СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТК 54 “Порошкова металургія”
(код 77.160) на 2020-2023 рр.

Поточна робота

У 2020 році основним завданням ТК 54 є організація взаємодії та координації його колективних членів, що задіяні у роботах з гармонізації міжнародних стандартів в якості національних, розроблення національних стандартів за напрямком діяльності ТК. Засідання ТК54 будуть відбуватися з метою розгляду результатів поетапної роботи з розроблення нормативних документів та задля вирішення питання щодо доцільності розроблення відповідних нормативних документів, не рідше ніж два рази на рік.

Необхідні ресурси

Ресурсне та адміністративне проведення робіт із розроблення національних стандартів України (ДСТУ) буде забезпечено за рахунок їх основних розробників - колективних членів ТК 54 та коштів Державного бюджету України та заінтересованих сторін.

Фінансування технічного редагування стандартів здійснюватиметься за рахунок коштів зацікавлених сторін.

Перспективна діяльність

На сьогоднішній день технічним комітетом ІSO/TC 119 заплановано до перегляду та розроблення наступні документи:

1. ISO/AWI 2740 sintered metal materials, excluding hardmetals — Tensile test pieces

2. ISO/WD TR 4499-5 Hardmetals — Metallographic determination of microstructure — Part 5: Characterisation and measurement of miscellaneous microstructural features

3. ISO/AWI TR 23867 Ultrasonic testing of hardmetals

4. ISO/DIS 28080 Hardmetals — Abrasion tests for hardmetals

Опублікування вищезазначених стандартів ISO очікується у 2021-2023 роках, після чого вони потребуватимуть гармонізації в якості національних стандартів України.

План робіт ТК 54 на 2020-2023 роки

Розроблення національних НД методом підтвердження

2020 рік

1. Сплави тверді. Випробування на твердість за Роквеллом (шкала А). Частина 1. Метод випробування. (На заміну ГОСТ 20017-74) ISO 3738-1:1982, IDT

2. Сплави тверді. Випробування на твердість за Роквеллом (шкала А). Частина 2. Готування та калібрування випробних плит. ISO 3738-2:1988, IDT

3. Порошки металеві. Визначення текучості за допомогою каліброваної лійки (приладу Холла). (На заміну ДСТУ ISO 4490:2016) ISO 4490:2018, IDT

4. Сплави тверді. Визначення вмісту металевих елементів з використанням рентгенівської флуоресценції. Метод сплавлення. ISO 4503:1978, IDT

5. Сплави тверді. Визначення вмісту металевих елементів з використанням рентгенівської флуоресценції. Метод розчинення. ISO 4883:1978, IDT

2021 рік

6. Порошки металеві, крім порошків твердих сплавів. Метод тестування порошків на основі міді для інфільтрування. ISO 14168:2011

7. Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Вимірювання шорсткості поверхні. ISO 23519:2010

8. Сплави тверді. Визначення вмісту нерозчинного вуглецю. Гравіметричний метод. (На заміну ГОСТ 25599-2-83) ISO 3908:2009

9. Сплави тверді. Визначення вмісту кобальту. Потенціометричний метод. (На заміну ГОСТ 25599-4-83) ISO 3909:1976

10. Сплави тверді. Визначення вмісту титану. Фотометричний пероксидний метод. (На заміну ГОСТ 25599-3-83) ISO 4501:1978

2022 рік

11. Порошки металеві. Визначення міцності неспечених пресовок методом поперечного зламу. ISO 3995:1985

12. Матеріали металеві спечені проникні. Визначення проникності рідини. ISO 4022:2018

13. Порошки металеві. Визначення текучості за допомогою каліброваної лійки (прилад Густавссона). ISO 13517:2013

2023 рік

14. Сплави тверді. Хімічне аналізування із застосуванням полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії. Частина 1. Загальні вимоги. ISO 7627-1:1983

15. Сплави тверді. Хімічне аналізування із застосуванням полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії. Частина 2. Визначення вмісту кальцію, калію, магнію та натрію з масовою часткою від 0,001% до 0,02%. ISO 7627-2:1983

Перевірка та перегляд національних стандартів

2021 рік

1. ДСТУ ISO 2740:2016 Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для випробування на розтяг

2. ДСТУ EN ISO 4498:2014 Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Визначення уявної твердості і мікротвердості

3. ДСТУ ISO 4491-1:2016 Порошки металеві. Методи визначення вмісту кисню відновлюванням. Частина 1. Загальні настанови

4. ДСТУ ISO 4491-2:2016 Порошки металеві. Методи визначення вмісту кисню відновлюванням. Частина 2. Втрати маси під час відновлювання воднем (водневі втрати)

5. ДСТУ ISO 4491-4:2016 Порошки металеві. Методи визначення вмісту кисню відновлюванням. Частина 4. Загальний вміст кисню під час визначання методом відновного екстрагування

6. ДСТУ ISO 3923-1:2016 Порошки металеві. Визначення насипної щільності. Частина 1. Метод із використанням лійки

7. ДСТУ ISO 3923-2:2016 Порошки металеві. Визначення насипної щільності. Частина 2. Метод волюмометра Скотта

8. ДСТУ ISO 3953:2016 ДСТУ ISO 3953:2016 Порошки металеві. Визначення щільності утрушування

9. ДСТУ ISO 3954:2016 Порошки, які використовують у порошковій металургії. Відбирання проб

10. ДСТУ EN ISO 3928:2014 Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для визначення міцності від утоми

11. ДСТУ EN ISO 3327:2014 Сплави тверді. Визначення onopу поперечному розриванню

2022 рік

12. ДСТУ ISO 2738:2009 Матеріали проникні металеві спечені, крім твердих сплавів. Метод визначення щільності, вмісту мастила та відкритої поруватості

13. ДСТУ ISO 3927:2009 Порошки металеві, крім порошків для твердих сплавів. Метод визначення пресованості за одновісного пресування

14. ДСТУ ISO 4491-3:2009 Порошки металеві. Метод визначення вмісту кисню відновлюванням. Частина 3. Кисень, екстрагований воднем

15. ДСТУ ISO 4492:2009 Порошки металеві, крім порошків для твердих сплавів. Метод визначення зміни розмірів після пресування та спікання

16. ДСТУ ISO 7625:2009 Матеріали металеві спечені та порошки, крім твердих сплавів. Готування проб і хімічний аналіз для визначення вмісту вуглецю

17. ДСТУ ISO 4003:2010 Матеріали металеві спечені проникні. Визначення розміру пор методом виходу бульбашки

18. ДСТУ EN ISO 3325 2017 Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Визначення границі міцності під час поперечного згинання

19. ДСТУ EN ISO 3325 2017/Зміна №1:2017 Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Визначення границі міцності під час поперечного згинання

20. ДСТУ ISO 18549-1:2017 Порошки металеві. Визначення щільності й плинності за підвищених температур. Частина 1. Визначення щільності за підвищених температур

21. ДСТУ ISO 18549-2:2017 Порошки металеві. Визначення щільності й плинності за підвищених температур. Частина 2. Визначення плинності за підвищених температур

22. ДСТУ ISO 28279:2017 Матеріали металеві спечені. Визначення рівня чистоти порошкових деталей

23. ДСТУ ISO 2739:2010 Втулки металеві спечені. Метод визначення міцності під час радіального стискання

2023 рік

24. ДСТУ ISO 5755:2018 Спечені металеві матеріали. Технічні умови

25. ДСТУ ISO 4507:2018 Матеріали на основі заліза спечені, цементовані або ціановані. Визначення та підтвердження глибини поверхневого зміцнення випробуванням на мікротвердість

26. ГОСТ 25282-93 Порошки металлические. Определение прочности прессовок

27. ГОСТ 25283-93 Материалы спеченные проницаемые. Определение проницаемости жидкостей