Дата створення: 1992

Секретаріат

Голова ТК 54:

БАГЛЮК ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Заступник директора, д.т.н.

Телефон: (44) 205 79 41

E-mail: gbag@ukr.net

Заст. голови ТК 54:

ТОЛОЧИН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

старший науковий співробітник, к.т.н.

Телефон: (044) 205 79 28

E-mail: tau@ipms.kiev.ua

Відповідальний секретар ТК 54:

ПАВЛИГО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

старший науковий співробітник, к.т.н.

Телефон: +38 (044) 205 79 38

E-mail: pavlygo@ipms.kiev.ua

Наша адреса:

03142, Україна, м.Київ-142,

вул. Кржижановського, 3

Телефон: +38 (044) 205 79 41

Факс: +38 (044) 390 87 51

Історія створення ТК 54

ТК 54 створено спільним наказом Держстандарту України № 116 від 20.11.1992 р. та Академії наук України № 281 від 27.10.1992 р.

Здійснення функцій секретаріату ТК 54 покладено на Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича Національної академії наук України (ІПМ НАН України), що є юридичною особою – резидентом України, і знаходиться за адресою: 03142, м. Київ-142, вул. Кржижановського, 3.

До повноважень ТК 54 належить:

  • участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів (далі – НД) цих організацій;
  • розроблення та погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
  • участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;
  • перевірка і перегляд національних стандартів і кодексів усталеної практики, розробниками яких є;
  • погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.