Конференції

Директор інституту

СОЛОНІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

 • академік Національної Академії наук України
 • доктор фізико-математичних наук
 • керує роботою відділу "Структурної хімії твердого тіла"
 • Телефон: +380(44)390-87-57,+380(44)205-79-01
 • E-mail: dir@ipms.kiev.ua; solonin@ipms.kiev.ua
Подробиці

Перший заступник директора з наукової роботи

ФіРСТОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

 • академік Національної Академії наук України
 • доктор фізико-математичних наук, професор
 • керує роботою секції "Фізичне матеріалознавство та фізика міцності"
 • керує роботою відділу "Фізики міцності і пластичності матеріалів"
 • Телефон: +380(44)390-87-61
 • E-mail: fsa@ipms.kiev.ua
Подробиці

Заступник директора з наукової роботи

РАГУЛЯ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

 • академік Національної Академії наук України
 • доктор технічних наук
 • керує роботою секції "Фізико-хімія і технології наноструктурних і функціональних матеріалів”
 • керує роботою відділу "Фізико-хімії і технології наноструктурної кераміки та нанокомпозитів"
 • Телефон: +380(44)205-79-06
 • E-mail: ragulya@ipms.kiev.ua
Подробиці

Заступник директора з наукової роботи

БАГЛЮК ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

 • член-кореспондент Національної Академії наук України
 • доктор технічних наук, старший науковий співробітник
 • керує роботою секції "Матеріалознавство порошкових та композиційних матеріалів і покриттів"
 • керує роботою відділу "Зносостійких та корозійностійких порошкових конструкційних матеріалів"
 • Телефон: +380(44)205-79-41
 • E-mail: gbag@rambler.ru
Подробиці

Учений секретар інституту

КАРТУЗОВ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

 • кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
 • керує роботою відділу "Прикладної математики та обчислювального експерименту в матеріалознавстві"
 • Забезпечує науково-організаційний супровід НДР, здійснює загальне керування локальною комп"ютерною мережею та грід-вузлом "Матеріалознавство перспективних матеріалів"
 • Телефон: +380(44)390-71-98
 • E-mail: vvk@ipms.kiev.ua
Подробиці

Заступник директора з загальних питань

ДМИТРІЄВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 • Забезпечує технічний супровід виконання НДР, керує інженерними службами інституту
 • Телефон: +380(44)390-71-99
 • E-mail: dadmi.ipm@gmail.com
Подробиці