Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Картузов Валерій Васильович

Учений секретар

Керівник 44 від.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Наукове звання: старший науковий співробітник

Телефон: +380(44)390-71-98 E-mail: vvk@ipms.kiev.ua

Наукові інтереси

01.01.07 – обчислювальна математика

Список наукових праць

Підвищення точності кількісних оцінок графічного методу Холла—Вільямсона за рахунок цифрової обробки XRD-дифрактограм
Григорьєв О.М., Картузов В.В., Роженко Н.М. (2017) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #23, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.16-35

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕССУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ БОРИД-БОРИДНИХ ЕВТЕКТИК
Картузов В.В., Бистренко О.В. (2017) Порошкова металургія, #05/06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.149-158

Корреляція значень фрактальних характеристик структури матеріалу по електронно-мікроскопічним фотографіям поверхні зразків зі значеннями їх фізико-механічних характеристик
Красікова І.Є., Красіков І.В., Картузов В.В. (2016) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #22, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-9

Дослідження методами рентгенографії субструктури порошку карбіду вольфраму після розмелу
Бега М.Д., Винокуров В.Б., Галанов Б.О., Григорьєв О.М., Картузов В.В., Мазур П.В., Роженко Н.М., Степаненко А.В. (2016) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #22, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.58-72

Комп’ютерна реалiзація алгоритму визначення мультифрактальних характеристик матеріалознавчих структур по їх двовимiрним зображенням
Красікова І.Є., Картузов В.В., Красіков І.В. (2016) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.30-36

Моделювання з перших принципів температурної залежності міцності в системах LaB6 —TiB2, LaB6—ZrB2 з урахуванням інтерфейсу
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2016) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.37-48

Особливості застосування методу регуляризації Тихонова до визначення параметрів дефектного стану механоактивованого порошку заліза
Баглюк Г.А., Власова О.В., Картузов В.В., Мамонова А.А., Могила Н.В., Роженко Н.М. (2016) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.72-79

Теоретичне вивчення стабільності кубічних нанокристалів системи TiC—ZrC
†Лісенко А.О., Огородніков В.В., Картузов В.В., Бекеньов В.Л. (2016) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.103-109

МІЖФАЗНІ ГРАНИЦІ І ЕНЕРГІЇ ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ В КВАЗІБІНАРНИХ БОРИДНИХ І МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ ЕВТЕКТИЧНИХ СИСТЕМАХ
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2015) Порошкова металургія, #07/08, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.144-150

Автоматичне визначення варіанта наближеного розв’язку рівняння згортки, шуканого за методом регуляризації, за наперед заданою відносною нев’язкою
Роженко Н.М., Картузов В.В., Григорьєв О.М. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.27-36

Обчислення базових фізико-механічних характеристик високоентропійних металевих сплавів
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.47-53

Застосування засобів розпаралелювання обчислень в реалізації алгоритму розрахунку фрактальної розмірності двовимірних зображень
Красікова І.Є., Картузов В.В., Красіков І.В. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.75-80

Про поляризацію і відшарування ізоляції від поверхні металу в системі катодного захисту
Лукович В.В., Картузов В.В. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.81-87

Міждисциплінарна Гармонія: матеріалознавство, золотий перетин, ланцюгові дроби
Могила Я.А., Картузов В.В. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.109-125

ТЕОРЕТИЧНА МІЦНІСТЬ БОРИДУ І КВАЗІБІНАРНИХ БОРИДНИХ ЕВТЕКТИК ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2015) Порошкова металургія, #03/04, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.105-110

Розрахунок модулів пружності диборидів перехідних металів
Роговий Ю.І., Картузов В.В., Огородніков В.В. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.20-24

Моделювання структуроутворення в процесі спрямованої кристалізації LaB6—ZrB2
Картузов В.В., Бистренко О.В., Мотієнко І.П. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.69-73

Комп’ютерна реалiзація алгоритму обчислення мультифрактальних характеристик структури матеріалу по двовимiрним зображенням
Красікова І.Є., Картузов В.В., Красіков І.В. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.74-79

Першопринципне моделювання сегментації нанокластерів Ti14C13 та Ti13C14
†Лісенко А.О., Огородніков В.В., Картузов В.В. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.80-91

Молекулярно-динамічне моделювання фізико-механічних властивостей нанокристалів карбіду титану
Огородніков В.В., Григорьєв О.М., Бекеньов В.Л., Картузов В.В. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.102-119

Імітаційне моделювання формування евтектичних структур на основі методу кліткових автоматів
Картузов В.В., Мачуленко О.М., Єфімова К.О. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.120-132

Моделювання методом кліткових автоматів процесів теплопереносу в технології нанесення ударостійких покриттів на титанову підложку
Картузов В.В., Прядко О.А., Прядко О.А. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.133-137

Комп’ютерна інженерія поверхні розділу в нанокомпозиті LaB6—Zr(Ti)B2
Бекеньов В.Л., Картузов В.В. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.30-35

Характеристики міцності матеріалів у системі LaB6—MeB2 (Me — Ti, Zr, Hf)
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.46-49

Характеристики компьютерної реалiзацiї алгоритму обчислення фрактальної розмiрностi двовимiрних зображень
Красікова І.Є., Картузов В.В., Красіков І.В. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.69-73

Моделювання скручування графена і моношару BN в нанотрубку
Лісенко А.О., Картузов В.В., Роженко Н.М. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.74-80

Міжатомні потенціали взаємодії для особливотугоплавких сполук
Огородніков В.В., Григорьєв О.М., Бекеньов Л.В., Картузов В.В. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.87-97

Термічне розширення кубічних мононітридів та зв’язків метал—метал і метал—азот
Роговий Ю.І., Картузов В.В., Огородніков В.В. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.98-104

Формування поля кліткових автоматів для моделювання процесу нанесення ударостійких покриттів на титанову підложку
Картузов В.В., Прядко О.А. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.113-119

Застосування методу регуляризації Тихонова для визначення фізичних уширень рентгенограм
Роженко Н.М., Картузов В.В., Григорьєв О.М., Мелах Л.М. (2012) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.35-46

Розв"язання методом потенціалів задачі Стефана у моделі формування волокнистих композитів за технологією направленої кристалізації. І
Барановська Л.В., Картузов В.В. (2012) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.52-59

Поздовжні коливання довгих пружних ударників при ударному прониканні їх в перешкоду
Галанов Б.О., Іванов С.М., Картузов В.В. (2012) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.70-77

AB INITIO ОБЧИСЛЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕРМІЧНОГО РОЗШИРЕННЯ БОРИДІВ MeB2 (Me - Ti, Zr), LaB2 І ЕВТЕКТИЧНИХ КОМПОЗИТІВ LaB6–MeB2
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2012) Порошкова металургія, #05/06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.65-72

Розрахунок теоретичної міцності в композитах LaB6—MeB2 (Me - Ti, Zr, Hf) евтектичного складу
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2011) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-8

Механіко-математична модель проникнення жорстких стрижнів з еродуючою оболонкою
Галанов Б.О., Картузов В.В., Іванов С.М. (2011) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.69-81

Комп’ютерна реалiзація алгоритму обчислення фрактальної розмірності структури матеріалу по зображенням, отриманим за допомогою електронної мікроскопії
Красікова І.Є., Картузов В.В., Красіков І.В. (2011) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.82-89

Модулі пружності і температура Дебая кубічних монокарбидів і мононитридів перехідних металів
Роговий Ю.І., Картузов В.В., Огородніков В.В. (2011) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.101-108

ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В ЧЕТВЕРНІЙ СИСТЕМІ Ti–Si–B–C ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ НОВИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Великанова Т.Я., Турчанін М.А., Корнієнко К.Є., Бондар А.А., Агравал П.Г., Картузов В.В. (2011) Порошкова металургія, #07/08, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.11-24

Обчислення з перших принципів максимального рівня насичення воднем титану
Закарян Д.А., Картузов В.В., Купріянова О.О. (2010) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.65-70

Двошарові карбід-кремнієві нанотрубки з ковалентним зв"язком між шарами
Бекеньов В.Л., Картузов В.В. (2010) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.95-101

Моделювання формування періодичної структури борид-боридних композитів при напрямленій кристалізації
Галанов Б.О., Єфімова К.О., Картузов В.В., Картузов Є.В., Падерно В.М., Філіпов В.Б. (2009) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.42-48

Визначення на базі методу псевдопотенціала характерних параметрiв (температура, концентрація) евтектики в системі Hf – HfB
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2009) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Т.null, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-10

Розрахунок ефективних коефіцієнтів теплопровідності й теплоємності композиту за теплофізичними характеристиками його складових
Лукович В.В., Панаіоті І.І., Картузов В.В. (2009) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.16-20

Комп"ютерне моделювання оптичної поляризованості одношарової „зигзаг” нанотрубки з конічним звуженням та ковалентно приєднаними 6 амінокислотами фенілаланін
Оглобля О.В., Прилуцький Ю.І., Картузов В.В., Кузнєцова Г.М. (2009) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.123-128

Обчислення характерних параметрів сплавів LaB6-MeB2 на основі методу псевдопотенціалів
Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В. (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.21

Про вплив геометрії мікронерівностей поверхонь тертя на величину температурного поля фрикційної пари за гальмівний цикл
Лукович В.В., Панаіоті І.І., Картузов В.В. (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.37

Ітеративний метод розв"язання лінійної проблеми методу найменших квадратів
Картузов В.В., Кудринський В.Ю.† (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.48

Теоретичне дослідження взаємодії атомарного водню з дісульфіднимі нанотрубками різного діаметру та хиральності
Бекеньов В.Л., Картузов В.В. (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.78

Прогнозування кількості зародків методом обчислювального експерименту в алюмінійових сплавах підданих електрогідроімпульсній обробці
Волков Г.В., Дмитришина Я.Ю., Картузов В.В., Цуркін В.Н. (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.92

Комп"ютерна імітація та аналіз структури нанопоруватого вуглецю
Картузов В.В., Крикля О.О. (2008) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.113

Побудова на базі методу псевдопотенциалів термодинамічних потенціалів евтектичних сплавів
Картузов В.В., Закарян Д.А., Хачатрян А.В. (2007) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #09, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.8-12

Моделювання теплового поля фрикційної пари за гальмівний цикл
Лукович В.В., Панаіоті І.І., Картузов В.В. (2007) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #09, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.23-30

Визначення фрактальних характеристик структури матеріалів методом мультіфрактального аналізу зображень. Обчислювальний експеримент на модельних об"єктах
Красікова І.Є., Красіков І.В., Картузов В.В. (2007) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #09, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.79-84

Комп"ютерна імітація структури пір нанопористого вуглецю
Картузов В.В., Крикля О.О. (2007) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #09, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.85-90

Комп”ютерне моделювання оптичної поляризованості конічної одношарової зигзагоподібної вуглецевої нанотрубки ковалентно пов”язаної з амінокислотами фенілаланіна
Прилуцький Ю.I., Макарець М.В., Картузов В.В., Оглобля О.В., Вейд Т. (2007) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #09, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.113-116

Взаємодія атомарного і молекулярного водню з МоS2 нанотрубками. Розрахунки розширеним методом Хюккеля
Бекеньов В.Л., Картузов В.В. (2005) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #07, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.34

Моделювання нано-структурованого SiC методом молекулярної динаміки
Шевченко В.І., Іващенко В.І., Картузов В.В., Павлова Н.Ю. (2005) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #07, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.52

Моделювання температурного поля фрикційної пари за цикл гальмування
Лукович В.В., Панаіоті І.І., Картузов В.В., Бабутін І.А., Кравченко С.А. (2005) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #07, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.72

Комп"ютерне моделювання взаємодії інтеркальованих атомів з матрицею шаруватих сполук методом псевдопотенціалу
Картузов В.В., Закарян Д.А., Єфімова К.О., Куліков Л.М., Семенов-Кобзарь А.О (2003) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.118-124

Про пружне наноіндентування неідеального (затупленого) конуса в двошаровий півпростір
Галанов Б.О., Картузов В.В., Кіндрачук В.М. (2003) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.4-16

Дослідження міцнісних характеристик титану на основі обчислення енергії взаємодії між щільноупакованими атомними площинами
Закарян Д.А., Картузов В.В. (2003) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.57-66

Математичне моделювання температурного поля теплоприймача
Картузов В.В., Ісаєв К.Б., Лукович В.В., Круковський П.Г. (2003) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.169-178

Про механічну стійкість гексагональної щільноупакованої фази вуглецю
Бекеньов В.Л., Камишенко В.В., Картузов В.В., Гогоци Ю.Г. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.12

Модель росту оксидного шару на Si3N4- та SiC-кераміках: неоднорідна кристалізація SiO2 із зміненням об”єму
Галанов Б.О., Іванов С.М., Картузов В.В., Бугаєнко Р.І. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.36

Обчислення силових тензорів та дисперсійних кривих металів з кубічною структурою
Закарян Д.А., Картузов В.В. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.57

Теоретичне дослідження росту алмазоподібної плівки на поверхні (111) SiC
Камишенко В.В., Шевченко В.І., Гогоци Ю.Г., Картузов В.В. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.65

Закономірності запалювання та горіння екзотермічних реакцій синтезу неорганічних сполук в умовах контактного плавлення компонентів
Картузов В.В., Солнцев В.П., Скороход В.В., Ротмістровський К.Є., Солнцева Т.А. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.72

Атомна структура тетраедричних аморфних сплавів -Si1-xCx
Шевченко В.І., Іващенко В.І., Іващенко Л.А., Русаков Г.В., Картузов В.В. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.139

Вакантні і гідрогенні стани в кубічному карбіді кремнію
Шевченко В.І., Іващенко В.І., Русаков Г.В., Картузов В.В. (2001) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #05, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.160

Обчислювальний експеримент з дослідження впливу високих тисків на ковалентні та іонно-ковалентні кристали з кубічною структурою
Закарян Д.А., Картузов В.В. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.56

Комп"ютерне моделювання процесів інтеркаляції в нанотехнології з"єднань з шаруватими структурами
Картузов В.В., Красіков І.В., Єфімова Є.А., Куліков Л.М., Семенов-Кобзарь А.А. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.66

Моделювання процесів лазерної обробки поверхні матеріалу
Картузов В.В., Красікова І.Є., Красіков І.В. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.74

Впорядкування через хаотизацію: моделювання фазових рівноваг під опроміненням
Камишенко В.В., Картузов В.В., Ротмістровський К.Є. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.82

Імітаційне моделювання упаковки часток (двомірний випадок)
Скороход В.В., Картузов В.В., Красіков І.В., Картузов Є.В. (1997) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.155

Працює у відділах

44. Відділ прикладної математики та обчислювального експерименту в матеріалознавствіУкраїнське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн