Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Архів

№ 1997 рік

Зміст


Введение

3

Колесник Т.В.
Слово про вчителя

6

Лукович В.В.
В.М.Остапенко i математичне моделювання поля систем електрохімічного захисту трубопроводів

10

Остапенко В.М., Грищенко Г.П., Левіщенко С.С, Ткаченко Н.В., Панченко Л.Л.
Про феноменологічні математичні моделі

15

Абрамчук B.C., Абрамчук I.B.
Застосування інтерполяційних многочленів в математичних моделях

21

Галанов Б.О.
Про розв”язність нелінійних інтегральних рівнянь односторонніх контактних задач теорії пружності

29

Галанов Б.О.
Про збіжність методу Бубнова-Галеркіна для одного класу односторонніх крайових задач механіки контакту пружних тіл з покриттями

37

Закарян Д.А.
Обчислення псевдопотенціалу діелектриків та дослідження їх електронної структури з урахуванням розміру зарядів на зв”язках

44

Закарян Д.А., Картузов В.В.
Обчислювальний експеримент з дослідження впливу високих тисків на ковалентні та іонно-ковалентні кристали з кубічною структурою

56

Картузов В.В., Красіков І.В., Єфімова Є.А., Куліков Л.М., Семенов-Кобзарь А.А.
Комп"ютерне моделювання процесів інтеркаляції в нанотехнології з"єднань з шаруватими структурами

66

Картузов В.В., Красікова І.Є., Красіков І.В.
Моделювання процесів лазерної обробки поверхні матеріалу

74

Камишенко В.В., Картузов В.В., Ротмістровський К.Є.
Впорядкування через хаотизацію: моделювання фазових рівноваг під опроміненням

82

Камышенко В.В., Шевченко В.І.
Теоретическое изучение политипов карбида кремния

112

Кривонос Ю.М.
Обобщенные обратные линейные операторы и их приложение к решению краевых задач

123

Лукович В.В.
Поле трубопроводу, який знаходиться під шаром грунту з великим опором

130

Панченко Л. Л.
Математичні моделі локального охолодження циліндра та їх застосування

141

Скороход В.В., Картузов В.В., Красіков І.В., Картузов Є.В.
Імітаційне моделювання упаковки часток (двомірний випадок)

155

Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн