Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Курочкін Володимир Данилович

Керівник 31.01 лаб.

Науковий ступінь: доктор хімічних наук
Наукове звання: старший науковий співробітник
Посада: провідний науковий співробітник

Телефон: +380(44)205-79-53 E-mail: vkur@ipms.kiev.ua

Наукові інтереси

Математичне моделювання фізико-хімічних процесів в плазмі жевріючого розряду в Ar та іскрового розряду в повітрі при мас-спектрометричному та емісійному спектральному аналізі нових сплавів, інтерметалідів та керамічних матеріалів; пошаровий аналіз та математичне моделювання структури шаруватих конденсатів бінарних систем з обмеженою розчинністю у твердій фазі.

Наукові праці з анотаціями

СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКУ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВОГО ФЕРОХРОМУ, ОТРИМАНОГО З ФХ800 ФЕРОСПЛАВНОГО ВИРОБНИЦТВА
Маслюк В.А., Караїмчук Е.С., Курочкін В.Д., Мамонова А.А., Хоменко О.І. (2018) Порошкова металургія, #05/06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-10

Математична модель спонтанного утворення шаруватих конденсатів при електронно-променевому випаровуванні-конденсації бінарних систем Cu—Mo (Cr)
Курочкін В.Д. (2017) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.10-23

Кінетика перетікання краплі розплаву з нейтральної на змочувану поверхню
Курочкін В.Д. (2010) Адгезія розплавів і пайка матеріалів, #43, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.21-35

Мас-спектри жевріючого розряду в аргоні при аналізі високо-легованих сталей
Курочкін В.Д. (2008) Порошкова металургія, #03/04, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.114-122

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ ПРИ ЕЛЕКТРОІСКРОВОМУ НАНЕСЕННІ СРІБНИХ ПОКРИТТІВ
Курочкін В.Д., Кравченко Л.П., Крячко Л.О., Романенко О.М., Пух В.В. (2008) Порошкова металургія, #11/12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.125-137

Механізм формування структури та розрахунки питомого електричного опору шарів Cu-Cr конденсатів
Курочкін В.Д. (2004) Доповіді НАН України, #12, C.93-100

Особливості утворення молекулярних іонів, що містять аргон, у кріо-охолоджуваній плазмі тліючого розряду
Курочкін В.Д. (2003) Український хімічний журнал, Т.69, #9, C.26-34

Взаємодія іскрового розряду з електродами W-Cu легованими РЗЕ
Курочкін В.Д., Кравченко Л.П. (2000) High Temperature Materials and Processes, Т.6, #19, C.427-433

Обчислення інтенсивностей молекулярних інтерференцій у GD-MS: застосування для аналізу сплавів алюмінію
Курочкін В.Д. (1996) Analytical Communications, #33, C.381-384

Працює у відділах

31.01. Лабораторія аналітичних методів досліджень і функціональної керамікиУкраїнське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн