Вітаємо з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 року,
авторський колектив Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України