщини розділового шару на формування структури конденсатів Сu—Mo
  Гречанюк В.Г., Мінакова Р.В., Гречанюк М.І., Гречанюк І.М. (2016) Електричні контакти та електроди, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.76-82

  Порівняльне дослідження ефективності переходу дуги в жевріючий розряд при використанні багатошарових конденсованих матеріалів в електричних контактах
  Медзинський Б., Вишневський Г., Харін С., Гречанюк М.І., Нурі Х. (2016) Електричні контакти та електроди, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.114-124

  Удосконалення обладнання для отримання конденсованих із парової фази електроконтактних матеріалів із покращеними експлуатаційними характеристиками
  Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Хоменко О.В., Затовський В.Г. (2016) Електричні контакти та електроди, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.137-145

  Структура та властивості динамічно компактованих порошків міді та суміши міді з хромом
  Толочин О.І., Лаптєв А.В., Хоменко О.В., Хоменко О.І. (2016) Електричні контакти та електроди, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.146-153

  Порівняльне дослідження матеріалів контактних вставок струмоприймачів залізничного транспорту
  Крячко Л.О., Затовський В.Г., Головкова М.Є. (2016) Електричні контакти та електроди, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.154-160

  Показники, що доповнюють дані кількісної металографії для аналізу фізичних характеристик матеріалів
  Хоменко О.І., Хоменко О.В., Баглюк Г.А. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.41-46

  Сучасні композиційні матеріали для комутаційної та зварювальної техніки. Повідомлення 1. Порошкові композиційні матеріали
  Хоменко О.В., Гречанюк М.І., Затовський В.Г. (2015) Автоматическая сварка, #10, Київ: Видавничий дім "Патон", C.38-44

  Оцінка якості матеріалів електротехнічного призначення, отриманих гарячим штампуванням, за їхньою мікроструктурою
  Хоменко О.І., Баглюк Г.А., Хоменко О.В. (2015) Обробка матеріалів тиском, # № 2 (41), Краматорськ, Україна: Донбаська державна машинобудівна академія, C.153-157

  Особливості взаємодії плазми електричної дуги з робочою поверхнею композиційних електродів
  Крячко Л.О., Веклич А., Лебідь А., Мінакова Р.В., Гречанюк М.І. (2015) Plasma Physics and Technology, #1-2, Praha, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, C.1-3

  Використання програмного комплексу АМІС для кількісної металографії
  Хоменко О.І., Хоменко О.В. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.35-42

  Дослідження плазми електродугового разряду з домішками міді та хрому
  Веклич А.М., Лебідь А.В., Сірик О.О., Хоменко О.В. (2014) Електричні контакти та електроди, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.47-54

  Особливості розмелу порошку електролітичної міді у млинах різного типу
  Гончарук О.А., Хоменко О.В., Найда Ю.І. (2014) Електричні контакти та електроди, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.55-64

  Вплив температури ударного пресування у вакуумі на фізико-механічні властивості композитів Cu—Cr
  Толочин О.І., Лаптєв А.В., Хоменко О.В. (2014) Електричні контакти та електроди, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.65-74

  Явища в електричній дузі при використанні композиційних матеріалів Cu—Cr при комутації в ланцюгах з низьковольтної DC навантаженням малої потужності
  Вишневський Ж., Медзинський Б., Войтас П., Козловський А., Гродницький А., Гречанюк М.І. (2014) Електричні контакти та електроди, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.251-256

  Експлутаційні характеристики шаруватого контактного матеріалу Cu—Mo в повітряних АС низковольтних контакторах
  Медзинський Б., Войтас П., Козловський А., Восік Д., Гродзинський А., Хабрич М., Гречанюк М.І. (2014) Електричні контакти та електроди, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.257-266

  Моделювання диспергування порошку міді у млині вихрового типу з абразивним покриттям робочої камери і рухомих елементів
  Хоменко О.В., Хоменко О.І., Мінакова Р.В. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.19-29

  Сучасний стан та перспективи застосування технології високошвидкісного електронно-променевого випаровування та наступної конденсації в вакуумі металів і неметалів для отримання матеріалів електричних контактів і електродів
  Гречанюк М.І., Мінакова Р.В., Копилова Г.Є. (2013) Порошкова металургія, #03/04, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.139-150

  ЕВОЛЮЦІЯ МІКРОСТРУКТУРИ КОМПОЗИТІВ Cr–Cu ПРИ РІДКОФАЗНОМУ СПІКАННІ
  Хоменко О.В., Мінакова Р.В., Лесник Н.Д. (2013) Порошкова металургія, #01/02, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.29-42

  ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ПОРОШКОВОГО СПЛАВУ Co–Cr–Al–Y–Si
  Гречанюк М.І., Гогаєв К.О., Затовський В.Г. (2012) Порошкова металургія, #11/12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.18-25

  АНАЛIЗ ЯКОСТІ РОЗМЕЛУ ТА ЗМІШУВАННЯ ПОРОШКІВ МІДІ ТА ХРОМУ У МЛИНІ НОВОГО ТИПУ
  Хоменко О.В., Найда Ю.І., Мінакова Р.В. (2012) Порошкова металургія, #03/04, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.12-18

  Конденсовані з парової фази композиційні матеріали з металевою матрицею Повідомлення 3. Мікропористі матеріали
  Гречанюк М.І. (2012) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.162-169

  Вторинна структура в робочому шарі електричних контактів з композиційних матеріалів і їх функціональні властивості
  Мінакова Р.В., Хоменко О.В., Копилова Г.Є., Головкова М.Є., Веклич А.М., Сорока П.В. (2012) Електричні контакти та електроди, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.38-47

  Динаміка ковзних контактів в рудничному низькошвидкісному залізничному транспорті
  Медзинський Б., Дзержановський В., Вандзио Ю., Гречанюк М.І., Шоффа В.М. (2012) Електричні контакти та електроди, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.63-69

  Дослідження плазми електродугового розряду між композиційними електродами на основі міді
  Бабіч І.Л., Борецький В.Ф., Веклич А.М., Гречанюк М.І., Лебідь А.В., Мінакова Р.В., Сорока П.В. (2012) Електричні контакти та електроди, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.91-100

  Порошкові композиційні магнітом’які матеріали для електротехнічної промисловості
  Власова О.В., Панасюк А.Д., Мініцький А.В., Апінінська Л.М., Вергелес Н.М., Затовський В.Г., Гріпачевський А.М., Куровський В.Я. (2012) Електричні контакти та електроди, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.101-107

  Вплив температури ударного пресування у вакуумі на щільність, структуру та властивості порошкової міді
  Лаптєв А.В., Толочин О.І., Хоменко О.В. (2012) Електричні контакти та електроди, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.117-124

  Формування методом електронно-променевого випаровування-конденсації Cu—Fe и Cu—Ni композиційних материалів і їх властивості
  Гречанюк М.І., Мінакова Р.В., Головкова М.Є., Мінаков М.В., Вербило Д.Г., Копилова Г.Є. (2012) Електричні контакти та електроди, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.150-160

  До питання про структурні зони у вакуумних конденсатах
  Гречанюк М.І., Онопрієнко Е.В., Гречанюк В.Г. (2012) Електричні контакти та електроди, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.179-183

  Технологія отримання порошку сплаву CoCrAlYSi
  Василега О.П., Гогаєв К.О., Гречанюк М.І., Затовський В.Г. (2011) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.108-116

  Конденсовані з парової фази композиційні матеріали з металевою матрицею
  Повідомлення 1. Дисперсно-зміцнені матеріали

  Гречанюк М.І. (2010) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-9

  Конденсовані з парової фази композиційні матеріали з металевою матрицею
  Повідомлення 2. Мікрошаруваті матеріали

  Гречанюк М.І. (2010) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.10-16

  Експериментальне моделювання опору стягнення
  Затовський В.Г., Мінаков М.В. (2010) Електричні контакти та електроди, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.132-139

  Деякі фізико-хімічні аспекти виготовлення композицій Cr–Cu электротехничного призначення
  Хоменко О.В., Мінакова Р.В., Лесник Н.Д., Хоменко А. А. (2010) Електричні контакти та електроди, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.172-181

  Застосування комплексу "Тензор" для дослідження Cu-Cr матеріалів для контактів вакуумних вимикачів
  Хоменко О.І., Хоменко О.В. (2010) Електричні контакти та електроди, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.181-189

  Аналіз міцності і пластичності композитів Cu–35Cr та Cu–65Cr, що одержані прессуванням у твердій фазі
  Толочин О.І., Хоменко О.В., Лаптєв А.В. (2010) Електричні контакти та електроди, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.189-198

  Про деякі особливості структури і властивостей товстих парофазних конденсатів на основі міді і заліза
  Мінакова Р.В., Гречанюк М.І., Затовський В.Г., Головкова М.Є., Копилова Г.Є., Василега О.П., Вербило Д.Г. (2010) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.37-44

  Парофазні конденсати в системах Cu-W(Mo,Cr). Структура, властивості.
  Гречанюк М.І., Мінакова Р.В., Хоменко О.В., Копилова Г.Є., Головкова М.Є., Бухановський В.В., Рудницький Н.П., Ярош Т.Л. (2009) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.16-32

  Електронно-мікроскопічне дослідження масопереносу при рідкофазному спіканні композитів Cr-Cu
  Хоменко О.В. (2009) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.32-39


  Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн