Конференції

48.02. Лабораторія діелектричних та резистивних матеріалів


Основні напрямки наукової діяльності

  • Встановлення закономірностей структуроутворення в об"ємнооднорідних та шарувато-градієнтних діелектричних та резистивних композитах з керамічною матрицею з метою розробки основ структурної інженерії формування функціональних властивостей функціональних виробів електротехнічного призначення.

Найкращі результати

2016 рік

РОЗРОБКА ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ МІКРОХВИЛЬОВОГО СИНТЕЗУ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ КОМПОНЕНТІВ З ВЗАЄМНОЮ РОЗЧИННІСТЮ, ВИВЧЕННЯ ЇХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ ОКСИДНИХ КЕРАМІЧНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Сформульовано принципи структурної інженерії керамічних гетерофазних матеріалів при їх створенні в НВЧ полі, а саме: 1) принцип визначальної ролі електронної структури речовин, що характеризує їх здатність до поглинання НВЧ енергії та інші електрофізичні властивості; 2) принцип гетерофазності керамічних матеріалів на основі систем з незворотним фазовим перетворенням компонентів, або систем, що вміщують добавки з селективною абсорбцією НВЧ енергії, які можуть викликати прискорення утворення рідкої фази і зміни дифузійного процесу рідкофазного спікання на дифузійно кінетичний; 3) принцип нерівноважності структури вихідних нанорозмірних керамічних порошків із значною кількістю заряджених структурних дефектів (точкові дефекти кристалічної гратки, дислокації, розвинуті вільна і міжфазова поверхні, границі зерен), що можуть бути джерелами і стоками вакансій.

Основні виконавці: В.Я Петровський, В.Я Шульжеко, В.В. Цигода, А.І. Дерій, О.В. Власенко, К.В. Кириленко

РОЗРОБКА ШАРУВАТИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КЕРАМІЧНИХ КОМПОЗИТІВ З ОБ´ЄМНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ РЕЗИСТИВНИХ ШАРІВ, ЗДАТНИХ ДО ГЕНЕРАЦІЇ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОЇ НАПРУГИ, ДЛЯ РОБОТИ ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ В АГРЕСИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ, ТА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК МЕТОДІВ МОНІТОРИНГУ ЕВОЛЮЦІЇ ТА ДЕГРАДАЦІЇ ЇХ МІКРОСТРУКТУРИ В ПРОЦЕСАХ ОТРИМАННЯ ТА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Встановлено взаємозв´язок термо-е.р.с. та контактної різниці потенціалів багатошарових функціональних пристроїв зі складом та геометрією послідовно-паралельних включень функціональних зон та розроблено принципи оптимізації об´ємної макроструктури функціонального приладу виходячи з його термоелектричної добротності. На основі встановлених кореляційних зв´язків оптимізація конструкції та складу термоелектричного перетворювача з високим рівнем термоелектричної добротності, здатного працювати як сенсор температури агресивного середовища з високою відтворюваністю при температурних перепадах гаряча - холодна сторона до 1300°С або генерувати електричну потужність в цих же умовах з к.к.д. до 8% .

Основні виконавці: В.Я Петровський, В.Я Шульжеко, В.В. Цигода, А.І Дерій, О.В. Власенко, К.В. Кириленко.

Співробітники

Петровський В.Я.
проф., д.т.н.