Sections
Personal tools

Наші Координати: Київ-142, Україна, 03680, вул. Кржижановського 3 | тел:+380(44)424-01-02 | факс:+380(44)424-21-31


logo_0

Технічний комітет стандартизації "Порошкова металургія"

Телефон: +38 (044) 424 32 55
Факс: +38 (044) 424 21 31

З метою виконання робіт із національної, міждержавної та міжнародної стандартизації у галузі порошкової металургії наказом Держстандарту України від 20.11.1992 р. № 116 та Академією наук України від 27.10.1992 р. № 281 був створений Технічний комітет стандартизації України “Порошкова металургія” (ТК 54). Діяльність технічного комітету стандартизації здійснюється згідно з Положенням про ТК 54, яке було затверджене наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 15.11.2007 р. № 310. ТК 54 діє згідно з законодавством України, керується нормативно-правовими актами, стандартами національної системи стандартизації, нормативними та організаційно-розпорядчими документами Держспоживстандарту України та Положенням про ТК.


Основні функції ТК 54:

Основними функціями ТК 54 є реалізація встановлених завдань державної політики в закріпленій сфері діяльності та стосовно певних об’єктів стандартизації.
Сфера діяльності ТК 54:

Відповідно до закріпленої сфери діяльності ТК 54 організовує та здійснює такі роботи:
- розробляє, розглядає і погоджує проекти національних (ДСТУ) і міждержавних (ГОСТ) стандартів;
- переглядає і перевіряє стандарти, готує зміни до них і пропозиції щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також, за дорученням Держспоживстандарту України, готує пропозиції для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів;
- сприяє застосуванню національних стандартів інших країн як національних стандартів України;
- розробляє національні і міждержавні стандарти, гармонізовані з міжнародними та регіональними;
- визначає пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;
- співпрацює з іншими технічними комітетами в суміжних сферах діяльності;
- співпрацює з підприємствами (організаціями) – користувачами стандартів, регіональними центрами стандартизації, зокрема споживачами, випробувальними центрами (лабораторіями) і органами з сертифікації, іншими зацікавленими сторонами;
- розробляє частину програми робіт із стандартизації за закріпленими об'єктами стандартизації або сферами діяльності;
- розглядає пропозиції щодо внесення змін до чинних НД або їх перегляд чи скасування.

Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний портал органів виконавчої влади України Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн