ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій


Головнa

Отримання водню

Зберігання водню

Паливні комірки

Про найважливіше:

Наукова звітна сесія

титул

Тези доповідей 2016

Монографія

Монографія.
Фундaментальні проблеми водневої енергетики.

Монографія

Монографія.
Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях.

Зберігання водню

Наукові основи створення матеріалів та систем для зберігання водню, в першу чергу на борту транспортних засобів, які б забезпечували пробіг до 500 км, а також для стаціонарного та автономного застосування.

Очікувані результати


-буде встановлено вплив хімічної, кристалічної будови, морфології та стану поверхні на сорбційну здатність по відношенню до водню пористих координаційних полімерів, нових метало гідридних сплавів на основі легких та рідкісноземельних металів, вуглецевих наноструктурних матеріалів тощо;
-будуть отримані нові результати щодо реакцій взаємодії водню із зазначеними об’єктами при різних температура і тисках, визначені кінетичні параметри цих процесів;
-з’ясувати закономірності утворення гідридних фаз при реакційному механічному синтезі в середовищі водню, запропоновано нові наноструктуровані композити на основі магнію а також нанопористі метал-органічні каркаси для зберігання водню;
-отримані фундаментальні результати дозволять створити та запропонувати для практичного використання принципово нові матеріалів з високою водневою ємністю на рівні 5,5 мас.% і більше, як для автомобільного транспорту, так і для зберігання водню в комбінації з ПК стаціонарного, портативного та автономного застосування.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
№ 363 від 09.06.2016 р.


Проекти