Українська технологічна платформа

«ПЕРЕДОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ОТРИМАННЯ»


Про головне

Діяльність УНТП

Української технологічної платформи

«Нові матеріали та перспективні технології їх виробництва»

охоплює всі елементи життєвого циклу наукових розробок (від ідеї до практичної реалізації):
- постановка наукових завдань;
- наукові розробки нових технологій та матеріалів;
- вирішення питання трансферу наукових розробок;
- посередницька та маркетингова діяльність;
- забезпечення вирішення правових питань;
- створення підприємств, компаній і т.п.

Завдання, які постають перед УНТП :


- Визначення сучасного стану виробництва та науки у галузі матеріалознавства: виявлення наявних ресурсів та потенційних можливостей;
- Формування запитів щодо новітніх технологій у галузі матеріалознавства: маркетингове дослідження світових та національних потреб у нових матеріалах та технологіях їх вироблення;
- Створення умов для активного діалогу усіх учасників матеріалознавчого процесу, включаючи аналіз законодавчої бази, встановлення контактів з обласними та міськими держадміністраціями, організація семінарів, форумів та симпозіумів ;
- Фокусування спільних зусиль на існуючих проривних розробках у галузі матеріалознавства, проведення консультацій, тренингів та «мізкових штурмів».


Інноваційні проекти Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України

Інноваційний проект інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Інноваційні проекти Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України

Інноваційні проекти Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Інноваційні проекти інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України

Інноваційний проект інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

Інноваційний проект інституту термоелектрики НАН України

Інноваційні проекти Інституту чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України

Інноваційні проекти Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України