Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Єфімов Микола Олександрович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Наукове звання: старший науковий співробітник
Посада: провідний науковий співробітник

Телефон: +380(44)3901134 E-mail: yefimov@ipms.kiev.ua

Наукові інтереси

М.О.Єфімов є висококваліфікованим фахівцем в галузі рентгеноструктурного аналізу та фізики міцності матеріалів.
Основні напрямки наукової діяльності:

 • Розробка і дослідження квазікристалічних матеріалів на основі алюмінію
 • Розробка і дослідження високоміцних алюмінієвих сплавів, що деформуються, включаючи сплави Al-Sc
 • Вивчення структурних перетворень, що відбуваються в приповерхневих шарах металів та сплавів при імпульсних лазерних та плазмових діях

 • Google Scholar

  Scopus


  Наукові праці з анотаціями

  Вплив мікролегування алюмолітієвих сплавів перехідними металами на структуру, механічні властивості та корозійну стійкість
  Мільман Ю.В., Захарова Н.П., Єфімов М.О., Даниленко М.І., Музика О.О., Шаровський А.О. (2018) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #24, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.12-19

  Дослідження впливу легування Sc і низкою перехідних металів та термічної обробки на механічні властивості сплавів типу 2618 (система Al—Cu—Mg) при температурах 20 і 300 °С
  Мільман Ю.В., Захарова Н.П., Єфімов М.О., Музика О.О., Шаровський А.О., Даниленко М.І., Гончарук В.А. (2017) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #23, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.66-74

  Вплив старіння на структурні зміни і рівень механічних властивостей сплавів системи Аl—Мg, мікролегованих скандієм та цирконієм
  Мільман Ю.В., Захарова Н.П., Єфімов М.О., Даниленко М.І., Шаровський А.О., Гончарук В.А. (2016) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #22, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.31-37

  Особливості модифікації приповерхневого шару вуглецевих сталей імпульсним лазером
  Дудка О.І., Хращевський О.Д., Пулковський В.Ю., Єфімов М.О., Єфімова К.О., Даниленко М.І. (2016) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #22, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.51-57

  Структура та характеристики міцності деформованих сплавів Аl—5Mg, легованих скандієм, цирконієм та ніобієм
  Мільман Ю.В., Єфімов М.О., Захарова Н.П., Даниленко М.І., Шаровський А.О. (2015) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #21, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.23-29

  Структура та механічні властивості інтерметаліду Nd3Al
  Чугунова С.І., Цивіліцин В.Ю., Мільман Ю.В., Гончарук В.А., Власов А.О., Самелюк А.В., Єфімов М.О., Гончарова І.В. (2014) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.93-99

  Структура і механічні властивості сплавів системи Al—Fe—Cr для підвищених температур, зміцнених наноквазікристалічними частинками, додатково леговані Ti, Mo і Nb
  Даниленко М.І., Мільман Ю.В., Захарова Н.П., Єфімов М.О., Шаровський А.О., Самелюк А.В., Гончарук В.А., Нейков О.Д. (2014) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.119-126

  Дослідження структури, механічних властивостей і корозійної стійкості деформованих напівфабрикатів сплавів Al—5Mg, легованих Sc та перехідними і рідкісноземельними металами
  Мільман Ю.В., Захарова Н.П., Єфімов М.О., Даниленко М.І., Гончарук В.А. (2014) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.145-152

  Вплив властивостей вихідних порошків на структуру і механічні характеристики сплаву Al-8Cr-1,5Fe, призначеного для роботи при підвищених температурах
  Нейков О.Д., †Сірко О.І., Захарова Н.П., Єфімов М.О., Васильєва Г.І., Шаровський А.О., Самелюк А.В., Гончарук В.А., Іващенко Р.К. (2013) Порошкова металургія, #03/04, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.36-47

  Вплив мікролегування на структуру та механічні властивості алюмінієвих сплавів системи Al—Zn—Mg—Cu, що деформуються
  Захарова Н.П., Мільман Ю.В., Музика О.О., Сірко О.І., Даниленко М.І., Єфімов М.О. (2013) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.27-35

  Вплив структурного стану зміцнюючих наночастинок на механічні властивості сплаву Al94Fe2,5Cr2,5Ti1
  Мільман Ю.В., Захарова Н.П., Єфімов М.О., Даниленко М.І., Шаровський А.О., Нейков О.Д. (2013) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.36-43

  Міцність квазікристалічного покриття, яке нанесено на ливарний евтектичний сплав алюмінію
  Подрезов Ю.М., Мільман Ю.В., Євич Я.І., Єфімов М.О., Коржова Н.П., Легка Т.М., Кисіль В.М., Євдокименко Ю.І., Мельник В.Х. (2013) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.44-50

  Cтруктура і механічні властивості швидкозагартованого інтерметаліду Ni3Al
  Мільман Ю.В., Чугунова С.І., Гончарук В.А., Голубенко О.А., Єфімов М.О., Гончарова І.В., Купрін В.В., Мордовець Н.М. (2013) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.78-85

  Квазікристали — новий клас твердих тіл з унікальними фізичними властивостями
  Мільман Ю.В., Єфімов М.О., Гончарова І.В. (2012) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-15

  Наноструктурні сплави системи Al—Fe—Cr,зміцнені квазікристалічними частинками для використання при підвищених температурах
  Мільман Ю.В., Захарова Н.П., Єфімов М.О., Шаровський А.О., Даниленко М.І. (2012) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.16-24

  Інтерметалід Al3Sc: температурна залежність механічних властивостей та особливості деформації
  Мільман Ю.В., Голубенко О.А., Гончарова І.В., Єфімов М.О., Купрін В.В., Чугунова С.І. (2012) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.42-50

  ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–Cu–Fe, СПЕЧЕНИХ ПРИ ВИСОКОМУ ТИСКУ
  Мільман Ю.В., Єфімов М.О., Ульшин С.В., Биков О.І., Нейков О.Д., Самелюк А.В. (2010) Порошкова металургія, #05/06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.39-50

  Дослідження впливу температури на механічну поведінку квазікристалів системи Al-Cu-Fe методом індентування
  Мільман Ю.В., Чугунова С.І., Голубенко О.А., Єфімов М.О., Самелюк А.В. (2009) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.60-67

  Працює у відділах

  23. Відділ фізики високоміцних і метастабільних сплавів  Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн