Українська технологічна платформа

«ПЕРЕДОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ОТРИМАННЯ»


Про головне


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Української технологічної платформи

«Нові матеріали та перспективні технології їх виробництва»

Основною метою є

об’єднання зусиль для розвитку української економіки і підтримки наукових працівників, що працюють в галузі матеріалознавчої науки, представників підприємств незалежно від форм власності та фінансових співробітників.

Для досягнення своєї мети УТП НМ ставить такі завдання:

- сприяння розвитку матеріалознавчої науки;
- сприяння практичній реалізації наукових розробок в промисловість;
- проведенню маркетингових досліджень в галузі матеріалознавства; - пошук інвесторів для сприяння реалізації в економіку України результатів наукових розробок в галузі матеріалознавчої науки;
- забезпечення відкритості інформації про діяльність УТП НМ;
- реалізацію приватно-державного партнерства для забезпечення науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки;
- проводити розробку прогнозних планів розвитку матеріалознавчої науки в Україні на близьку та дальню перспективу;
- організує та проводить незалежну професійну експертизу планів практичної реалізації наукових розробок в галузі матеріалознавства;
- забезпечує взаємодію з міжнародними організаціями для сприяння реалізації на практиці планів розвитку наукових результатів матеріалознавчої науки;
- здійснює розвиток міжнародних зв’язків , обмін професійним досвідом співробітництва з міжнародними організаціями;
- здійснює організацію міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, бере участь у відповідних заходах.