Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Архів

№ 21 2012 рік

Зміст

Фірстов С.О., Горбань В.Ф., Крапівка М.О., Печковський Е.П., Карпець М.В., Понoмарьов С.С., Ковиляєв В.В.
Формування складу дендритів в литих багатокомпонентних високоентропійних однофазних сплавах з ОЦК кристалічною граткою

3

Мамонова А.А.
Особливості фазоутворення порошкових лігатур системи Fe—В4С залежно від технологічних умов

23

Радченко О.К., Сидорчук О.М., Орел Г.Г., Волощенко С.М., Мамонова А.А.
Фазово-структурний стан та технологічні властивості синтезованих порошків сульфідів заліза та міді

30

Потажевська О.А., Бондар А.А., Дума Л.А., Довбенко О.І., Соболєв В.Б., Великанова Т.Я.
Структура сплавів системи Nb—Mo—В в області Nb—NbB—MoB—Mo

34

Кублій В.З., Уткін С.В., Слєпцов С.В., Дума Л.А., Бондар А.А.
Структура литих і відпалених сплавів системи Мо—Ni—В з вмістом бору 41% (ат.)

43

Шевченко М.О., Березуцький В.В., Іванов М.І., Кудін В.Г., Судавцова В.С.
Термодинамічні властивості сплавів систем А1—Со и Al—Co—Sc

51

Романова Л.О., Шевченко М.О., Кудін В.Г., Суботенко П.М., Судавцова В.С.
Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем А1—Ni—елемент

59

Шевченко М.О., Кудін В.Г., Судавцова В.С.
Самоузгодження термодинамічних властивостей подвійних сплавів за моделлю ідеальних асоційованих розчинів

67

Кудін В.Г., Шевченко М.О., Кобилінська Н.Г., Судавцова В.С.
Моделювання термодинамічних властивостей потрійних сплавів за даними граничних подвійних систем

75

Тищенко Я.С., Глабай М.С., Ткач В.В., Лакиза С.М.
Проекція поверхні ліквідуса діаграми стану системи Аl2О3—HfO2—Gd2O3

79

Вдовиченко О.В.
Вплив макродефектів структури оксиду алюмінію на нелінійність резонансних механічних коливань

89

†Шевченко О.В., Цукренко В.В., Дуднік О.В.
Біоімплантати на основі ZrO2, стійкі до процесу старіння

101

Сич О.Є., Пінчук Н.Д., Биков О.І.
Вплив легування La3+на структуру та властивості композиційних біоматеріалів на основі біогенного гідроксиапатиту

108

Бездорожев О.В., Васильків О.О.
Металофлюоритні та перовскітні аноди для твердооксидних паливних комірок

117

Андреєва А.Ф., Касумов А.М., Хріновський В.З., Микитченко А.А.
Магнітоімпеданс наноструктури Сu—Fe3O4—СеО2—Fe3O4—Сu

142

Зенков В.С., Пасічний В.В.
Аналіз фізико-хімічних процесів в редокс-циклах отримання водню при взаємодії вольфраму та його оксидів з вуглецвмісними оксидними та відновними середовищами

147

Пасічний В.В., Остапенко С.О., Даниленко М.І.
Дослідження процесу термічної переробки відходів карборунду в сонячній печі

164

Пасічний В.В., Остапенко С.О., Рогозинський А.А.
Особливості переробки відходів дрібних деталей із сплаву ВК-8 при концентрованому променевому нагріві

171

Дідук І.І., Чувашов Ю.М., Ященко О.М., Горбачов Г.Ф., Черюканов С.Д., Скорик М.А.
Дослідження структури поверхні волокон із гірських порід основного складу типу базальтів та силікатних систем

180

Петухов О.С., Хобта І.В., Рагуля А.В.
Перспективи розробки різального матеріалу на основі композиції ТiB2—TiN

186

Шевченко О.М., Буженець О.І., Максимова Г.О., Молчановська Г.М.
Створення хромової карбідосталі з підвищеною зносостійкістю

200

Радченко О.К., Орел А.Г., Радченко Л.О.
Коефіцієнт сухого тертя

211

Радченко О.К., Орел А.Г., Радченко Л.О.
Коефіцієнти тертя при прокатці

224

Зорін В.О., Луговський Ю.Ф., Лучка М.В.
Вплив стану контактів на дисипативні властивості матеріалу на основі бесперервних волокон нержавіючої сталі

234

Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн