Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Архів

№ 18 2012 рік

Зміст

Мільман Ю.В., Єфімов М.О., Гончарова І.В.
Квазікристали — новий клас твердих тіл з унікальними фізичними властивостями

3

Мільман Ю.В., Захарова Н.П., Єфімов М.О., Шаровський А.О., Даниленко М.І.
Наноструктурні сплави системи Al—Fe—Cr,зміцнені квазікристалічними частинками для використання при підвищених температурах

16

Васильєв О.Д., Баклан В.Ю., Бричевський М.М., Бродніковський Є.М.
Керамічні паливні комірки: час структурної оптимізації

25

Мільман Ю.В., Голубенко О.А., Гончарова І.В., Єфімов М.О., Купрін В.В., Чугунова С.І.
Інтерметалід Al3Sc: температурна залежність механічних властивостей та особливості деформації

42

Іванова І.І., Буланова М.В., Карпець М.В., Подрезов Ю.М., Фартушна Ю.В.
Аналіз кристалоструктурних перебудов інтерметаліду Ti3Sn

51

Мільман Ю.В., Коржова Н.П., Легка Т.М., Порядченко Н.Ю., Мордовець Н.М., Воскобойнік І.В., Мельник В.Х.
Нові леговані сплави на основі L12 інтерметаліду системи Al—Ti—Cr з підвищеною жаростійкістю

59

Подрезов Ю.М., Горна І.Д., Ремез М.В., Голтвяниця В.С., Голтвяниця С.К.
Температурна залежність механічних властивостей сплавів на основі інтерметаліду TiAl

67

Фірстов С.О., Горбань В.Ф., Печковський Е.П.
Визначення величин деформації та напруження початку пластичної деформації в матеріалах методом інструментального індентування

75

Мільман Ю.В., Гончарук Л.В., Мордель Л.В.
Застосування динамічної твердості за Мартелем до проблеми проникнення

85

Подрезов Ю.М., Даниленко В.І.
Лінійне зміцнення при великих деформаціях

92

Вербило Д.Г.
Аналітичний опис кривих деформування матеріалів

104

Борисовська К.М.
Моделювання поведінки дислокаційного ансамблю поблизу вершини тріщини при постійному навантаженні

112

Бродніковський М.П., Крапівка М.О., Зубець Ю.Ю., Саржан Г.Ф., Бродніковський Д.М., Самелюк А.В.
Вплив легування та термічної обробки на зміцнення сплавів на основі Zr—Nb

120

Єпіфанцева Т.О., Коваль О.Ю., Скороход В.В., Штерн М.Б.
Вплив співвідношення розміру частинок компонентів суміші на структуру гетерогенного матеріалу Cu—20% (мас.) W

127

Подрезов Ю.М., Лаптєв А.В., Толочин О.І., Євич Я.І.
Контактоутворення при імпульсному гарячому пресуванні в порошкових двокомпонентних системах Cu—Ni та Ag—Ni

139

Олєйник Г.С., Горбань В.Ф., Волкогон В.М., Волкогон В.М., Котко А.В., Степаненко А.В., Верещака В.М.
Про природу зміцнення вюртцитного нітриду бору при високих тисках та температурах

150

Гречанюк М.І.
Конденсовані з парової фази композиційні матеріали з металевою матрицею Повідомлення 3. Мікропористі матеріали

162

Грищишина Л.М.
Домішкова інженерія: вплив енергетичних факторів атомної та електронної підсистем на зміцнення зерна титанових сплавів

170

Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн