Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Чугунова Світлана Іванівна

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Наукове звання: старший науковий співробітник
Посада: старший науковий співробітник

Телефон: +380(44)4243061

Наукові інтереси

Фахівець з фізики міцності крихких та малопластичних матеріалів (кераміка, аморфні металеві сплави, квазікристали, інтерметаліди та інш.). Керує групою, що включає лабораторію індентування, яка є однією з провідних в світі. Ця лабораторія має обладнання для визначення твердості в інтервалі -196…+900 оС, прилад інструментального індентування та установку для вивчення акустичної емісії при індентуванні. Лабораторія має низку розроблених з її участю нових методик для визначення комплексу механічних властивостей, особливо у разі створення нових високоміцних матеріалів. Ці методики застосовуються не тільки в ІПМ НАНУ, але й рядом вчених в інших наукових закладах України та в ряді закордонних країн. Чугунова С.І. є співавтором розробленої у відділі методики визначення пластичності матеріалів методом індентування.

Google Scholar

Scopus


Наукові праці з анотаціями

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І ТВЕРДОРОЗЧИННОГО ЗМІЦНЕННЯ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ CrMnFeCoNi
Фірстов С.О., Рогуль Т.Г., Крапівка М.О., Понoмарьов С.С., Ковиляєв В.В., Даниленко М.І., Бега М.Д., Даниленко В.І., Чугунова С.І. (2016) Порошкова металургія, #03/04, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.127-141

Структура та механічні властивості інтерметаліду Nd3Al
Чугунова С.І., Цивіліцин В.Ю., Мільман Ю.В., Гончарук В.А., Власов А.О., Самелюк А.В., Єфімов М.О., Гончарова І.В. (2014) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #20, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.93-99

Cтруктура і механічні властивості швидкозагартованого інтерметаліду Ni3Al
Мільман Ю.В., Чугунова С.І., Гончарук В.А., Голубенко О.А., Єфімов М.О., Гончарова І.В., Купрін В.В., Мордовець Н.М. (2013) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.78-85

Інтерметалід Al3Sc: температурна залежність механічних властивостей та особливості деформації
Мільман Ю.В., Голубенко О.А., Гончарова І.В., Єфімов М.О., Купрін В.В., Чугунова С.І. (2012) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.42-50

Дослідження впливу температури на механічну поведінку квазікристалів системи Al-Cu-Fe методом індентування
Мільман Ю.В., Чугунова С.І., Голубенко О.А., Єфімов М.О., Самелюк А.В. (2009) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.60-67

Щодо визначення пластичності матеріалів методом індентування
Мільман Ю.В., Гончарова І.В., Чугунова С.І. (2008) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-10

Працює у відділах

23. Відділ фізики високоміцних і метастабільних сплавівУкраїнське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн