Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Загінайченко Світлана Юріївна

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Наукове звання: старший науковий співробітник
Посада: провідний науковий співробітник


Світлана Юріївна Загінайченко - доктор фізико-математичних наук, керівник науково-теоретичної групи «Фізико-математичних методів дослідження твердих тіл» і провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної Академії Наук України. Доцент Днепровского металлургического института. Зам. директора Інституту Водневої і Сонячної Енергетики (IHSE) з 1994 року. Співголова Програмного оргкомітету Міжнародної конференції «Водневе матеріалознавство і хімія вуглецевих наноматеріалів» (International Conference Hydrogen Materials Science (ICHMS)), що з 1987 року, проводиться раз на два роки на Україні. Співголова програмного оргкомітету Міжнародної конференції НАТО Science for Peace «Carbon Nanomaterials in Clean-Energy Hydrogen Systems» (Вуглецеві наноматеріали в чистих енергетичних водневих системах) (2010). Член Міжнародної Асоціації Водневої Енергетики (IAHE) (США), Всесвітньої Асоціації Енергетичних Технологій (WAET) (2014 року). Член редколегії журналів International Journal «New Materials for Electrochemical Systems» (Канада) і International Journal of Hydrogen Energy (США). Віце-президент Асоціації Водневої Енергетики в Україні (AHEU) (2004). Член Нью-Йоркської Академії Наук (1995). Засновник Української Асоціації «Карбон» (2003). Неодноразово мала в Національній академії наук подяки за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень. Рішеннями Національного Космічного Агентства України та Федерації Космонавтики України нагороджена медаллю імені академіка М. К. Янгеля в 1994 році і медаллю імені видатного всесвітньо відомого вченого Ю. В. Кондратюка в 1995 році. Має ряд патентних робіт на Україні (2002-2004 рр.). Автор понад 530 наукових публікацій на різних мовах (в тому числі, 8 монографій). Багаторазово нагороджена почесними грамотами за видані книги при цьому маючи більш 1108 бібліографічних посилань на свої праці.

+38 (044) 205-79-36 (Провідний науковий співробітник, Відділ № 67 Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).
Shurzag@ipms.kiev.ua (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).

 


 


Наукові інтереси

Ще з студентських років Світлана Юріївна захоплювалася науковими дослідженнями, що вимагали трудоміських розрахунків на базі молекулярно-кінетичних уявлень фізичних параметрів кристалів. Професор, доктор фізико-математичних наук Геннадій Михайлович Воробйов, її науковий керівник в інституті, відразу помітив юний талант і запропонував Світлані Юріївні вирішити задачку по визначенню рівноважної структури поверхні кристала, з чим Світлана Юріївна впоралася з великим успіхом. Після цього Світлана Юріївна Загінайченко продовжувала вирішувати цілий ряд задач по визначенню поверхневої енергії для різних кристалів гексагональних і кубічних структур з урахуванням анізотропії і кореляції, а також встановила їх температурну і концентраційну залежності. Подібні обсяги науково-дослідницьких робіт дозволили Світлані Юріївні не тільки випустити монографію, але і доповнити докторську дисертаційну роботу.
Основна область наукових інтересів Світлани Юріївни - розробка статистичних термодинамічних теорій атомного впорядкування і фізичних властивостей сплавів різних структур. Тематичні підходи до досліджень Світлани Юріївни проводилися в межах школи Академіка Адріана Анатолійовича Смирнова, розроблялася статистична теорія фазових перетворень в твердих тілах, вивчалися їх механічні, молекулярні, теплові, електричні, магнітні, дипольні, еластичні і багато інших властивостей. Проводиться порівняння результатів теоретичних розрахунків з літературними експериментальними даними. Потрібно відзначити, що в роботах Світлани Юріївни присутній глибокий аналіз не тільки атомарних кристалів різних кубічних і гексагональних структур, але також молекулярних кристалів з геометрично складними гратками. Світлана Загінайченко також розробляє теорію не тільки атомного і магнітного упорядкування, але досліджує також спінове, зарядове, діпольне, деформаційне упорядкування, вивчала не тільки діа-, пара-, ферромагнетики, але ще і ферроелектрики і ферроеластики.
Після 1993 року, коли очолила науково-теоретичну групу «Фізико-математичні методи дослідження твердих тіл», у відділі № 67 Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України, змогла завершити багато науково-дослідних робіт, розпочатих у дніпропетровську. Один з множинних плодів науково-дослідницької праці Світлани Юріївни є розроблена статистико-термодинамічна теорія концентраціонно стимульованих структурних фазових перетворень з урахуванням впливу домішки третього компонента заміщення і впровадження, термічних і структурних вакансій, бівакансій, комплексій і краудіонів впровадження. Вивчалися фізичні явища і властивості поверхні кристалів, дефекти структури кристалів і їх вплив на властивості.

