Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Архів

№ 16 2014 рік

Зміст

Лукович В.В.
Проста математична модель розрахунку потенціалу на зовнішній поверхні ізоляції магістрального трубопроводу

3

Максименко А.Л.
Моделювання ступеневого навантаження пористих мідних заготовок при іскроплазмовому спіканні

8

Осадчук С.О., Ниркова Л.І., Рибаков А.О., Лукович В.В.
Дослідження впливу катодної поляризації у 3%-ному розчині NaCl на деструкцію полімерного стрічкового покриву у стендових умовах

13

Роговий Ю.І., Картузов В.В., Огородніков В.В.
Розрахунок модулів пружності диборидів перехідних металів

20

Хачатрян А.В.
Ab initio обчислення характерних параметрів утворення квазібінарних евтектичних боридних композитів

25

Хоменко О.І., Хоменко О.В.
Використання програмного комплексу АМІС для кількісної металографії

35

Шевченко М.О., Кудін В.Г., Березуцький В.В., Іванов М.І., Судавцова В.С.
Оцінки координат кривої ліквідуса діаграм стану подвійних систем

43

Борисовська К.М.
Вплив розміру зерна на коефіцієнт тріщиностійкості у металах

52

Боровик О.В.
Моделювання механізму непружного зсуву між волокнами в матеріалі з односпрямованою структурою тонким ідеально пластичним прошарком

59

Картузов В.В., Бистренко О.В., Мотієнко І.П.
Моделювання структуроутворення в процесі спрямованої кристалізації LaB6—ZrB2

69

Красікова І.Є., Картузов В.В., Красіков І.В.
Комп’ютерна реалiзація алгоритму обчислення мультифрактальних характеристик структури матеріалу по двовимiрним зображенням

74

†Лісенко А.О., Огородніков В.В., Картузов В.В.
Першопринципне моделювання сегментації нанокластерів Ti14C13 та Ti13C14

80

†Лісенко А.О.
Теоретичне дослідження стабільності композитних нанотрубок C—BN—C

92

Огородніков В.В., Григорьєв О.М., Бекеньов В.Л., Картузов В.В.
Молекулярно-динамічне моделювання фізико-механічних властивостей нанокристалів карбіду титану

102

Картузов В.В., Мачуленко О.М., Єфімова К.О.
Імітаційне моделювання формування евтектичних структур на основі методу кліткових автоматів

120

Картузов В.В., Прядко О.А., Прядко О.А.
Моделювання методом кліткових автоматів процесів теплопереносу в технології нанесення ударостійких покриттів на титанову підложку

133

Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн