Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Архів

№ 15 2008 рік

Зміст

Мільман Ю.В., Гончарова І.В., Чугунова С.І.
Щодо визначення пластичності матеріалів методом індентування

3

Горбань В.Ф., Печковський Е.П., Фірстов С.О.
Два способи визначення твердості сучасних матеріалів методом автоматичного індентування

11

Борисовська К.М.
Комп"ютерне моделювання формування дислокаційних стінок при роботі джерела Франка-Ріда

24

Овсяннікова Л.І., Покропивний В.В.
Першопринципний розрахунок оптичних спектрів кристалоутворюючих кластерів C48, B24N24, Si24C24

28

Фірстов С.О.
Ефект пам"яті форми у квазібінарних інтерметалічних сполуках на основі ZrCu

35

Подрезов Ю.М., Горна І.Д., Даниленко В.І.
Аналіз параметрів зміцнення молібдену, випробуваного при різних температурах

43

Моісеєва І.В., Піщак В.К.
Деформація заліза та титана в області температур поліморфного перетворення

51

Ажажа В.М., В"югов П.Н., Данько С.В., Мінаков М.В., Пучкова В.Ю.
Дослідження фазових перетворень та їхній вплив на структуру сплаву Zr-1Nb при швидкісних нагрівах

58

Мінаков М.В., Пучкова В.Ю., Рудик М.Д., Хоменко Г.Є.
Вплив деформації та швидкісних нагрівів на структуру та мікротвердість сталі 40Х

64

Фірстов С.О., Бродніковський М.П., Зубець Ю.Ю., Крапівка М.О., Саржан Г.Ф., Самелюк А.В., Бега М.Д., Рокицька О.А., Бахонський Д.А.
Дисперсійне зміцнення сплавів системи Zr-Cr

70

Бродніковський М.П., Михайлов А.А., Бродніковський Д.М., Чирик К.С., Зубець Ю.Ю., Самелюк А.В., Фірстов С.О.
Вплив об"ємної частки частинок сплаву ВК8 з нікелевою зв"язкою на твердість композиту

77

Фірстов С.О., Луговський Ю.Ф.
Особливості впливу мікроструктури на міцність при статичному і циклічному навантаженні композиційних матеріалів

83

Горбань В.Ф., Демидик О.М., Іванова І.І., Карпець М.В., Крилова Н.О., Печковський Е.П., Полушко А.П., Фірстов С.О.
Вплив складу і пористості спечених титанових наноламінатів-композитів на механічні властивості при кімнатній температурі

89

Ляшенко В.І., Олєйник Г.С., Котко В.О., Прилуцький Е.В., Уварова І.В., Верещака В.М.
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ЧАСТИНОК НІТРИДУ БОРА,ОДЕРЖАНОГО МЕТОДОМ КАРБОТЕРМІЧНОГО СИНТЕЗУ

99

Бритун В.Ф., Курдюмов О.В., Даниленко А.І.
Інверсійні домени у вюрцитному нітриді бору

114

Даниленко А.І., Курдюмов О.В., Бритун В.Ф.
Порівняльне дослідження характеристик реальної структури нанокристалічного сфалеритного нітриду бору методами рентгенівської дифракції і електронної мікроскопії

120

Бродніковський Є.М., Бричевський М.М., Василів Б. Д., Чедрик В. І., Васильєв О.Д., Самелюк А.В., Прищепа Є. Г
Вплив вмісту NiO на механічні та каталітичні властивості аноду керамічної паливної комірки

126

Бричевський М.М., Бродніковський Є.М., Прищепа Є. Г, Даниленко М.І., Комиса Ю.М., Пасенко О.О., Васильєв О.Д., Верещак В.Г.
Механічна поведінка та електрична провідність двооксиду цирконію, стабілізованого оксидами скандію та церію

131

Горна І.Д., Баньковський О.І., Бега М.Д., Котко А.В., Кулак Л.Д., Фірстов С.О.
Структура і властивості сплавів на базі α2-Ti3Al, легованих кремнієм

137

Силенко П.М., Данько Д.Б., Шлапак О.М., Єршова О.Г., Солонін Ю.М.
Синтез плівок TiO2 методом хімічного газофазного осадження та їх властивості

145

Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн