Фазові рівноваги в потрійних системах Al–Ti–Pd та Al–Ti–Pt

dc.contributor.author Заїкіна Олександра Вікторівн
dc.contributor.author O. V. Zaikina
dc.date.accessioned 2022-10-19T09:23:27Z
dc.date.available 2022-10-19T09:23:27Z
dc.date.issued 2016-10-27
dc.description Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Великанова Тамара Яківна, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, завідувач відділу фізичної хімії неорганічних матеріалів Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, ст.н.с Сокольський Володимир Еммануїлович, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка МОН України, провідн.н.с. кафедри фізичної хімії доктор хімічних наук, професор Томашик Василь Миколайович, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України вчений секретар інституту
dc.description.abstract Заїкіна О. В. Фазові рівноваги в потрійних системах Al–Ti–Pd та Al–Ti–Pt. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України, Київ, 2016. Комплексом методів фізико-хімічного аналізу досліджено фазові рівноваги в потрійних системах Al–Ti–Pd та Al–Ti–Pt в області складів від 0 до 50% (ат.) Pn при високих температурах. Вперше побудовано проекції поверхонь солідуса та ліквідуса, діаграми плавкості та реакційні схеми за Шайлем, ізотермічні перерізи при 1100 С для обох систем, а також при 930 С для системи Al–Ti–Pd. Підтверджено існування в обох системах відомих з літератури трьох потрійних фаз – τ1, τ2 та τ3. В системі Al–AlPt–TiPt–Ti вперше, на додаток до трьох уже відомих, знайдено вісім потрійних сполук: τ4, τ5, τ6, τ7, τ8, τ9, τ10 та τ11. Всі вищезгадані фази кристалізуються за участю рідини, лише фази τ10 та τ2 (в системі Al–Ti–Pd) утворюються в твердому стані. Встановлено реакції утворення потрійних фаз. Вперше ідентифіковано структуру фаз τ4, τ5 та τ6 Проведено порівняльний аналіз власних експериментальних та літературних даних стосовно особливостей фазоутворення в системах Al–Ti–dM VIII (де dM VIII = Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt). O. V. Zaikina. Phase equilibria in the Al–Ti–Pd and Al–Ti–Pt ternary systems.– Manuscript. The Doctor of Philosophy (PhD) thesis by speciality 02.00.04 – physical chemistry. – Frantsevich Institute for Problems of Materials Sciences, NAS of Ukraine, Kyiv, 2016. Phase equilibria of the Al–Ti–Pd and Al–Ti–Pt systems were investigated by methods of physico-chemical analysis in the compositional range between 0 and 50 at.% Pn (Pn Pd,Pt) at a wide range of temperatures. The solidus and the liquidus projections, the melting diagrams and the corresponding reaction schemes as well as isothermal sections at 1100 С for both systems and at 930 С for the Al–Ti–Pd system were constructed for the very first time. The existence of the τ1, τ2 and τ3 known from literature were confirmed for both Al–Ti–Pd and Al–Ti–Pt systems. In the Pt-low region of the Al–Ti–Pt system the existence of eight ternary compounds τ4, τ5, τ6 τ7, τ8, τ9, τ10 та τ11 were revealed for the first time. All the above mentioned phases are crystallized from liquid, only the τ10 and τ2 (of the Al–Ti–Pd system) phases are formed in solid state. The corresponding temperatures and ways of crystallization were determined. The crystal structures of the τ4, τ5 were τ6 were determined by a combination of the crystal structure solution methods. A comparative analysis of own experimental data and those from literature was carried out in order to define peculiarities of the phase formation in the Al–Ti–M VIIIB (MVIIIB = Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Os, Ir) systems.
dc.identifier.uri http://www.materials.kiev.ua:4000/handle/123456789/149
dc.language.iso other
dc.publisher Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
dc.title Фазові рівноваги в потрійних системах Al–Ti–Pd та Al–Ti–Pt
dc.title.alternative Phase equilibria in the Al–Ti–Pd and Al–Ti–Pt ternary systems
dc.type Thesis
dspace.entity.type
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
Name:
Avtoreferat_Zaikina.pdf
Size:
3.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
No Thumbnail Available
Name:
Vidziv_oponent_1.pdf
Size:
174.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
No Thumbnail Available
Name:
Vidguk_oponenta_2_.pdf
Size:
1.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: