Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Публікації

Інститут Проблем Матеріалознавства є видавцем цілої низки наукових видань. Серед них:

Періодичні видання


Порошкова металургія Наноструктурне матеріалознавство Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві Адгезія розплавів і пайка матеріалів
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів Електричні контакти та електроди Вісник Українського матеріалознавчего товариства ім. І.М. Францевича Успіхи матеріалознавства

Неперіодичні видання


Неорганічне матеріалознавство Бюлетінь науково-технологічних розробок Нанофероїки Фазові рівноваги в системах оксидів гафнію, цирконію, ітрію з оксидами рідкоземельних елементів Наноматеріали медичного призначення

Біосумісні матеріали для медичних виробів Наноматеріали та їх використання у медичних виробах Функціональні біо- та наноматеріали медичного призначення Структуроутворення керамічних матеріалів Матеріали на основі нітридів - традиції та нові рішенняФундаментальні аспекти відновлювально-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій Структура, прочность и сопротивление усталости микрокристаллических и микрослойных материалов Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3) - вуглець (кокс) у водному середовищі

Публікації наукових співробітників інституту


Довідник публікацій наукових співробітників


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн