Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Архів

№ 24 2015 рік

Зміст

Корнієнко О.А.
Фазові співвідношення в системі CeO2―Dy2O3при температурі 1100 оС

3

Чудінович О.В., Андрієвська О.Р., Богатирьова Ж.Д., Крючко О.В., Спасьонова Л.М.
Взаємодія оксидів лантану, ітрію та неодиму при температурі 1500 °С

12

Андрієвська О.Р., Богатирьова Ж.Д., Корнієнко О.А., Самелюк А.В., Субота І.С., Юрченко Ю.В.
Взаємодія оксидів церію та європію при температурі 600 °С

28

Потажевська О.А., Бондар А.А., Білоус О.О., Циганенко Н.І., Артюх С.Ю.
Структура та властивості металоборидних евтектичних сплавів систем Ti—Mo—B та Nb—Mo—B

38

Лашнева В.В., Максюта І.І., Квасницька Ю.Г., Михнян О.В., Нейма О.В.
Використання корундових форм з моделями, що випалюються, для одержання деталей газотурбінних установок

50

Лашнева В.В., Максюта І.І., Квасницька Ю.Г., Михнян О.В., Нейма О.В.
Комплексне модифікування кераміки на основі оксиду алюмінію для підвищення якості литих виробів медичного призначення

58

Лашнева В.В., Личко В.В., Рябов К.І.
Лабораторний стенд для випробувань ендопротезів кульшового суглоба

64

Лавриненко О.М., Павленко О.Ю., Щукін Ю.С.
Характеристика цинк- і нікелевмісних залізокисневих нанофаз, отриманих на поверхні сталі в умовах ротаційно-корозійного диспергування

69

Зенков В.С.
Термодинаміка і кінетичні особливості окиснення вольфрамомідного псевдосплаву

82

Яковенко Р.В.
Вплив механоактивації на структуру і властивості хромистой карбідосталі з добавками карбіду бору

94

Ворон М.М., Дука В.М., Дрозд О.А.
Ефект від накладання електромагнітних полів на алюміній та його сплави під час кристалізації

100

Пархомей О.Р., Пінчук Н.Д., Сич О.Є., Томила Т.В., Колесніченко В.Г.
Отримання та основні властивості натрійборосилікатного скла

108

Луговський Ю.Ф., Назаренко В.А.
Оцінка якості пористих неспечених матеріалів на основі порошку титану

120

Вдовиченко О.В., Ткачук Н.Д
Оцінка пружності та здатності до демпфування матеріалів резонансними акустичними методами

128

Петрова В.А., Гарбуз В.В., Суворова Л.С., Лобунець Т.Ф.
Визначення поверхні графеноподібного нітриду бору

136

Судавцова В.С., Березуцький В.В., Іванов М.І., Шевченко М.О., Пастушенко К.Ю.
Дослідження ентальпій змішування розплавів системи Mn—Sb і оцінка залежностей термодинамічних властивостей у системах Sb—елемент IV періоду і Ni—елемент V періоду

143

Кудін В.Г., Романова Л.О., Кобилинська Н.Г., Судавцова В.С.
Моделювання термодинамічних властивостей сплавів потрійної системи Ce—Ni—Ga

149

Кудін В.Г., Левченко П.П., Романова Л.О., Кобилинська Н.Г., Судавцова В.С.
Механізм взаємодії компонентів сплавів подвійних систем Al—La (Y)

157

Гончаров І.О., Кобилинська Н.Г.
Прогнозування термодинамічних властивостей розплавів системи CaO—Al2O3—SiO2

163

Романова Л.О., Кобилинська Н.Г., Судавцова В.С.
Термічний розклад пластмас — основа для їх утилізації

171

Суботенко П.М., Кудін В.Г., Шевченко М.О., Іванов М.І., Березуцький В.В., Судавцова В.С.
Термодинамічні властивості сплавів подвійних систем Ni—РЗМ

176

Луданов К.І., †Братаніч Т.І.
Математичне моделювання кінетики поглинання водню в металах

183

Черевко В.М., Уварова І.В.
Математичне моделювання адсорбційних властивостей вуглецевих матеріалів

192

Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн