Конференції

Наукові центри

Центр Колективного Користування приладами "ТЕМ-SCAN"

Центр колективного користування приладами (ЦККП) "TEM-SCAN" НАН України було створено в жовтні 2006 року на базі Лабораторії електронно-зондового мікроаналізу Інституту проблем матеріалознавства НАН України з метою найбільш раціонального використання наукових приладів імпортного виробництва фірми JEOL (Японія): JEM-2100F, JEM-100СХ II, Superprobe 733, JAMP-10S (2 прилади), T-20.

Подробиці

Центр Колективного Користування приладів “Високовакуумна аналітична система UHV-ANALYSIS-SYSTEM”.

На базі Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України працює центр колективного користування приладів “Високовакуумна аналітична система UHV-ANALYSIS-SYSTEM”.

Подробиці

Кримський геліоцентр ІПМ НАН України.

Навчально – дослідницький центр «Кримський геліоцентр ІПМ НАН України»

Основні напрямки діяльності:

  • Створення нових матеріалів із використанням сонячного випромінювання;
  • Випробовування матеріалів в екстремальних умовах;
  • Розвиток сонячних енергетичних технологій;
  • Проведення навчальних семінарів, шкіл, конференцій щодо сонячної тематики;
  • Пропаганда «зеленої енергетики»
Подробиці

Віртуальна організація Українського національного гріда "Матеріалознавство перспективних матеріалів"

ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів" створено за ініциативою Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України для вирішення проблем розробки та впровадження новітніх перспективних матеріалів. Метою ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів" є проведення ефективного обчислювального експерименту в умовах грід-середовища на макро-, мезо- та мікроструктурних рівнях для вирішення актуальних задач розробки науковою спільнотою матеріалознавців інститутів НАН України та університетів нових перспективних матеріалів (наноструктурні матеріали, високоентропійні багатокомпонентні сплави, керамо-керамічні композити і т.і.).

Подробиці

Структура