Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

49 міжнародна конференція

АПМ: Актуальні проблеми міцності

14 - 18.06.2010, Київ, Україна

Присвячена 80-літтю з дня народження академіка  НАН України і РАН  ВІКТОРА ІВАНОВИЧА ТРЕФІЛОВА

Перше інформаційне повідомлення


Тематика

1. Фундаментальні проблеми міцності і пластичності металів і сплавів (зв"язок з особливостями будови і структури, механізми деформації і руйнування, надпластичність і ін.)
2. Перехід від мікро- до наноструктури. Здобуття наноструктур методом інтенсивної пластичної деформації. Граничне зміцнення в металах.
3. Фазові перетворення і міцність.
4. Евтектичні і наноевтектичні матеріали.
5. Градієнтно-зміцнені матеріали.
6. Фізика міцності квазікристалічних, аморфно-кристалічних, мультікомпонентних високоентропійних сплавів та інших нових матеріалів.
7. Матеріалознавчі аспекти процесів тертя і зносу.
8. Структурні аспекти втоми.
9. Моделювання процесів деформації і руйнування.


Співорганізатори

Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАНУ, Національної академії наук України, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАНУ, Міждержавний координаційна Рада (МКР) з фізики міцності і пластичності матеріалів, ТОВ «ІНТЕМ» (Україна), Національний Технічний Університет України "КПІ", Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова, Установа Російської академії наук (РАН) - Фізіко-технічній інститут ім. А.Ф.Іоффе


Оргкомітет

Левіна Діана Анатоліївна (ІПМ НАНУ,Україна), Пірнач Тетяна Павлівна (ІПМ НАНУ,Україна), Різник Сергій Васильович (МКР,Росія), Ткаченко Тамара Миколаївна (ІПМ НАНУ,Україна), Чернишев Леонід Іванович (ІПМ НАНУ,Україна)


Програма

Програма конференції


Контакти

ІПМ НАНУ (Київ, Україна),

03680, Київ-142, Кржижановського, 3 
Тел: (38044) 424-2073, (38044) 424-3231 
Факс: (38044) 424-2073 
Email: levina@ipms.kiev.ua, chern@ipms.kiev.ua, umrs2004@ukr.net 
Чернишев Леонід Іванович, Левіна Діана Анатоліївна, Пірнач Тетяна Павлівна, Ткаченко Тамара Миколаївна

МКР (Санкт-Петербург, Росія),

Санкт-Петербурзький державний університет, Санкт-Петербург, Росія 
Тел: (812) 428-70-79 
Факс: (812) 428-70-79 
Email: lena@smel.math.spbu.ru 
Черняєва Олена Василівна


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн