ЗНОСОСТIЙКIСТЬ ВИСОКОЕНТРОПIЙНИХ СПЛАВIВ

О.Д.Костенко,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2367

Анотація

Досліджено тріботехнічні характеристики високоентропійних сплавів у парі із сталлю 65Г на повітрі без мастила в порівнянні зі зносостійкими сталевими та порошковими матеріалами. Швидкість тертя склала 6, 8 і 12 м/с, а тиск — 0,5 та 1,0 МПа. Визначено, що при швидкостях ковзання 5–10 м/с і навантаженнях 0,5 та 1,0 МПа знос зразків з високоентропійних сплавів коливається від 6,1 • 10–10 до 1,6 • 10–9 г/км, а контртіла — в межах 5,5 • 10–8–1,1 • 10–8 г/км. Встановлено, що деформації зсувом при терті сприяють утворенню термічно стійких наноструктур з розміром зерен близько 30–70 нм у поверхневому шарі. Показано, що поява наноструктур супроводжується підвищенням твердості на 20–30% як високоентропійних сплавів, так і матеріалу контртіла. Встановлено, що високі температури в точках контакту при терті сприяють утворенню впорядкованої β-фази з ОЦК-решіткою на поверхні тертя високоентропійного сплаву Fe25Cr20Ni20Mn15Co10Al10.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, ВТОРИННА СТРУКТУРА, ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗНОСУ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, ТИСК, ШВИДКІСТЬ КОВЗАННЯ