Конференції

Співробітництво

Співпраця з вітчизняними партнерами

На базі ІПМ НАН України ім. І.М.Францевича діє Національний контактний пункт за напрямом «Нанонауки, нанотехнології, передові матеріали, біотехнологія та нові технології виробництва і обробки» програми Євросоюзу «Горизонт 2020» (керівник - І.І.Білан).

Подробиці

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

Тематика міжнародного співробітництва повністю співпадає з такими напрямами наукової діяльності інституту:

  • фізико-хімічні основи технології формування неорганічних матеріалів, дослідження фазових рівноваг, поверхневих і контактних явищ в багатокомпонентних системах;
  • фізика міцності, створення конструкційних матеріалів з високою питомою міцністю, нанокристалічні метали;
  • новітні технології порошкової металургії, металеві і композиційні матеріали, та порошкові покриття;
  • високотемпературні композиційні матеріали, неоксидна кераміка та кермети;
  • консолідовані і дисперсні наноструктурні матеріали, нанокераміка та нанокомпозити;
  • водневе матеріалознавство і водневі технології синтезу та обробки матеріалів.

Подробиці

Перспективні і сучасні напрями розвитку матеріалознавства в Європі на період 2012-2020

Перспективні і сучасні напрями розвитку матеріалознавства в Європі на період 2012-2020 (у Програмах ЄС РП7 і РП8 Horizon-2020). Доповідь – член-кор. НАН України, заст. дир-ра з наук. роботи А.В.Рагулі

Подробиці

Перспективи співробітництва ІПМ НАНУ з США, Японією, Євросоюзом

Доповідь – член-кор. НАН України, заст. дир-ра з наук. роботи А.В.Рагулі

Подробиці