Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Хоменко Олена Вікторівна

Керівник 36.01 лаб.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Наукове звання: старший науковий співробітник
Посада: завідувач лабораторії

Телефон: +380(44)205-79-41 E-mail: 29min@ipms.kiev.ua

Наукові інтереси

05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали

Наукові праці з анотаціями

ОТРИМАННЯ ГРАНУЛЬОВАНОГО РЕЛІТУ МЕТОДОМ НАДШВИДКОГО ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ВИПАРОВУВАННЯ
Гречанюк М.І., Хоменко О.В., Смашнюк Ю.А. , Кузьменко М.М., Кулак Л.Д. (2019) Порошкова металургія, #05/06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.68-74

Сучасні порошкові композиційні матеріали для комутаційної та зварювальної техніки
Затовський В.Г., Хоменко О.В., Хоменко О.І. (2018) Електричні контакти та електроди, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.139-150

Удосконалення обладнання для отримання конденсованих із парової фази електроконтактних матеріалів із покращеними експлуатаційними характеристиками
Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Хоменко О.В., Затовський В.Г. (2016) Електричні контакти та електроди, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.137-145

Структура та властивості динамічно компактованих порошків міді та суміши міді з хромом
Толочин О.І., Лаптєв А.В., Хоменко О.В., Хоменко О.І. (2016) Електричні контакти та електроди, #13, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.146-153

Показники, що доповнюють дані кількісної металографії для аналізу фізичних характеристик матеріалів
Хоменко О.І., Хоменко О.В., Баглюк Г.А. (2015) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.41-46

Сучасні композиційні матеріали для комутаційної та зварювальної техніки. Повідомлення 1. Порошкові композиційні матеріали
Хоменко О.В., Гречанюк М.І., †Затовський В.Г. (2015) Автоматическая сварка, #10, Київ: Видавничий дім "Патон", C.38-44

Оцінка якості матеріалів електротехнічного призначення, отриманих гарячим штампуванням, за їхньою мікроструктурою
Хоменко О.І., Баглюк Г.А., Хоменко О.В. (2015) Обробка матеріалів тиском, # № 2 (41), Краматорськ, Україна: Донбаська державна машинобудівна академія, C.153-157

Використання програмного комплексу АМІС для кількісної металографії
Хоменко О.І., Хоменко О.В. (2014) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.35-42

Дослідження плазми електродугового разряду з домішками міді та хрому
Веклич А.М., Лебідь А.В., Сірик О.О., Хоменко О.В. (2014) Електричні контакти та електроди, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.47-54

Особливості розмелу порошку електролітичної міді у млинах різного типу
Гончарук О.А., Хоменко О.В., Найда Ю.І. (2014) Електричні контакти та електроди, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.55-64

Вплив температури ударного пресування у вакуумі на фізико-механічні властивості композитів Cu—Cr
Толочин О.І., Лаптєв А.В., Хоменко О.В. (2014) Електричні контакти та електроди, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.65-74

Моделювання диспергування порошку міді у млині вихрового типу з абразивним покриттям робочої камери і рухомих елементів
Хоменко О.В., Хоменко О.І., Мінакова Р.В. (2013) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #15, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.19-29

ЕВОЛЮЦІЯ МІКРОСТРУКТУРИ КОМПОЗИТІВ Cr–Cu ПРИ РІДКОФАЗНОМУ СПІКАННІ
Хоменко О.В., Мінакова Р.В., Лесник Н.Д. (2013) Порошкова металургія, #01/02, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.29-42

АНАЛIЗ ЯКОСТІ РОЗМЕЛУ ТА ЗМІШУВАННЯ ПОРОШКІВ МІДІ ТА ХРОМУ У МЛИНІ НОВОГО ТИПУ
Хоменко О.В., Найда Ю.І., Мінакова Р.В. (2012) Порошкова металургія, #03/04, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.12-18

Вторинна структура в робочому шарі електричних контактів з композиційних матеріалів і їх функціональні властивості
Мінакова Р.В., Хоменко О.В., Копилова Г.Є., Головкова М.Є., Веклич А.М., Сорока П.В. (2012) Електричні контакти та електроди, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.38-47

Вплив температури ударного пресування у вакуумі на щільність, структуру та властивості порошкової міді
Лаптєв А.В., Толочин О.І., Хоменко О.В. (2012) Електричні контакти та електроди, #11, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.117-124

Деякі фізико-хімічні аспекти виготовлення композицій Cr–Cu электротехничного призначення
Хоменко О.В., Мінакова Р.В., Лесник Н.Д., Хоменко А. А. (2010) Електричні контакти та електроди, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.172-181

Застосування комплексу "Тензор" для дослідження Cu-Cr матеріалів для контактів вакуумних вимикачів
Хоменко О.І., Хоменко О.В. (2010) Електричні контакти та електроди, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.181-189

Аналіз міцності і пластичності композитів Cu–35Cr та Cu–65Cr, що одержані прессуванням у твердій фазі
Толочин О.І., Хоменко О.В., Лаптєв А.В. (2010) Електричні контакти та електроди, #10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.189-198

Парофазні конденсати в системах Cu-W(Mo,Cr). Структура, властивості.
Гречанюк М.І., Мінакова Р.В., Хоменко О.В., Копилова Г.Є., Головкова М.Є., Бухановський В.В., Рудницький Н.П., Ярош Т.Л. (2009) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.16-32

Електронно-мікроскопічне дослідження масопереносу при рідкофазному спіканні композитів Cr-Cu
Хоменко О.В. (2009) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.32-39

Працює у відділах

36.01. Лабораторія композиційних матеріалів електротехнічного призначенняУкраїнське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн