Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Архів

№ 20 2014 рік

Зміст

Олєйник Г.С.
Структурні механізми пластичної деформації керамічних матеріалів

3

Даниленко М.І., Подрезов Ю.М., Борисовська К.М., Коряк О.С., Фірстов С.О.
Використання методу дислокаційної динаміки для аналізу структурної чутливості тріщиностійкості ОЦК металів, схильних до квазікрихкого руйнування

31

Григорьєв О.М., Устінов А.І., Карпець М.В., Мелах Л.М., Демченкова С.А.
Рентгенографічне визначення динамічних зміщень атомів алюмінію в однофазному стані і в евтектичному сплаві Al—Si

43

Абрамов О.О., Ткаченко В.Г., Щерецький О.А., Максимчук І.М., Вовчок О.С.
Особливості переохолодження рідких металевих сплавів з різною хімічною взаємодією компонентів

52

Овсяннікова Л.І.
Дослідження впливу домішки кадмія на властивості сплавів ZnCdO методом функціоналу електронної густини з використанням кластерів Zn36O36

65

Фірстов С.О., Саржан Г.Ф.
Про температурну залежність коефіцієнта дифузії

71

Дубовий О.М., Чечель О.В., Жданов О.О.
Математичне моделювання режиму передрекристалізаційної термічної обробки технічно чистого заліза

76

Іванова О.М.
Аналіз деформації перетворення, пов’язаної з перетворенням з гексагональної в орторомбічну фазу в Ti3Sn

83

Чугунова С.І., Цивіліцин В.Ю., Мільман Ю.В., Гончарук В.А., Власов А.О., Самелюк А.В., Єфімов М.О., Гончарова І.В.
Структура та механічні властивості інтерметаліду Nd3Al

93

Подрезов Ю.М., Ремез М.В., Лаптєв А.В., Толочин О.І., Голтвяниця С.К.
Механічні властивості порошкового матеріалу Ті46Nb4Та4Al46, отриманого імпульсним гарячим пресуванням

100

Романко П.М., Малка О.М., Воскобойнік І.В., Коржова Н.П., Легка Т.М., Мільман Ю.В., Подрезов Ю.М.
Структурна чутливість механічних властивостей литих сплавів алюмінію потрійної системи Al—Mg—Si при підвищених температурах

108

Даниленко М.І., Мільман Ю.В., Захарова Н.П., Єфімов М.О., Шаровський А.О., Самелюк А.В., Гончарук В.А., Нейков О.Д.
Структура і механічні властивості сплавів системи Al—Fe—Cr для підвищених температур, зміцнених наноквазікристалічними частинками, додатково леговані Ti, Mo і Nb

119

Бродніковський М.П., Зубець Ю.Ю., Саржан Г.Ф., Оришич І.В., Крапівка М.О., Фірстов С.О.
Структура та жаростійкість сплавів цирконію

127

Бродніковський Д.М.
Вплив динамічної рекристалізації на напруження плину під час деформації сплавів на основі Ti—Si—Al—Zr

138

Мільман Ю.В., Захарова Н.П., Єфімов М.О., Даниленко М.І., Гончарук В.А.
Дослідження структури, механічних властивостей і корозійної стійкості деформованих напівфабрикатів сплавів Al—5Mg, легованих Sc та перехідними і рідкісноземельними металами

145

Гогаєв К.О., Воропаєв В.С., Вербило Д.Г., Даниленко М.І., Коваль О.Ю.
Вплив режимів формування на структуру та властивості напівфабрикатів з водорозпилених порошків сплаву АМг5

153

Подрезов Ю.М., Назаренко В.А., Євич Я.І., Марченко Н.М.
Вивчення закономірності контактоутворення в металевих порошкових матеріалах за результатами прецизійних механічних випробувань

160

Бродніковський М.П., Гогоці А.Г., Мазур П.В., Зозуля Ю.І., Малиновський Б.М., Самелюк А.В., Губинський М.В., Федоров С.С.
Зношування ферритної і аустенітної сталей при впливі незакріплених частинок коксу

172

Шевченко О.М., Максимова Г.О.
Електронно-мікроскопічні дослідження хромової карбідосталі

179

Овсяннікова Л.І.
Ab initio дослідження стабільності наноалмазу

185

Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн