Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51


logo_0

Технічний комітет стандартизації "Порошкова металургія"

Телефон: +38 (044) 424 32 55
Факс: +38 (044) 424 21 31

З метою виконання робіт із національної, міждержавної та міжнародної стандартизації у галузі порошкової металургії наказом Держстандарту України від 20.11.1992 р. № 116 та Академією наук України від 27.10.1992 р. № 281 був створений Технічний комітет стандартизації України “Порошкова металургія” (ТК 54). Діяльність технічного комітету стандартизації здійснюється згідно з Положенням про ТК 54, яке було затверджене наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 15.11.2007 р. № 310. ТК 54 діє згідно з законодавством України, керується нормативно-правовими актами, стандартами національної системи стандартизації, нормативними та організаційно-розпорядчими документами Держспоживстандарту України та Положенням про ТК.


Основні функції ТК 54:

Основними функціями ТК 54 є реалізація встановлених завдань державної політики в закріпленій сфері діяльності та стосовно певних об’єктів стандартизації.
Сфера діяльності ТК 54:

Відповідно до закріпленої сфери діяльності ТК 54 організовує та здійснює такі роботи:
- розробляє, розглядає і погоджує проекти національних (ДСТУ) і міждержавних (ГОСТ) стандартів;
- переглядає і перевіряє стандарти, готує зміни до них і пропозиції щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також, за дорученням Держспоживстандарту України, готує пропозиції для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів;
- сприяє застосуванню національних стандартів інших країн як національних стандартів України;
- розробляє національні і міждержавні стандарти, гармонізовані з міжнародними та регіональними;
- визначає пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;
- співпрацює з іншими технічними комітетами в суміжних сферах діяльності;
- співпрацює з підприємствами (організаціями) – користувачами стандартів, регіональними центрами стандартизації, зокрема споживачами, випробувальними центрами (лабораторіями) і органами з сертифікації, іншими зацікавленими сторонами;
- розробляє частину програми робіт із стандартизації за закріпленими об'єктами стандартизації або сферами діяльності;
- розглядає пропозиції щодо внесення змін до чинних НД або їх перегляд чи скасування.

Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн