Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Архів

№ 23 2017 рік

Зміст

Луговий М.І., Слюняєв В.М., Бродніковський М.П., Фірстов С.О.
Розрахунок твердорозчинного зміцнення багатокомпонентних жароміцних сплавів

3

Борисовська К.М., Подрезов Ю.М., Фірстов С.О.
Комп’ютерне моделювання естафетного механізму передачі пластичної течії від зерна до зерна

10

Григорьєв О.М., Картузов В.В., Роженко Н.М.
Підвищення точності кількісних оцінок графічного методу Холла—Вільямсона за рахунок цифрової обробки XRD-дифрактограм

16

Котко А.В.
Особливості структури ультрадисперсного алмазу, синтезованого різними методами

36

Вдовиченко О.В.
Явище повільної динаміки в нелінійно-пружних спечених пористих титані та оксиді алюмінію

43

Подрезов Ю.М., Малка О.М., Романко П.М., Валуйська К.О.
Температурна залежність псевдопружної поведінки в циклі навантаження—розвантаження Mg та сплаву Mg—9Al—0,2Са—0,08Ti

53

Мільман Ю.В., Захарова Н.П., Єфімов М.О., Музика О.О., Шаровський А.О., Даниленко М.І., Гончарук В.А.
Дослідження впливу легування Sc і низкою перехідних металів та термічної обробки на механічні властивості сплавів типу 2618 (система Al—Cu—Mg) при температурах 20 і 300 °С

66

Бродніковський М.П., Кулаков А.С., Рокицька О.А., Мінаков М.В., Самелюк А.В., Крапівка М.О., Фірстов С.О.
Евтектичний сплав системи Nb—Ti—Al—Cr—Zr

75

Грінкевич К.Е., Ткаченко І.В., Мінаков М.В., Блощаневич О.М., Пучкова В.Ю, Подрезов Ю.М.
Вплив лазерної обробки на структуру та триботехнічні властивості високоміцних чавунів, легованих хромом

86

Бродніковський М.П., Шелягін В.Д., Бернадський А.В., Сіора А.В., Кулаков А.С., Зубець Ю.Ю., Фірстов С.О.
Відпрацювання методики лазерного зварювання багатокомпонентного сплаву Nb—16Cr—16Al—16Ti—16Zr

94

Подрезов Ю.М., Даниленко М.І., Мінаков М.В., Даниленко В.І., Шейкин С.Є., Студенець С.Ф.
Структура та механічні властивості трубних відводів, отриманих методом холодної деформації

104

Полiшко I.О., Бродніковський Є.М., Бродніковський Д.М., Подгурська В.Я., Василiв Б.Д., Васильєв О.Д.
Вплив поруватості на міцність 3,5YSZ-керамічного остову анода паливної комірки

116

Силенко П.М., Андрущенко Д.І., Шлапак А.М., Солонін Ю.М., Олєйник Г.С., Котко А.В., Томила Т.В.
Еволюція структурно-морфологічних перетворень порошкових частинок диоксиду титану при CVD синтезі в інтервалі температур 350—900 °С

124

Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн