Українська технологічна платформа

«ПЕРЕДОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ОТРИМАННЯ»


Про головне


Асоціація

Української технологічної платформи

«Нові матеріали та перспективні технології їх виробництва»

ЗАСНОВНИКИ УТП НМ

Українське матеріалознавче товариство ім.І.М.Францевича, виконавчий директор Л.І.Чернишев, м. Київ
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, директор Ю.М.Солонін, м. Київ
Фізико-технічний інститут металів та сплавів НАН України, заступник директора А.М.Верховлюк, м. Київ
Центр розвитку малого бізнесу «Харківські технології», директор І.Б.Гагауз, м. Харків
Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України, заступник директора В.І.Недоступ, м. Одеса
Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України, заступник директора О.С.Вергун, м. Дніпропетровськ
Науково-виробниче підприємство «Елтехмаш», пр.н.с. М.І.Гречанюк, м. Вінниця


ЧЛЕНСТВО В УТП НМ

1. Членами УТП НМ становляться юридичні особи, що визнають Статут УТП НМ.

2. Членами УТП НМ є такі юридичні особи:
Українське матеріалознавче товариство ім.І.М.Францевича, виконавчий директор Л.І.Чернишев, м. Київ
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, заступник директора Ю.М.Солонін, м. Київ
Фізико-технічний інститут металів та сплавів НАН України, заступник директора А.М.Верховлюк, м. Київ
Центр розвитку малого бізнесу «Харківські технології», директор І.Б.Гагауз, м. Харків
Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України, заступник директора В.І.Недоступ, м. Одеса
Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України, заступник директора О.С.Вергун, м. Дніпропетровськ
Науково-виробниче підприємство «Елтехмаш», пр.н.с. М.І.Гречанюк, м. Вінниця

3. Розмір та порядок сплати членами УТП НМ щорічних внесків встановлюється організаціями, що входять до складу УТП НМ, Радою директорів або Президентом УТП НМ.

4. УТП НМ відкрита до членства в ній в будь-який час за умови, що її нові члени визнають цей Статут.