Sections
Personal tools

Наші Координати: Київ-142, Україна, 03680, вул. Кржижановського 3 | тел:+380(44)424-01-02 | факс:+380(44)424-21-31

Події у ІМП НАНУ ім.І.М.Францевича

Об´ява керівництва Українського матеріалознавчого товариства

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Шановні колеги! Від імені керівництва Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М.Францевича закликаю Вас до вступу до товариства.Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Тимошенка Ярослава Григоровича

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 20 березня 2017 р., об 11:00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3 відбудеться захист дисертації: «Особливості взаємодії нанорозмірного карбіду кремнію з оксидом заліза при термічному синтезі високодисперсних модифікаторів для отримання композитів з керамічною та металевою матрицею».
Шифр та назва спеціальності – – 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.03
Науковий керівник – Гадзира Микола Пилипович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії наноструктурованих матеріалів на основі тугоплавких сполук відділу неоксидних тугоплавких матеріалів та функціональної кераміки Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Фесенко Ігор Павлович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу передових технологій високих тисків, дисперсних матеріалів і спікання кераміки Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України.
Офіційний опонент – Степанчук Анатолій Миколайович, кандидат технічних наук, професор, професор кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії Інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів здобувача можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук наукового співробітника відділу фізики метастабільних сплавів і руйнування високоміцних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Гончарової Ірини Вадимівни

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 1 березня 2017 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Визначення методом індентування фізико-механічних властивостей матеріалів з різною кристалічною структурою».
Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Мільман Юлій Вікторович, чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, проф., завідувач відділом фізики метастабільних сплавів і руйнування високоміцних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Котречко Сергій Олексійович, доктор фіз.-мат наук, проф., завідувач відділом фізики міцності і руйнування Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України.
Офіційний опонент – Юркова Олександра Іванівна, доктор техн. наук, проф., заступник декана з наукової роботи Інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів здобувача можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Засідання Вченої Ради Інституту

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Шановні колеги-науковці! 30 грудня 2016 р. о 10.30 в залі засідань Вченої ради (кімн. 208, корп. Б) відбудеться чергове засідання Вченої ради інституту.
Нова редакція Статуту ІПМ НАН України

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! До Вашої уваги надається нова редакція Статуту Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАНУ.

НАГОРОДИ ЗА БАГАТОРІЧНУ ПРАЦЮ ПРАЦІВНИКАМ ІПМ

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

13 грудня 2016 року під час засідання Вченої ради Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України було вручено Почесні відзнаки та дипломи Президії Академії, ІПМ та його профкому за багаторічну сумлінну працю таким співробітникам ІПМ
Інформація щодо конкурсу на отримання грантів Королівського товариства Канади

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

З метою поглиблення двостороннього науково-технічного співробітництва Королівське товариство Канади (the Royal Society of Canada - RSC) оголошує конкурс на отримання грантів для здійснення дослідницьких візитів з метою наукової роботи в канадських науково-дослідних установах

Вітаємо з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 року,
авторський колектив Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Указом Президента України від 11 жовтня 2016 р. № 440/2016 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2015 року» за поданням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки відзначено за роботу «Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального та біомедичного призначення» авторський колектив Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН УкраїниУЧАСТЬ ІПМ НАНУ У ПРОФСПІЛКОВИХ ПІКЕТУВАЛЬНО-ПРОТЕСТНИХ ЗАХОДАХ

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

8 грудня 2016 року, 3 та 16 листопада 2016 р. Профспілкою працівників Національної академії наук України за активної участі працівників більшості відділів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України було організовано пікетувально-протестні заходи.


Шановні винахідники, раціоналізатори, представники новаторської спільноти!

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

З метою популяризації винахідницької діяльності серед широких верств вітчизняної науково-технічної громадськості, а також виявлення перспективних розробок для привернення до них уваги вітчизняних і закордонних інвесторів та виробників Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) оголошує про початок Всеукраїнського конкурсу «Винахід року», який проходитиме під егідою Державної служби інтелектуальної власності України.
Засідання Вченої Ради Інституту

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Шановні колеги-науковці! 30 листопада 2016 р. об 11.00 год. в залі засідань Вченої ради (кімн. 208, корп. Б) відбудеться нарада керівників науково-дослідних, науково-технічних, науково-організаційних та науково-допоміжних підрозділів інституту.
ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЯМИ!

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Наукова співдружність, колеги та колектив ІПМ щиро вітають з Ювілеями:

Г.А. Баглюка,
Л.Р. Вишнякова,
Г.О. Фролова,
Л.І. Чернишева
Бажаємо міцного здоров´я, творчої наснаги, успішної реалізації всього задуманого та нових ідей.

Засідання Вченої Ради Інституту

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Шановні колеги-науковці! 22 листопада 2016 р. о 10.00 год. в залі засідань Вченої ради (кімн. 208, корп. Б) відбудеться чергове засідання Вченої ради інституту.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук старшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України БОНДАРЯ АНАТОЛІЯ АДОЛЬФОВИЧА

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 19 грудня 2016 р., о 14:00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3, відбудеться захист дисертації: «Діаграми стану систем, утворених d-металами з p-елементами III-ої та IV-ої груп, як наукова основа розробки матеріалів з високою питомою міцністю в широкому температурному інтервалі».
Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.02.
Науковий консультант – Великанова Тамара Яківна, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділом Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Туркевич Володимир Зіновійович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України.
Офіційний опонент – Сокольський Володимир Еммануїлович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.
Офіційний опонент – Томашик Василь Миколайович, доктор хімічних наук, професор, учений секретар Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів здобувача можна ознайомитися на сайті та в бібліотеці Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України.
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук провідного наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України ОНОПРІЄНКА ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА.

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 7 грудня 2016 р. об 14-00 год. в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3, відбудеться захист дисертації: відбудеться захист дисертації «Механізми формування структури та властивостей тонких плівок на основі аморфного вуглецю, які одержують магнетронним методом»..
Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий консультант – Іващенко Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Погребняк Олександр Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри наноелектроніки Сумського державного унiверситету.
Офіційний опонент – Стрельницький Володимир Євгенович, доктор фізико-математичних наук, начальник лабораторії надтвердих аморфних алмазоподібних і полікристалічних алмазних покриттів ”ННЦ Харківський фізико-технічний інститут” НАН України.
Офіційний опонент – Макогон Юрій Миколаєвич, доктор технічних наук, професор кафедри фізики металів НТУ „Київський політехнічний інститут» МОН України.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів здобувача можна ознайомитися на сайті та в бібліотеці Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України.
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук старшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України ГОРБАЧУКА МИКОЛИ ПЕТРОВИЧА

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 17 листопада 2016 р., об 11.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3, відбудеться захист дисертації: «Термодинамічні властивості силіцидів та германідів рідкісноземельних металів».
Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.02.
Науковий консультант – Куліков Леонід Мінейович, доктор хімічних наук, завідувач відділом Інституту проблем матеріалознавства НАН України.
Офіційний опонент – Турчанін Михайло Анатолійович, доктор хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донбаської машинобудівної академії.
Офіційний опонент – Верховлюк Анатолій Михайлович, доктор технічних наук, с.н.с., в.о. директора Фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України.
Офіційний опонент – Сергеєв Валентин Вікторович, доктор хімічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного університету «Львівська політехніка» МОН України.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів здобувача можна ознайомитися на сайті та в бібліотеці Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України.
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України КРИКЛІ ЛЮДМИЛИ СЕРГІЇВНИ

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 3 листопада 2016 р., об 11.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3, відбудеться захист дисертації: «Фазові рівноваги в подвійних і потрійних системах гафнію з тугоплавкими металами групи Платини»
Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.02.
Науковий керівник – Корнієнко Костянтин Євгенович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу фізичної хімії неорганічних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Казіміров Володимир Петрович, доктор хімічних наук, професор кафедри фізичної хімії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка МОН України.
Офіційний опонент – Томашик Василь Миколайович, доктор хімічних наук, професор, вчений секретар Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів здобувача можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України.
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України Заїкіної Олександри Вікторівни

