Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Порошкова металургія - Архів

№ 03/04 2013 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН

Осипова М.Л., Осипов Д.Л., Савельєв А.М.
Залежність напруги на ванні электроліза від структури порошків пмс11 і пмло, що кристалізуються на катодах опадів

3


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ

Гогаєв К.О., Калуцький Г.Я., Воропаєв В.С., Колпаков А.С.
Контактне напруження в осередку деформації і середній тиск при асиметричній прокатці металевих порошків

12

Вайцеховіч С.М., Михалевич В.М., Краєвський В.А.
Технологія виготовлення твердосплавних ріжучих пластин методом СВС-баротермії

20


НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ

Згалат-Лозинський О.Б., Колесніченко В.Г., Замула М.В., Соляник Л.В., Гарбуз В.В., Клочков Л.О., Дубовицька Н.В., Рагуля А.В.
Термохімічна обробка нанопорошків тугоплавких сполук в мікрохвильовому полі

27


СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ

Нейков О.Д., †Сірко О.І., Захарова Н.П., Єфімов М.О., Васильєва Г.І., Шаровський А.О., Самелюк А.В., Гончарук В.А., Іващенко Р.К.
Вплив властивостей вихідних порошків на структуру і механічні характеристики сплаву Al-8Cr-1,5Fe, призначеного для роботи при підвищених температурах

36

Шишкіна Ю.А, Баглюк Г.А., Мамонова А.А., Тихонова І.Б.
Вплив вмісту вуглецю і алюмінію на формування структури порошкової лігатури системи Al-ti-C в процесі реакційного синтезу

48


ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ

Григорьєв О.М., Дубовик Т.В., Бега М.Д., Субботін В.І., Рогозінська А.О., Щербина О.Д., Бережинський І.Л., Рогозинський А.А.
Фазовий склад та властивості гарячепресованих матеріалів системи AIN-BN

57

Онищенко Д.В., Рева В.П.
Специфіка механохімічного синтезу карбіду титану із застосуванням різних вуглецевих агентів

63

Подчерняєва І.О., Юречко Д.В., Панашенко В.М.
Деякі тенденції в розробці зносостійких функціональних покриттів

75

Уманський О.П., Довгаль А.Г., Субботін В.І., Тимофєєва І.І., Мосіна Т.В., Полярус О.М.
Вплив часу розмелу на структуру і зносостійкість керамічних матеріалів на основі SіС-Аl2O3

92

Зиновик М.А., Зиновик Е.В
Вплив геометрії і мікроструктурної неоднорідності феритових елементів на форму петлі магнітного гістерезису

101


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Тищенко Я.С., Лакиза С.М., †Лопато Л.М.
ПОЛІТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ АІ2О3-НfO2-Еr2О3

109

Веліканова Т.А., Карпець М.В., Купрін В.В.
Стабільність структури типу α-Mn в швидкозагартованих сплавах системи Fe-Mо-Cr-C при високих температурах

118

Драненко О.С., Лавренко В.О., Талаш В.М.
Корозійна стійкість плівок TiN у 3%-ному розчині NaCl

132


ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Гречанюк М.І., Мінакова Р.В., Копилова Г.Є.
Сучасний стан та перспективи застосування технології високошвидкісного електронно-променевого випаровування та наступної конденсації в вакуумі металів і неметалів для отримання матеріалів електричних контактів і електродів

139


ОБМІН ДОСВІДОМ

Артамонов В.В., Биков А.О., Биков П.О., Артамонов В.П.
Про вимір щільності утряски металевих порошків

151

Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн