Сфера діяльності і об’єкти стандартизації ТК 54

Метою створення ТК 54 «Порошкова металургія» є розроблення національних стандартів, у тому числі, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами у сфері стандартизації порошкових металургійних матеріалів, які сприятимуть організаційному та методичному забезпеченню у сфері порошкової металургії України, єдиному підходу щодо термінів та визначень, відбирання проб, методів випробування та специфікації матеріалів

Стандартизація металевих порошків та матеріалів (виробів)

Код та назва об’єкта стандартизації згідно з НК 004:

 • 01.040.77 Металургія (словники термінів)
 • 19.120 Гранулометричний аналіз. Просіювання
 • 25.220.40 Металеві покриви
 • 77.040.10 Механічне випробування металів
 • 77.040.20 Неруйнівне випробування металів
 • 77.160 Порошкова металургія

Стандартизація твердих сплавів і тугоплавких металів

Код та назва об’єкта стандартизації згідно з НК 004:

 • 77.120.50 Титан та його сплави
 • 77.120.70 Кадмій, кобальт та їх сплави

Стандартизація спеціальних сталей і феросплавів

Код та назва об’єкта стандартизації згідно з НК 004:

 • 77.040.30 Хімічний аналіз металів
 • 77.100 Феросплави
 • 77.140.10 Термічно оброблені сталі
 • 77.140.35 Інструментальні сталі

Аналіз впливу діяльності ТК 54 на відповідну галузь економіки, природного середовища

Ціллю ТК 54 є сприяння вчасному розробленню і підтримці якості, що відповідає ринку, методів випробування матеріалів та стандартів для порошкової металургії України, обміну товарами та послугами шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі. Приведення програми робіт ТК 54 у відповідність з потребами та тенденціями бізнессередовища та визначення пріоритетності розробок.

Порошкова металургія (ПМ) – це галузь металургії, яка відноситься до виробництва металевих порошків та виробів із таких порошків з додаванням неметалевих порошків або без них методами формування та спікання. Найбільш поширені види продуктів ПМ це порошки на основі заліза, міді, порошки твердих сплавів та виготовлені із них спечені компоненти.

Хоча методи порошкової металургії використовувались в стародавні часи, сучасна порошкова металургія є відносно молодою галуззю металургії і все ще розвивається.

Матеріали порошкової металургії сьогодні розглядають, як важливий, стратегічний і універсальний матеріал в економіці. Продукти порошкової металургії, які надають проектувальникам, інженерам, виробникам, законодавцям і споживачам, сприяють економічному зростанню, більш високому рівню життя і збереженню навколишнього середовища, оскільки металеві порошкові матеріали на 100% придатні для повторного використання. З точки зору використання енергії та матеріалів, виробництво компонентів за технологіями ПМ вигідно у порівнянні з конкуруючими технологіями, такими як кування та відливання.

ПМ продемонструвала не тільки швидке зростання вже існуючих промислових технологій, але й великі можливості для виробництва нових матеріалів та продуктів з унікальними і технічно важливими поєднаннями властивостей.

Вироби із твердих сплавів використовують завдяки їх високій зносостійкості. Найбільш важливим є використання твердосплавних ріжучих пластин для оброблення (токарного та фрезерного) заготовок із різних матеріалів. Отже, споживачів такої продукції може бути багато в різних галузях промисловості.

Основною стратегією ТК 54 є продовження роботи, яка направлена на забезпечення усіх підприємств порошкової металургії України стандартами з термінології, методів випробування та специфікації матеріалів.

Одним із шляхів такого забезпечення є впровадження міжнародних стандартів. Постійна увага приділяється оновленню стандартів та методів випробування у відповідність з останніми технічними розробками в Україні та світі.