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 27 жовтня 2016 р. об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист дисертації: «Фазові рівноваги в потрійних системах Al–Ti–Pd та Al–Ti–Pt»
Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.02.
Науковий керівник – Великанова Тамара Яківна, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу фізичної хімії неорганічних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН Українии.
Офіційний опонент – Сокольський Володимир Еммануїлович, доктор хімічних наук, ст.н.с, пров.н.с. кафедри фізичної хімії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка МОН України.
Офіційний опонент – Томашик Василь Миколайович, доктор хімічних наук, професор, вчений секретар Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів здобувача можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України.
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України Потажевської Оксани Анатоліївни

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 27 жовтня 2016 р. об 11.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист дисертації: «ДІАГРАМИ СТАНУ ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМ B-Mo-Ti ТА B-Mo-Nb»
Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.02.
Науковий керівник – Бондар Анатолій Адольфович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу фізичної хімії неорганічних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Казіміров Володимир Петрович, доктор хімічних наук, професор кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.
Офіційний опонент – Агравал Павло Гянович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри технології і обладнання ливарного виробництва Донбаської державної машинобудівної академії МОН УКраїни.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів здобувача можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України.
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Засідання Вченої Ради Інституту

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Шановні колеги-науковці! 27 вересня 2016 р. о 10.00 год. в залі засідань Вченої ради (кімн. 208, корп. Б) відбудеться чергове засідання Вченої ради інституту.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника відділу фізики і технології фотоелектронних та магнітоактивних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Миронюка Дениса Валерійовича

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 19 жовтня 2016 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Вплив деяких видів іонізуючого випромінювання на властивості плівок оксиду цинку».
Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Лашкарьов Георгій Вадимович, доктор фіз.-мат наук, проф. завідувач відділом Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Зауличний Ярослав Васильович, доктор фіз.-мат наук, проф. завідувач кафедри металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Офіційний опонент – Сафрюк Надія Володимирівна, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу дифракційних досліджень структури напівпровідників Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук асистента кафедри металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету Національного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Ільківа Володимира Ярославовича

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 19 жовтня 2016 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Вплив умов синтезу на електронну структуру нанокомпозитів SiO2/Al2O3/TiO2 і зарядову ємність літієвих джерел струму з катодами на їх основі».
Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Зауличний Ярослав Васильович, доктор фіз.-мат наук, проф. завідувач кафедри металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Офіційний опонент – Карбівський Володимир Леонідович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділом Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.
Офіційний опонент – Мацуй Людмила Юріївна, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією кафедри загальної фізики фізичного факультету Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Шановні колеги, надаємо Вашій увазі АНТИКОРУПЦІЙНУ ПРОГРАМУ Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science Антикорупційна програма, це комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України. Цю програму розроблено на підставі Закону України від 14.10.2014 p. № 1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки»; Закону України від 14.10.14 p. № 1700-VI «Про запобігання корупції»; статуту Інституту.
Цю програму повинні знати всі працівники Інституту. Повний текст Антикорупційної програми ІПМ>
Шановні колеги, відкрився новий 4-й конкурс в рамках Європейської програми Clean Sky2,що присвячена дослідженням та розробкам в галузі авіації.

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science Проектні заявки в рамках цього конкурсу можуть подаватися як консорціумом з декількох партнерів, так і однією організацією. Конкурс поділяється на топіки. Кожен з топіків має чіткий опис робіт, які передбачені для виконання партнером(ами) в рамках потенційного проекту. Ви можете ознайомитися із переліком топіків та з описом кожного топіку на сайті:
Засідання Вченої Ради Інституту

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Шановні колеги-науковці! 29 червня 2016 р. о 10.00 год. в залі засідань Вченої ради (кімн. 208, корп. Б) відбудеться чергове засідання Вченої ради інституту.

Акція протесту Профспілки працівників Національної академії наук України за участі працівників НАПН, НАМН, НААН, правових наук та мистецтв із вимогами внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 15 червня відбулися представницька хода від Майдану Незалежності та мітинг біля Будинку Уряду керівництва Президії (А.Г. Наумовець, В.Л. Богданов та ін.) й наукових колективів установ Національної академії наук України і організацій її Профспілки (В.А. Широков тощо), а також національних академій медичних наук, педагогічних наук, аграрних наук, правових наук та мистецтв із вимогами внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
ДОДАТОК до «Правил внутрішнього трудового розпорядку» ІПМ НАН України

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

До уваги наукових співробітників ІПМ! Надаються пропозиції щодо змін Проекту цього документу. Просимо терміново надати свої зауваження та пропозиції Уч.секретарю інституту Картузову В.В., e-mail:vvk@ipms.kiev.ua до 26.06.2016 р.Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Ромаки Віталія Володимировича

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 4 липня 2016 р., о 14:00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Розвиток фізико-хімічних основ створення нових термоелектричних матеріалів з покращеними функціональними властивостями».
Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.03.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук старшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Максименко Андрія Леонідовича

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 30 червня 2016 р., о 11.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Наукові засади прогнозування консолідації порошкових матеріалів на основі аналізу багаторівневої взаємодії елементів».
Шифр та назва спеціальності – 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.03.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук провідного наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Ольги Іванівни Гетьман

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 29 червня 2016 р., о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Керування структурно-фазовими перетвореннями в імпрегнованих металопористих катодах та керамічних матеріалах під дією високих температур та НВЧ поля».
Шифр та назва спеціальності – 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.03.
Науковий консультант – Скороход Валерій Володимирович, академік Національної Академії наук України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу „Фізико-хімічні основи технології порошкових матеріалів” Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Лобода Петро Іванович, член-кореспондент Національної Академії наук України, доктор технічних наук, професор, декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України „КПІ”, МОН Україн.
Офіційний опонент – Семченко Галина Дмитриевна, доктор технических наук, професор, професор професоркафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей;,Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, МОН України.
Офіційний опонент – Нищенко Михайло Маркович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу електронної структури і електронних властивостей Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук асистента кафедри металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету Національного університету України «Київський політехнічний інститут» Яворського Юрія Васильовича

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 29 червня 2016 р., о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Вплив механоактивації на електронну структуру сумішей нанооксидів Si, Al, Ti, Fe і зарядові ємності літієвих джерел струму з катодами на їх основі».
Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Зауличний Ярослав Васильович, доктор фіз.-мат наук, проф. завідувач кафедри металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
Офіційний опонент – Боровий Микола Олександрович, доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики фізичного факультету Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка.
Офіційний опонент – Рудь Олександр Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Денисюк Наталії Михайлівни

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 29 червня 2016 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.?І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист дисертації «Електронна структура і оптичні властивості сполук APb2X5 і Tl3PbX5 (A=K, Rb, Tl; X=Cl, Br, I) – перспективних матеріалів нелінійної оптики».
Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Хижун Олег Юліанович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Карбівський Володимир Леонідович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України.
Офіційний опонент – Юхимчук Володимир Олександрович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Засідання Вченої Ради Інституту

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Шановні колеги-науковці! 17 травня 2016 р. о 11.00 год. в залі засідань Вченої ради (кімн. 208, корп. Б) відбудеться чергове засідання Вченої ради інституту.

Щорічний конкурс на краще книжкове видання НАН України

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science З метою підтримки творчої активності вчених НАН України, підвищення їх зацікавленості та заохочення до оприлюднення наукових результатів високого рівня в галузі фундаментальних та прикладних досліджень, що орієнтовані на вирішення актуальних проблем науки та освіти, популяризації наукових здобутків учених, зростання престижу наукової видавничої продукції і підвищення культури наукового книговидання та підтримуючи ініціативу Науково-видавничої ради НАН України, Президія Національної академії наук України постановляє: з 2016 року започаткувати щорічний конкурс на краще книжкове видання НАН України.Акція протесту Профспілки працівників Національної академії наук України за участі працівників НАПН, НАМН та НААН

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 19 квітня ц.р. директор Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, академік НАН України Юрій Солонін, завідувачі відділів та наукові колективи підрозділів Інституту, профорги ІПМ на чолі з головою профкому Дмитром Щуром взяли участь в акції протесту Профспілки працівників Національної академії наук України за участі працівників НАПН, НАМН та НААН
Загальні збори Національної академії наук України

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 14 квітня 2016 р. у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка відбулися Загальні збори Національної академії наук України.
Зі Звітною доповіддю за дорученням Президента НАН України Б.Є. Патона виступив Перший віце-президент Академії А.Г. Наумовець. У ній, а також у виступах віце-президента НАН України А.Г. Загороднього та головного ученого секретаря Академії В.Л. Богданова, серед іншого, згадувалися й здобутки Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства, і в т.ч. Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, а саме створення зміцнених нанооксидами високоентропійних сплавів, участь у проектах Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали», Цільової науково-технічної програми НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави» та ін.
Директор ІПМ НАН України Ю.М. Солонін та інші повноважні представники Інституту взяли участь у голосуваннях за низку постанов Загальних зборів, і в т.ч. за затвердження нової редакції Статуту Академії та Звернення Зборів до Президента, Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра України стосовно потреби неухильного дотримання норм Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» у частині збільшення фінансування потреб Академії тощо.
На завершення Зборів академік НАН України А.Г. Наумовець вручив кращим науковим працівникам різних галузей низку премій Президії, і в т.ч. ім.В.І.Трефілова (її за спільний із працівниками Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ цикл праць «Високофункціональні матеріали і технології їх застосування в ендопротезах суглобів людини» одержала старший науковий співробітник ІПМ Наталія Володимирівна Ульянчич).Засідання Вченої Ради Інституту

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Шановні колеги-науковці! 30 березня 2016 р. о 10.00 год. в залі засідань Вченої ради (кімн. 208, корп. Б) відбудеться чергове засідання Вченої ради інституту.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Козака Андрія Олександровича

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 30 березня 2016 р., об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Структура та оптоелектронні і механічні властивості тонких Si–C–N плівок».
Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Іващенко Володимир Іванович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Татаренко Валентин Андрійович, доктор фіз.-мат. наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України.
Офіційний опонент – Васін Андрій Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Лекція від вченого - фізика Бориса Гриньова: «Національна Академія Наук. ВБЕРЕГТИ НЕ МОЖНА ВТРАТИТИ»

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 20 лютого о 19.30 Освітня станція 31В1 запрошує Вас на провокаційну лекцію «Національна Академія Наук. ВБЕРЕГТИ НЕ МОЖНА ВТРАТИТИ» від вченого - фізика Бориса Гриньова
Відомий український вчений дасть відверту відповідь на питання у якому стані знаходиться Національні Академії Наук останні роки і як вона впливає на державну політику у галузі науки та техніки (зокрема на прикладі роботи Комітету по державним преміям України в області науки та техніки).
Також на лекції поговоримо про майбутнє української науки, досвід роботи Академій Наук у різних країнах світу та можливість його використання для реформи в Україні. Борис Гриньов один з небагатьох українських вчених, інтегрованих у світову науку. У 2013 році Борис Гриньов в якості співавтора брав участь у експерименті з бозоном Хіггса у великому андроному колайдері. Він не тільки вчений –практик, алей управлінець, який багато років займається організаційними питаннями, очолюючи фонд Фундаментальних досліджень. Саме він знає про стан україської науки якщо не все, то майже все. Борис Вікторович Гриньов - вчений-фізик, директор фонду фундаментальних досліджень, член Національної академії наук України, професор, повноважний представник уряду України в Об'єднаному інституті ядерних досліджень.
20 лютого о 19.30 в Освітній станції 31В1 (вул. Пушкінська 31-в-1)
Реєстрація за посиланням: http://goo.gl/forms/yLbsciovkW

ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА ДОЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ!!!


Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України Цукренко Вікторії Василівни

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 3 березня 2016 р., об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Фізико-хімічні властивості нанокристалічних порошків системи ZrO2-Y2O3-CeO2-Al2O3-CoO, одержаних гідротермальним синтезом».
Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.02.
Науковий керівник – Дуднік Олена Вікторівна, доктор хімічних наук, ст.н.с. завідувач відділу фізико-хімії та технології тугоплавких оксидів Інституту проблем матеріалознавства НАН України.
Офіційний опонент – Казіміров Володимир Петрович, доктор хімічних наук, професор кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.
Офіційний опонент – Верещак Віктор Григорович, доктор технічних наук, професор кафедри технології неорганічних речовин та екології Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України.
З авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Засідання нового складу Вченої ради інституту

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Шановні колеги-науковці! 2 лютого 2016 р. о 10.00 год в залі засідань Вченої ради (кімн. 208, корп. Б) відбудеться розширене засідання нового складу Вченої ради інституту та профспілкового комітету за участю керівників відділів і підрозділів інституту.

ОГОЛОШЕННЯ!

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

20 січня 2016 р. об 11.00 годині в конференц-залі інституту (кімн. 208, корп. Б) відбудеться конференція наукових співробітників інституту.Засідання Вченої Ради Інституту

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Шановні колеги-науковці! 12 січня 2016 р. о 12.00 год в залі засідань Вченої ради (кімн. 208, корп. Б) відбудеться чергове засідання Вченої ради інституту.

Співробітництво

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Налагодження науково-технічного співробітництва між НАН України та науково-дослідницькою установою “Катарський науково-технологічний парк” (“Qatar Science and Technology Park” – QSTP)ОГОЛОШЕННЯ!

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

11 листопада 2015 р. об 11.00 годині в конференц-залі інституту (кімн. 208, корп. Б) відбудеться конференція наукових співробітників інституту.Засідання секції “Фізична хімія неорганічних матеріалів і дисперсних систем” Вченої ради ІПМ НАН України

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Шановні колеги-науковці! 5 листопада(четвер) 2015 р. об 11.00 год. в кімн. 208, корп. Б відбудеться засідання секції “Фізична хімія неорганічних матеріалів і дисперсних систем”.Засідання Вченої Ради Інституту

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Шановні колеги-науковці! 27 жовтня 2015 р. о 10.00 год. в залі засідань Вченої ради (кімн. 208, корп. Б) відбудеться чергове засідання Вченої ради інституту.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України Іванової Ольги Михайлівни

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 28 жовтня 2015 р., об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул.Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Мартенситне перетворення в нестехіометричному інтерметаліді Ti75.5Sn24.5 та його вплив на механічну поведінку».
Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Подрезов Юрій Миколайович, доктор фіз.-мат. наук, завідувач відділом Інституту проблем матеріалознавства НАН України.
Офіційний опонент – Главацька Надія Іванівна, доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України.
Офіційний опонент – Чорнобук Сергій Володимирович, кандидат фіз.-мат. наук, асистент кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України Вовчка Олександра Сергійовича

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 28 жовтня 2015 р., об 16.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул.Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Вплив легуючих елементів на релаксаційну стійкість та термічну стабільність сплавів з ГЩУ структурою».
Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Ткаченко Володимир Григорович, доктор фіз.-мат наук, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Рево Сергій Лукич, доктор фіз.-мат. наук, завідувач НДЛ „Фізика металів та кераміки” фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Офіційний опонент – Волосевич Павло Юрійович, доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України.
З авторефератом, дисертацією, відгуками опонентів можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Статті для блогу на інтернет ресурсі "Лівий берег"

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science Шановні колеги! Згідно з дорученням начальника НОВ Президії НАН України О.Н.Кубальського доводжу до вашого відома про необхідність продовження роботи з підготовки (організації підготовки) статей для ЗМІ та ресурсів у мережі про досягнення установ НАН України. Зокрема, НАН України отримала можливість вести окремий блог на інтернет ресурсі «Лівий берег».
Для вибору тематики рекомендується використовувати перелік розробок, наведений у додатку до цього листа, проте, звичайно, буде вітатися висвітлення інших нових здобутків. В наведеному переліку щодо окремих розробок надано гіперпосилання на вже існуючі публікації з відповідної тематики, які можуть використовуватись при підготовці статей.


Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, старшого викладача кафедри фізики Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Вороновича Даніїла Олександровича

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science 14 жовтня 2015 р., об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул.Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації «Термоемісійні та випромінювальні властивості монокристалів додекаборидів рідкісноземельних металів».
Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.
Науковий керівник – Таран Анатолій Олексійович, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри фізики Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України.
Офіційний опонент – Олєйник Галина Сергіївна, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу структурних досліджень керамічних і надтвердих матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Лушкін Олександр Єгорович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри фізичної електроніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.
З авторефератом здобувача можна ознайомитися на сайті Інституту проблем матеріалознавства
ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Шановні колеги! Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського повідомляє про можливість користуватися електронними інформаційними продуктами, які замовили Ваші установи: Academic Search Complete, SciVerse Scopus, SciVerse Freedom Collection, INSPEC

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science Національна бібліотека України iмeні B.I.Вернадського інформує, що установам НАН України як зовнішнім користувачам НБУВ з 08.07.15 по 31.12.15 відкрито доступ до науково-інформаційних pecypciB компаній EBSCO, Elsevier та IET: Academic Search Complete, SciVerse Scopus, SciVerse Freedom Collection та INSPEC.
Доступ до інформаційних продуктів надається установам автоматично за їx IP-адресами при завантаженні наступних сторінок мережі Інтернет: http://search.ebscohost.com, http://scopus.com, http://sciencedirect.com.
3 метою забезпечення ефективного споживання зазначених продуктів звертаємо Вашу увагу на необхідність контролю i заборону передачі прав користування ними третім особам відповідно до умов підписаного НБУВ контракту. У випадку несанкціонованого підключення до виділених установам pecypciB сторонніх організацій або ociб, що автоматично реєструється апаратними засобами, компанії-поставщики мають право припинити надання послуги. Побажання та зауваження просимо надсилати за адресами: urkams@ukr.net, iranlib@ukr.net.


Семінар за науковими напрямами «Електронна структура і електронні властивості металів і сполук на їх основі» та «Нанорозмірні системи»

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science У вівторок, 21 липня 2015 р., об 11.00, у кімнаті 307 головного корпусу Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України відбудеться семінар за науковими напрямами «Електронна структура і електронні властивості металів і сполук на їх основі» та «Нанорозмірні системи»
На порядку денному:
1) Доповідь Юрія Ральченка, керівника групи атомної спектроскопії Національного інституту стандартів і технологій США (NIST), за темою «Фізичні досліди в Національному інституті стандартів і технологій та нова Міжнародна система одиниць»..

ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ БАЖАЮЧІ


Дні науки в ІПМ НАН України

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

19 травня 2015 р. в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України відбулись наукові читання (розширене засідання Вченої ради), присвячені Дню науки.


Видатна дата

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

15 листопада 2014 року виповнилося 100 років з Дня народження видатного американського фізика-теоретика Кон"ерса Херрінга


Почесний доктор НТУУ "КПІ"

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

3 листопаду цього року відбулась урочиста церемонія з нагоди вручення диплому, пам"ятного знаку та мантії «Почесний доктор НТУУ "КПІ"» академіку НАН України, директору Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України, професору НТУУ «КПІ» Скороходу Валерію Володимировичу

Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний портал органів виконавчої влади України Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн