ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій


Головнa

I.Отримання водню

II.Зберігання водню

III.Паливні комірки

Про найважливіше:


Композитні матеріали на основі магнію для акумулювання водню

Дослідження умов синтезу Дослідження умов синтезу

Криві вакуумної термодесорбції (ТДС) та повторного гідрування композитів Mg+10%IMC+3%C

Області застосування

Синтезовано нанокомпозитні матеріали на основі магнію з каталітичними додатками для застосування в якості акумуляторів водню і, зокрема, для живлення паливних комірок.

Короткий опис

Нові композитні матеріали на основі магнію (Mg-IMC, Mg-IMC-C) та нові інтерметалічні сполуки в системах РЗМ-Mg-T (де РЗМ - рідкісноземельний; T-перехідний метал) було синтезувано. Встановлено особливості їх гідрування-дегідрування в умовах газового та електрохімічного наводнення.

Очікувані властивості

Будуть оптимізовані технології синтезу/одержання нанокомпозитів:
1) будуть визначені їх оптимальні склади;
2) зворотня ємність становитиме > 5.5 ваг. %;
3) висока циклічна стійкість (>100 циклів);
4) температура сорбції-десорбції водню становитиме 200-300 °С.

Переваги

Можливість ефективного використання водню у пристроях для зберігання енергії з відновлювальних джерел.

Партнери проекту

Інститут енергетичних технологій, Кєллер, Норвегія

Стан розробки

Нанокомпозитні матеріали на основі магнію можуть зворотно поглинати ~6 ваг.% водню. Така сорбційна ємність у поєднанні з низькою вартістю означає, що магній та сплави на його основі можуть мати переваги у системах для зберігання водню. Проте, циклічна стабільність розроблених сплавів і композитів, кінетика та температури сорбції-десорбції водню ще далекі від задовільних для їх повноцінного використання на практиці.

Інтелектуальна власність

 • Патент на корисну модель №110659. Україна. С01B 3/00, C22C 1/04 C22C 23/00. Спосіб підвищення циклічної стабільності композитних воденьакумулюючих матеріалів на основі магнію / І.Ю. Завалій; Р.В. Денис; В.В. Березовець; О.Б. Рябов; П.Я. Лютий – Опубл. 25.10.2016, Бюл. №20, – 4с.
 • Контактна інформація

  Виконавець: Фізико-механічний інститут ім.Г.В. Карпенка НАН України

  Проект №16 «Синтез нових інтерметалічних сполук, сплавів та композитів для ефективного акумулювання водню. Дослідження впливу фазового та хімічного складу на воденьсорбційні властивості»

  Контактна особа:

  Завалій Ігор Юліанович

  відповідальний виконавець,
  професор

  Teл. +38 032 229-68-33,
  +38 050 983-35-06

  Е-mail: ihor.zavaliy@gmail.com