Сайт VO MSAM
Україномовна сторінка VO MSAM Російськомовна сторінка VO MSAM Англомовна сторінка VO MSAM

ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів" Документація Технічне забезпечення Програмне забезпечення Задачі Керівництво
Сайт віртуальної організації MSAM
ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів"
Документація ВО: Технічне забезпечення ВО
Програмне забезпечення
Задачі
Керівництво ВО та грід-сайта
Зворотній зв'язок
Сайт Базового координаційного центра УНГ

Корисну інформацію про Український національний грід можна знайти на сайті Базового координаційного центра УНГ:
Наші Координати: Україна, 03142,Київ, вул. Кржижановського 3,
тел: +380 (44)390-71-98| факс: +380(44)390-87-51

ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів"

ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів" створено за ініциативою Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України для вирішення проблем розробки та впровадження новітніх перспективних матеріалів. Метою ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів" є проведення ефективного обчислювального експерименту в умовах грід-середовища на макро-, мезо- та мікроструктурних рівнях для вирішення актуальних задач розробки науковою спільнотою матеріалознавців інститутів НАН України та університетів нових перспективних матеріалів (наноструктурні матеріали, високоентропійні багатокомпонентні сплави, керамо-керамічні композити і т.і.).
В інституті проводяться роботи з мультімасштабного моделювання поведінки композиційних матеріалів при наноіндентуванні, інтенсивних статичних і динамічних навантаженнях і діях; комп'ютерного моделювання синтезу нових матеріалів, дослідження електронних, магнітних і механічних властивостей неорганічних нанооб'єктів: графенів, нанотрубок, нанострічок, наноалмазів та композитів на їх основі; моделювання направленої кристалізації евтектичних сплавів, їх термічних і механічних властивостей; першопринципні розрахунки механічних властивостей нового класу матеріалів – високоентропійних багатоатомних сплавів і т.і.
Віртуальна організація "Матеріалознавство перспективних матеріалів" відкрита для інститутів та організацій, що мають з нами спільні проекти та інтереси в галузі матеріалознавства.

Пріоритетні напрями діяльності ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів":
 • Забезпечення виконання проектів Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013, а також виконання науково-тематичних планів робіт Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ, інститутів та організацій, що входять до складу ВО.
 • Надання доступу до ресурсів УНГ членам ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів".
 • Адаптація існуючих пакетів програмного забезпечення та розробка спеціалізованого програмного забезпечення, як для прикладних матеріалознавчих задач, так і для грід з метою проведення обчислювальних експериментів, що необхідні для якісного виконання тематичних наукових досліджень.
 • Удосконалення, об’єднання, розробка та введення в дію розподіленого банку даних матеріалознавчого напрямку.
 • Контроль за дотриманням членами ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів" правил користування грід, вимог елементів централізованого управління УНГ та рекомендацій адміністраторів грід-сайтів.
 • Виконання інших функцій, відповідно до завдань і мети створення ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів".
 • Впровадження системи підтримки грід користувачів – членів ВО; участь в національних і міжнародних проектах згідно науковим напрямам ВО.
 • Залучення додаткових ресурсів для виконання наукових проектів ВО.
 • Координування діяльності членів ВО.
 • Координування діяльності ВО з координуючими (БКЦ) і керівними органами УНГ і при необхідності укладання з координаторами УНГ та елементами УНГ угод задля виконання своєї мети і гарантованого виконання спільних зобов’язань.
 • Розробка інформаційних матеріалів для пропаганди і просування ВО.
Сайт ВО Інфраструктура
З новинами Українського та Міжнародного гріда Ви можете ознайомитися на сайті ВО "Інфраструктура"


Сайт gridclub.ru

Російський Інтернет-портал з грід-технологій.
  На ньому можна знайти:
 • обговорення концепції грід – що це таке, як налаштований грід, для чого він може бути корисний
 • організація робіт по грід в світі
 • класифікація і описи різних програмних засобів для грід
 • інформація про проект EGEE
 • організації і персоналії, що займаються розробками в різних областях
 • тематична підбірка посилань і текстів публікацій російською та англійською мовами
(c) ІПМ НАНУ - 2012 | востаннє змінено 2018-19-11 | адміністратор: e-mail