Виконуючий обов'язки директора інституту

БАГЛЮК ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

 • член-кореспондент Національної Академії наук України
 • доктор технічних наук, старший науковий співробітник
 • керує роботою секції "Матеріалознавство порошкових та композиційних матеріалів і покриттів"
 • керує роботою відділу "Зносостійких та корозійностійких порошкових конструкційних матеріалів"
 • Телефон: +380(44)205-79-41
 • E-mail:g.bagliuk@ipms.kyiv.ua
Подробиці

Перший заступник директора з наукової роботи

ФІРСТОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

 • академік Національної Академії наук України
 • доктор фізико-математичних наук, професор
 • керує роботою секції "Фізичне матеріалознавство та фізика міцності"
 • керує роботою відділу "Фізики міцності і пластичності матеріалів"
 • Телефон: +380972538719
 • E-mail: s.firstov@ipms.kyiv.ua
Подробиці

Заступник директора з наукової роботи

РАГУЛЯ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

 • академік Національної Академії наук України
 • доктор технічних наук
 • керує роботою секції "Фізико-хімія і технології наноструктурних і функціональних матеріалів”
 • керує роботою відділу "Фізико-хімії і технології наноструктурної кераміки та нанокомпозитів"
 • Телефон: +380(44)205-79-06
 • E-mail: a.ragulya@ipms.kyiv.ua
Подробиці

В.О. заступника директора з наукової роботи

ЗГАЛАТ-ЛОЗИНСЬКИЙ ОСТАП БРОНІСЛАВОВИЧ

 • доктор технічних наук
 • заступник голови секції: "Матеріалознавство порошкових та композиційних матеріалів і покриттів"
 • керує роботою відділу "Термомеханічної обробки тугоплавких матеріалів"
 • Телефон: +380(44)205-79-16
 • E-mail:o.zgalatlozynskyi@ipms.kyiv.ua
Подробиці

В.О. ученого секретаря інституту

МИРОНЮК ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ

 • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
 • Забезпечує науково-організаційний супровід НДР
 • Телефон: +380(44)390-71-98
 • E-mail:d.myroniuk@ipms.kyiv.ua
Подробиці

Заступник директора з загальних питань

ДМИТРІЄВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 • Забезпечує технічний супровід виконання НДР, керує інженерними службами інституту
 • Телефон: +380(44)390-71-99
 • E-mail:d.dmytriiev@ipms.kyiv.ua
Подробиці