ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій


Головнa

Отримання водню

Зберігання водню

Паливні комірки

Про найважливіше:

Наукова звітна сесія

титул

Тези доповідей 2016

Монографія

Монографія.
Фундaментальні проблеми водневої енергетики.

Монографія

Монографія.
Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях.

Отримання водню

Фундаментальні проблеми розроблення технологій екологічно чистого, недорогого, ефективного виробництва водню, в першу чергу, із використанням відновлюваних джерел енергії.

Очікувані результати


-будуть встановлені закономірності проходження хімічних реакцій при отриманні водню шляхом конверсії різних органічних відходів, сумішей природних і штучних полімерів, впливу на ці процеси нових каталізаторів, в першу чергу тих, що не містять дорогоцінних металів;
-будуть отримані фундаментальні результати щодо впливу модифікування електродів, зокрема оксидами перехідних металів, на катодні і анодні процеси при електролізі води;
-будуть запропоновані підходи щодо підвищення ефективності та технологічності систем для фото електрохімічного отримання водню за рахунок використання плівкових та нанокомпозитних фотоанодів, модифікування їх поверхні, теоретично обґрунтована та розвинута ідея повністю оборотної фотоелектрохімічної комірки з накопиченням водню;
-будуть отримані нові фундаментальні результати щодо отримання водню з використанням біотехнологій, зокрема темнової ферментації харчових та інших органічних відходів, визначені фізіологічні фактори, які відповідають за фотопродукування водню деякими видами мікроводоростей та бактерій;
-отримані фундаментальні результати ляжуть в основу спрямованих на практичне застосування розробок в галузі створення дешевих, екологічно чистих технологій та систем для виробництва водню, в тому числі з використанням енергії вітру, сонця, інших ВДЕ, в галузі технологій отримання водню безпосередньо на місцях його споживання, удосконалення електрохімічних методів виробництва водню та ін.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
№ 363 від 09.06.2016 р.


Проекти