Конференції

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.207.03.2

Спеціалізована вчена рада створена на підставі рішення Вченої ради Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України від 05 грудня 2023р., протокол № 8, (наказ від 08 грудня 2023р. № 148) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Синиці Анні Олександрівні на тему «Вплив модифікування магнетитом на особливості структуроутворення та властивості біомедичних композитів гідроксиапатит/магнетит/хітозан.» на здобуття ступеня доктора філософії: за спеціальністю 132 – матеріалознавство

Голова Спеціалізованої Вченої Ради

SERHII FIRSTOV

ФіРСТОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

 • академік НАН України
 • доктор фізико-математичних наук, професор
 • Інститут проблем матеріалознавства НАН України
Подробиці

Рецензенти

ЛАВРИНЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

 • доктор хімічних наук
 • старший науковий співробітник
 • Інститут проблем матеріалознавства НАН України
Подробиці

ШЕВЧЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА

 • кандидат фізико-математичних наук
 • старший науковий співробітник
 • Інститут проблем матеріалознавства НАН України
Подробиці

Опоненти

САВЧУК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

 • доктор технічних наук, професор
 • Рівненський державний гуманітарний університет

ВОЙНАРОВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

 • кандидат технічних наук
 • старший науковий співробітник
 • Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України

Науковий керівник

† УВАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

 • доктор технічних наук, професор
 • Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України

Науковий керівник

БОШИЦЬКА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

 • доктор технічних наук
 • старший науковий співробітник
 • Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України
 

Оголошення про захист дисертацій

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Синиці Анни Олександрівни

 Синиця Анна Олександрівна, молодший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України, тема дисертації: «Вплив модифікування магнетитом на особливості структуроутворення та властивості біомедичних композитів гідроксиапатит/магнетит/хітозан»,

З галузі знань 13 – механічна інженерія, за спеціальністю 132 – матеріалознавство.

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.207.003.2 в  Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України (м. Київ, вул. Омеляна Пріцака 3, ( (044)  390-71-98).

Науковий керівник: † УВАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, доктор технічних наук, професор, ІПМ НАН України.

Засідання разової спеціалізованої вченої ради з захисту дисертаційної роботи Синиці Анни Олександрівни Час: 15 лютого 2024р. об 11.00

Підключитися до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuceqrqTorHtLXFaUohXjTqoXB6TKNpzFB#/registration

Науковий керівник: БОШИЦЬКА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА, доктор технічних наук,  ІПМ НАН України.

Структура