 

 


 

 

Наукові відзнаки

Нагороди та звання

В Інституті проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної Академії Наук України Світлана Юріївна Загінайченко багаторазово нагороджувалася грамотами та подяками за досягнення успіхів у вирішенні наукових питань і за творчий підхід при проведенні наукових досліджень. У 2004 році на V Обласному Міжвузівському конкурсі на «Краще Наукове, Навчальне, Навчально-Методичне і Художньо-Публіцистичне Видання» Світлані Юріївні було вручено грамоту від Фонду Соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх родин за книгу «Дефекты структуры кристаллов», яка зайняла I місце в номінації «Монографія». А також в 2006 році беручи участь в VI Міжвузівському конкурсі на «Краще наукове, навчальне, навчально-методичне та художньо-публіцистичне видання» Загінайченко С. Ю. отримала I місце в номінації «Монографія» по двом іншим своїм монографій («Порядки различного типа в кристаллах и фазовые превращения» та «Физические явления и свойства поверхности кристалла»).

Відзнаки:

 

 

 • Диплом з відзнакою про здобуття вищої освіти, а згідно з яким їй Присвоєно кваліфікацію «Фізик викладач». Відзначено, що вона вступила в 1974 році в Дніпровський державний Університет і закінчила його в 1979 році за спеціальністю «Фізик».
 • Присудження наукового ступеня «Кандидата фізико-математичних наук» за рішенням ради у Львівському держ. Університеті ім. Івана Франка. 5 червня 1985 року.
 • Присудження вченого звання «Доцент» по кафедрі фізики, рішенням Державного комітету СРСР з народної освіти. 29 січня 1992 року.
 • Рішенням Національного Космічного Агентства України та Федерації Космонавтики України нагороджена медаллю імені Академіка М. К. Янгеля. жовтень 1994 рік.
 • Рішенням Національного Космічного Агентства України та Федерації Космонавтики України нагороджена медаллю імені Ю. В. Кондратюка. 23 грудень 1995 рік.
 • Відзначено дипломом в знак визнання і посвідчення обрання дійсним членом Нью-Йоркської Академії Наук. Лютий 1995 рік.
 • Підтверджує Сертифікат, що Світлана Загінайченко взяла участь в семінарі «Як комерціалізувати інновації», що проводився УНТЦ в Києві, Україна. 8 вересня 2000 рік.
 • Почесна грамота від Фонду Соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх родин за книгу «Дефекты структуры кристаллов» яка зайняла I місце в номінації «Монографія». 2004 рік.
 • Грамота від Академіка Скорохода В. В. за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю, а також за активну участь у громадському житті лабораторії № 67 Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича національної Академії Наук України. 2004 рік.
 • Присудження наукового ступеня «Доктор фізико-математичних наук» за спеціальністю «фізика твердого тіла» від Вищої Атестаційної Комісії України. 9 червня 2004 року.
 • Почесна грамота від Фонду Соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх родин за книгу «Порядки различного типа в кристаллах и фазовые превращения» та «Физические явления и свойства поверхности кристалла» які зайняли I місце в номінації «Монографія». 9 листопада 2006 рiк.
 • Присудження вченого звання «Старшого Наукового Співробітника» за спеціальністю «фізика твердого тіла» від Вищої Атестаційної Комісії України. 8 червня 2006 року.
 • Сертифікат проф. Світлані Юріївні Загінайченко від імені організації IHEC. Організаційний комітет Міжнародного Водневого Енергетичного Конгресу (IHEC) підкреслює цінний науковий, технологічний і організаційний внесок в діяльність конгресу. 15 липня 2007 року.
 • Диплом за плідну багаторічну наукову діяльність і фундаментальні дослідження отримала визнання загальнонаукових кіл і в зв"язку з 50-ти річним ювілеєм. Згідно з постановою Міжнародного консультативно-організаційного комітету Загінайченко С. Ю., як Ветеран Водневого руху, нагороджується Міжнародними Конференціями «Водневе матеріалознавство і хімія вуглецевих наноматеріалів» (ICHMS). 28 вересня 2007 року.
 • Диплом за внесок в Поліпшення відновлюваної Енергії від Проф. Д-р Бейджан Ібрагімоглу, Анадолу Центр Плазмових Технологій, Анкара - Туреччина. 2009 рік.
 • У 2014 р. відзначений Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнення в науково-дослідній діяльності та особистий творчий підхід до вирішення наукових питань в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю, і за активну громадську діяльність.
 • У 2019 році відзначен Академіком Салонін Ю.М. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю. •  

 

 


Біографія

10 серпня 1957 року у м. Києві народилася Світлана Юріївна Загінайченко. З 1964 року по 1993 рік Світлана Юріївна прожила в м. Дніпропетровську. У 1964 р вона вступила в Спеціалізовану середню школу № 9 з поглибленим вивченням англійської мови (4-ри предмети вивчала англійською мовою), в якій навчалася до 1973 року. У 1974 р Світлана Юріївна закінчила середню освіту в школі № 19 з відзнакою здавши всі випускні іспити.
Дніпровський державний університет з червоним дипломом за фахом «Фізик» Світлана Юріївна закінчила в 1979 р. Завдяки поглибленому вивченню англійської мови Світлана Юріївна здала екстернатом не тільки університетський курс англійської мови, а й курс англійської мови кандидатського мінімуму.
З 1979 р. по 1982 р. було навчання в аспірантурі Дніпровського металургійного інституту імені Л. І. Брежнєва. Після десятирічної роботи молодшим науковим співробітником в Дніпровському металургійному інституті Світлана Юріївна отримала звання доцента в 1992 році.
У 1984 році Світлана Юріївна успішно захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему «Розчинність, магнетизм і перерозподіл атомів, сплавів гексагональних структур що упорядковуються» у Львівському державному університеті.
У 1993 році Світлана Юріївна в місті Києві пройшла за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника в Інституті проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної Академії Наук України (ІПМ НАНУ). Там Світлана Юріївна очолила науково-теоретичну групу «Фізико-математичних методів дослідження властивостей твердих тіл». Захистивши докторську дисертацію в 2004 році, пройшла за конкурсом на посаду провідного наукового співробітника відділу № 67 ІПМ НАН України. А безпосередній захист дисертаційної роботи проходила в Інституті металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України.

 

 


 

 

Наукові праці з анотаціями

Theoretical studies of lithium–aluminum amid and ammonium as perspective hydrogen storage
Щур Д.В., Везіроглу А., †Загінайченко С.Ю., Матисіна З.А., Везіроглу Т.Н., Габдуллін М.Т., Рамазанов Т.С., Золотаренко Ан.Д., Золотаренко Ол.Д. (2019) International Journal of Hydrogen Energy, Т.44, #45, Scopus: Pergamon, C.24810-24820

Oсобенности изучения систем атомарный водород–металл
Щур Д.В., †Загінайченко С.Ю., Везіроглу А., Везіроглу Т.Н., Золотаренко О.Д., Габдуллін М.Т., Рамазанов Т.С., Золотаренко Ол.Д., Золотаренко Ан.Д. (2019) Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE), #13-15, C.62-87

Tеоретическое исследование водородно-сорбционных свойств борокарбидов лития и магния
†Загінайченко С.Ю., Заріцкій Д.А., Щур Д.В., Матисіна З.А., Везіроглу Т.Н., Чимбай М.В., Копилова Л.І. (2019) Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE), #13-15, C.52-61

Phase Transformations in the Mixed Lithium-Magnesium Imide Li2Mg(NH)2
Матисіна З.А., †Загінайченко С.Ю., Щур Д.В., Золотаренко Ол.Д., Золотаренко Ан.Д., Габдуллін М.Т., Копилова Л.І., Шапошнікова Т.І. (2019) Russian Physics Journal, Т.61, #12, C.2244-2252

The mixed lithium-magnesium imide Li2Mg(NH)2 a promising and reliable hydrogen storage material
Матисіна З.А., †Загінайченко С.Ю., Щур Д.В., Везіроглу Т.Н., Везіроглу А., Габдуллін М.Т., Золотаренко Ол.Д., Золотаренко Ан.Д. (2019) International Journal of Hydrogen Energy, Т.43, #33, C.16092-16106

Розширена таблиця періодичної системи елементів Менделєєва
Щур Д.В., †Загінайченко С.Ю., Везіроглу Т.Н., Везіроглу А., Помиткін А.П., Золотаренко О.Д., Золотаренко Ол.Д., Золотаренко Ан.Д. (2019)

Investigation of phase composition of deposits
†Загінайченко С.Ю., Матисіна З.А., Щур Д.В., Золотаренко О.Д., Magrez A., Baibarac M. (2019) Abstracts book of 11th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN14), Thessaloniki, Greece: 2015, July 8-11, C.241

Особенности пиролитического синтеза и аттестации углеродных наноструктурных материалов
†Загінайченко С.Ю., Щур Д.В., Габдуллін М.Т. , Джавадов Н.Ф., Золотаренко Ол.Д., Золотаренко Ан.Д., Золотаренко О.Д., Мамедова С.Х., Омарова Г.Д. , Мамедова З.Т. (2018) Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», #19-21, C.72-90

Hydrogen Sorption Properties of Potassium Alanate
Матисіна З.А., †Загінайченко С.Ю., Щур Д.В., Золотаренко Ол.Д., Золотаренко Ан.Д., Габдуллін М.Т. (2018) Russian Physics Journal, Т.61, #2, C.253-263

Фазовые превращения в смешанном литий-магниевом имиде Li2Mg(NH)2
Матисіна З.А., †Загінайченко С.Ю., Щур Д.В., Золотаренко Ол.Д., Золотаренко Ан.Д. (2018) Известия высших учебных заведений. Физика., Т.61, #12, C.90-96

Особенности пиролитического синтеза и аттестации углеродных наноструктурных материалов
†Загінайченко С.Ю., Щур Д.В., Габдуллін М.Т., Джавадов Н.Ф., Золотаренко Ол.Д., Золотаренко Ан.Д., Золотаренко О.Д. (2018) Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE), #19-21, C.72-90

ВОДОРОДОСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА АЛАНАТОВ КАЛИЯ
Матисіна З.А., †Загінайченко С.Ю., Щур Д.В., Золотаренко Ан.Д., Золотаренко Ол.Д., Габдуллін М.Т. (2018) ЖУРНАЛ ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ФИЗИКА , Т.61, #2, Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, C.44-53

Экспериментальная оценка полной водородоемкости фуллерита C60
Щур Д.В., †Загінайченко С.Ю., Савенко О.Ф., †Боголєпов В.О., Анікіна Н.С., Золотаренко О.Д., Матисіна З.А., Везіроглу Т.Н., Скрябина Н.Е. (2017) Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», #22-24, C.47-62

Бищелочные и калиевые аланаты – перспективные накопители водорода
Матисіна З.А., †Загінайченко С.Ю., Щур Д.В., Золотаренко Ан.Д., Золотаренко Ол.Д., Габдуллін М.Т. (2017) Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», #13-15, C.37-60

ALKALI AND POTASSIUM ALMATES ARE PERSPECTIVE HYDROGEN SUBSTITUTES
Матисіна З.А., †Загінайченко С.Ю., Щур Д.В., Золотаренко Ан.Д., Золотаренко Ол.Д., Габдуллін М.Т. (2017) Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», #13-15, C.1-24

Водород в кристаллах. Монография
Матисіна З.А., †Загінайченко С.Ю., Щур Д.В., Візіроглу А., Візіроглу Т.Н., Габдуллін М.Т. , Джавадов Н.Ф., Золотаренко Ан.Д., Золотаренко Ол.Д. (2017) , Украина, Киев: Издательство “КИМ”

О токсичности фуллеренов и их производных
†Загінайченко С.Ю., Чекман І.С., Щур Д.В., Помиткін А.П., Лавренко В.О., Золотаренко О.Д., Ярмолюк С.Н., Кублановський В.С., Косигіна І.М., Шевченко А.М., Зінченко В.Ф., Матисіна З.А., Габдуллін М.Т., Джавадов Н.Ф., Везіроглу Т.Н. (2016) Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», #07-08, C.69-92

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ЦИРКОНИЙ-ПАЛЛАДИЕВЫХ СПЛАВАХ
†Загінайченко С.Ю., Матисіна З.А., Щур Д.В., Поліщук М.О., Габдуллін М.Т. (2016) Журнал “Металлы”, #6, C.101-110

Электропроводящие композиционные материалы на основе оксидов металлов и углеродных наноструктур
Володін А.А., Золотаренко О.Д., Бельмесов А.А., Герасимова Е.В., Щур Д.В., Тарасов В.Р., †Загінайченко С.Ю., Дорошенко С.В, Золотаренко Ан.Д., Золотаренко Ол.Д. (2015) Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, Т.13, #1, C.73-80

Статистико-термодинамічна теорія Р—с—Т-залежностей тригідрида цирконій-нікелевого сплаву ZrNiH3
†Загінайченко С.Ю., Матисіна З.А., Щур Д.В., Зарицький Д.О., Поліщук М.О. (2015) «Металофізика та новітні технології», Т.37, #4, C.455-473

Термічне поетапне дегідрування аланату кальцію Ca(AlH4)2. Фазовий склад системи в процесі дегідрування
†Загінайченко С.Ю., Щур Д.В., Матисіна З.А., Заріцький Д.А., Каменецька О.А. (2014) Металофізика та новітні технології, Т.36, #2, C.147-174

ВЗАЄМОДІЯ РОЗЧИННИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОСТРУКТУР З АРОМАТИЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ
Анікіна Н.С., Кривущенко О.Я., Мільто О.В. , Золотаренко О.П., Щур Д.В., †Загінайченко С.Ю. (2013) Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, Т.11, #1, Київ: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, C.193-216

Закономірності розчинення фуллерену С60 в поліметилзаміщених бензолу
Анікіна Н.С., Щур Д.В., †Загінайченко С.Ю., Кривущенко О.Я., Поліщук М.О., Чимбай Л.Л. (2013) Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, Т.11, #1, Київ: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, C.173-192

Вивчення особливостей процесу висолювання фуллеріта з насиченого розчину С60 в толуолі.
II. Турбулентне змішування реагентів

Щур Д.В., †Загінайченко С.Ю., Котко А.В., Анікіна Н.С., Каменецька О.А. (2013) Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, Т.11, #4, Київ: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, C.833-861

Гідрофуллерит С60Н60
Савенко О.Ф., Поліщук М.О., Щур Д.В., †Загінайченко С.Ю., †Боголєпов В.О., Помиткін А.П., Каменецька О.А. (2013) Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, Т.11, #1, C.141-160

Solubility of Fullerenes in Naftalan
Щур Д.В., Анікіна Н.С., Кривущенко О.Я., †Загінайченко С.Ю., Казімов Г.А. , Золотаренко О.Д., Поліщук М.О., Джавадов Н.Ф., Везіроглу Т.Н. , Везіроглу А. (2013) NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security book series (NAPSC), C.205-213

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА ВЫСАЛИВАНИЯ ФУЛЛЕРИТА ИЗ РАСТВОРА С60 В ТОЛУОЛЕ.
I. ЛАМИНАРНОЕ СМЕШИВАНИЕ РЕАГЕНТОВ.

Щур Д.В., †Загінайченко С.Ю., Шульга Ю.М., Коваль О.Ю., Котко А.В., Поліщук М.О. (2013) Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, Т.11, #4, C.815-832

Об эффекте упорядочения мета-нитроизомера — продукта реакции электрофильного нитрования монозамещённых бензола и закономерности растворения фуллерена С60 в монозамещённых бензола
Анікіна Н.С., Щур Д.В., Кривущенко О.Я., †Загінайченко С.Ю., Помиткін А.П. (2012) Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, Т.10, #4, C.701-722

Особенности и закономерности взаимодействия молекул фуллерена и ароматических растворителей
Анікіна Н.С., Кривущенко О.Я., Щур Д.В., †Загінайченко С.Ю., Каменецька О.А. (2011) NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security book series (NAPSC), 2010 ARW "Carbon Nanomaterials in Clean Energy Hydrogen Systems - II" (CNCEHS’2010) , C.53-74

Encapsulated Ferromagnetic Nanoparticles in Carbon Shells
Золотаренко Ол.Д., Золотаренко Ан.Д., Лавренко В.А., †Загінайченко С.Ю., Молодкін В.Б., Перекос А.Е., Надутов В.М., Тарасенко Ю.А. (2011) Carbon Nanomaterials in Clean Energy Hydrogen Systems - II. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Т.2, Dordrecht: Springer, C.127-136

About the processes of carbon nanostructures formation in the gaseous phase and on the reactor walls under electric arc discharge condition
Золотаренко О.Д., Золотаренко Ан.Д., Золотаренко Ол.Д., Помиткін А.П., Щур Д.В., †Загінайченко С.Ю., †Скороход В.В. (2009) Proc. of 11th International Conference “Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials”, Yalta, Crimea, Ukraine: August 25-31, C.398-399

Працює у відділах

67. Відділ водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктурУкраїнське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн