Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України.

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Інститут проблем матеріалознавства – провідний центр науково-технічних розробок в галузі теоретичних основ створення нових матеріалів, технології їх одержання та виготовлення виробів з них із спеціальними властивостями для задоволення потреб ядерної енергетики, електроніки, авіабудування , загального хімічного, транспортного і сільськогосподарського машинобудування, прямого перетворення енергії в електричну, квантової електроніки, приладобудування, автоматики та інших областей техніки.

Інститут засновано в 1955 році на базі Лабораторії спеціальних сплавів АН УРСР. С того часу було значно розширено сферу діяльності та базу споживачів. Зараз ІПМ не має аналогів серед академічних закладів України завдяки великій кількості різноманітних розробок з матеріалознавства, що відбуваються на його базі.

В інституті працюють понад 832 наукових співробітника, серед них 4 академіка НАН України, 9 членів-кореспондентів НАН України, 78 докторів та більш ніж 288 кандидатів наук. ІПМ – великий науково-дослідний комплекс, що має у складі власне дослідне виробництво.

Всі досягнення в розробці нових матеріалів з їх подальшим комерційним впровадженням здобуті в результаті фундаментальних досліджень в сфері фізики твердого тіла, фізичної хімії та механіки деформованих середовищ.

Науковці ІПМ розширюють сферу діяльності інституту в рамках співпраці з організаціями з США, Великобританії, Франції, Германії, Югославії, Польщі, Угорщини, Болгарії, Австрії, Швейцарії, Мексіки, Індії, Куби, Південної Кореї, Ізраелю, Японії, Китаю тощо. ІПМ є власником та співвласником лізенцій на провідні технологі з виробництва ріжучих інструментів, зносо та корозійно-стійких покриттів, кераміки для електрообладнання, керамічних порошків високого ступеню чистоти.


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн