ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Синиці Анни Олександрівни

7.12.2023 Захист дисертації ДФ 26.207.03.2

 Синиця Анна Олександрівна, молодший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України, тема дисертації: «Вплив модифікування магнетитом на особливості структуроутворення та властивості біомедичних композитів гідроксиапатит/магнетит/хітозан»,

З галузі знань 13 – механічна інженерія, за спеціальністю 132 – матеріалознавство.

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.207.003.2 в  Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України (м. Київ, вул. Омеляна Пріцака 3, ( (044)  390-71-98).

Науковий керівник: † УВАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, доктор технічних наук, професор, ІПМ НАН України.

Засідання разової спеціалізованої вченої ради з захисту дисертаційної роботи Синиці Анни Олександрівни Час: 15 лютого 2024р. об 11.00

Підключитися до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuceqrqTorHtLXFaUohXjTqoXB6TKNpzFB#/registration

Науковий керівник: БОШИЦЬКА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА, доктор технічних наук,  ІПМ НАН України.

 

Матеріали для завантаження:

Відгук офіційного опонента Войнаровича С.

Відгук офіційного опонента Савчука П.

Відгук рецензента Шевченко О.

Відгук рецензента Лавриненко О.

Відео з підписом

Відео з підписом і печаткою: