Діаграми стану та властивості сплавів систем B‒ Mo‒ Ti та B‒ Mo‒ Nb.

No Thumbnail Available
Date
2016-10-26
Authors
Потажевська Оксана Анатоліївна
Potazhevska O. A.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ, 2016. Дисертація присвячена дослідженню фазових рівноваг у потрійних системах B‒ Mo‒ Ti і B‒ Mo‒ Nb. Комплексом методів фізико-хімічного аналізу експериментально досліджені литі та відпалені сплави систем B‒ Mo‒ Ti і B‒ Mo‒ Nb. На основі отриманих експериментальних та критично проаналізованих літературних даних побудовані діаграми стану вказаних систем при температурах плавлення-кристалізації в повному концентраційному інтервалі у вигляді проекцій поверхонь солідуса, ліквідуса, діаграми плавкості та схеми реакцій при кристалізації. У результаті проведеного методом CALPHAD термодинамічного моделювання розраховано вперше діаграму стану потрійної B‒ Mo‒ Ti та отримано нову версію діаграми стану подвійної системи B‒ Mo. Завдяки високій мікротвердості при кімнатній температурі та твердості в інтервалі температур сплави досліджених систем можна рекомендувати для розробки на їх основі нових жароміцних матеріалів і покриттів. Зроблено прогноз щодо утворення неперервних рядів твердих розчинів між диборидами у недостатньо досліджених системах B‒ Mo‒ Hf та B‒ Mo‒ V і моноборидами у системах із ванадієм та танталом. The Doctor of Philosophy (PhD) thesis by speciality 02.00.04 – physical chemistry. – Frantsevich Institute for Problems of Materials Sciences, NAS of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to investigation of phase equilibria in the ternary systems B‒ Mo‒ Ti and B‒ Mo‒ Nb. Ternary alloys, both as-cast and annealed at subsolidus temperatures, were studied by a number of techniques. Basing on the experimental data and assessed literature information, phase diagrams at temperatures of melting solidification were constructed in full concentration ranges as solidus and liquidus surface projections, phase diagram at melting (solidification) and reaction scheme. As a result of thermodynamic modeling by CALPHAD approach, a new version of B‒ Mo binary phase diagram and ternary B‒ Mo‒ Ti one were calculated. The alloys of investigated systems in the metal-boride ranges have high ambient‒ temperature microhardness and hardness at elevated temperature and are promising for applications as high-temperature materials and heat-resistant coatings. Existence of continuous solid solutions of diborides was predicted in uninvestigated systems B‒ Mo‒ Hf and B‒ Mo‒ V, continuous solid solutions of monoborides were proposal to form in systems with V and Ta.
Description
Роботу виконано в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, м. Київ. Науковий керівник: кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Бондар Анатолій Адольфович, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, м. Київ, провідний науковий співробітник відділу фізичної хімії неорганічних матеріалів Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор Казіміров Володимир Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, професор кафедри фізичної хімії кандидат хімічних наук, доцент Агравал Павло Гянович, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, доцент кафедри технології і обладнання ливарного виробництва
Keywords
Citation