Конференції

Аспірантура і докторантура


АСПІРАНТУРА

Діяльність аспірантури здійснюється у відповідності з «Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. № 261.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за наступними напрямками:

 • 102 - хімія
 • 105 – прикладна фізика та наноматеріали
 • 132 – матеріалознавство

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету (за державним замовленням);
 • коштів юридичних чи фізичних осіб – на умові контракту.

Аспіранти забезпечуються гуртожитком (для іногородніх).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

Вступниками в аспірантуру подаються такі документи:

 • 1) заява на ім’я директора інституту;
 • 2) анкета з фотокарткою, завірена у відділі кадрів установи за місцем роботи, фото завірене печаткою;
 • 3) автобіографія;
 • 4) список опублікованих наукових праць або реферат з обраної наукової спеціальності;
 • 5) копія диплома (з додатком ) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра;
 • 6) військово-обліковий документ для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством) (оригінал, копія);
 • 7) копія довідки про ідентифікаційний код;
 • 8) копія паспорта;
 • 9) копія трудової книжки(за наявності) та/або витяг з реєстру застрахованих осіб;
 • 10) характеристика з місця роботи або рекомендація Вченої ради до вступу в аспірантуру;
 • 11) підтвердження рівня знання державної мови в порядку передбаченому законодавством;
 • 12) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • 13) подання передбачуваного наукового керівника;
 • 14) дві фотокартки розміром 3х4.

Документи приймаються групою аспірантури та докторантури корпус Б кім. 209.

Вступ до аспірантури у 2024 р


Етапи вступної кампанії

 • Реєстрація на ЄВІ в будь-якому ЗВО – 7 травня – 29 травня 2024 року
 • Тестування – 24 червня – 15 липня 2024 року (до 17 червня учасники, зареєстровані для участі у вступних випробуваннях, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування)
 • Початок прийому заяв і документів до аспірантури – 1 серпня 2024 року

Зверніть увагу!!!

Допускається до вступних іспитів та конкурсного відбору вступник до аспірантури, який підтвердив свій
рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language
Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним
сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи
аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня) або надав результати ЄВІ!
Документи без сертифікатів ЄВІ або сертифікатів знань з іноземної мови прийматися не будуть!

 • Закінчення прийому заяв і документів – 10 вересня 2024 року
 • Строки проведення вступних іспитів – 14 вересня – 10 жовтня 2024 року
 • Терміни зарахування вступників 1 листопада 2024 року

Вступники в аспірантуру складають вступні іспити із спеціальності та іноземної мови.

Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір здійснюються в наступому порядку:

 • додаткове вступне випробування – для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань або спеціальності ніж та, що зазначена в дипломі вступника;
 • вступний іспит з іноземної мови – за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 • вступний іспит зі спеціальності – в обсязі стандарту вищої освіти магістра.

Зарахування до аспірантури з 1 листопада.

Аспіранти, які успішно виконують індивідуальний план підготовки - отримують стипендію у відповідності з чинним законодавством України.


ДОКТОРАНТУРА

Вступниками в докторантуру подаються такі документи:

 • 1) заява з візою наукового консультанта.
 • 2) витяг з протоколу засідання секції про рекомендацію для вступу в докторантуру (вказати наукову спеціальність, наукового консультанта).
 • 3) анкета з фотокарткою.
 • 4) список наукових праць.
 • 5) розгорнутий план докторської дисертації.
 • 6) копія диплома кандидата наук.
 • 7) копіяд ідентифікаційного коду.
 • 8) медична довідка за формою № 086-У.
 • 9) фотокартка для посвідчення.
 • 10) військово-обліковий документ для військовозобовʼязаних (крім випадків, передбачених законодавством) (оригінал, копія).

Подача документів в докторантуру до 14 червня.

Зарахування в докторантуру з 1 вересня.

Освітній процес

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу


Ultra high vacuum analisys sistem


Планетарний млин Pulverisette 6

1,2,3 – планетарний млин Pulverisette 6 виробництва Fritsch GmbH 2007 р., повірений у 2021 р.; 4 – барабан з функцією реєстрації температури і тиску та передачі по радіоканалу; 5 – інтерфейс програмного забезпечення для запису температури і тиску.ГуртожиткиСпортзал. Їдальня. Центр інноваційних медичних технологій

Пропозиції щодо напрямків аспірантських досліджень


Відомості про самооцінювання освітньої програми


Накази про видачу дипломів доктора філософії


Силабуси

Силабуси-2023

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Спеціальність 132 Матеріалознавство

Спеціальність 102 Хімія

Архів силабусів

2021


Корисні посилання та документи

Меморандуми про співпрацю

Накази

Витяги з протоколів

Положення

Правила прийому до аспірантури і докторантури

Програми вступних іспитів до аспірантури

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

Проекти змін до освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії

Шановні здобувачі вищої освіти, викладачі, роботодавці та інші зацікавлені учасники освітнього процесу!
Якщо у Вас є пропозиції або зауваження до освітньо-навчальних програм підготовки доктора філософії
зі спеціальностей 132 «Матеріалознавство», 102 «Хімія» та 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»,
будемо раді їх почути і обговорити у рамках засідання групи забезпечення освітньо-наукових
програм Інституту проблем матеріалознавства НАН України.

Гарант ОНП 132 «Матеріалознавство», в.о. заст. директора, д-р техн. наук, старш. наук. співр.
Остап ЗГАЛАТ-ЛОЗИНСЬКИЙ, o.zgalatlozynskyi@ipms.kyiv.ua

Гарант ОНП 102 «Хімія», д-р хім. наук Марина БУЛАНОВА, mvbulanova2@gmail.com

Гарант ОНП 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співр.
Олег ХИЖУН, khyzhun@ukr.net

Спеціальність 132 "Матеріалознавство"

Розклад лекцій аспірантів

Навчальні плани

Сертифікати

Різне


Контакти

За додатковою інформацією звертатися до групи аспірантури та докторантури:

Адреса: Україна, 03142, м.Київ, вул. Омеляна Пріцака (Кржижановського) 3, корпус Б, к.209

Е-mail: aspirant@ipms.kiev.ua

тел. +380(44)390-88-63

Макаренко Олена Сергіївна

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.207.01

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальностями:

 • 01.04.07 «Фізика твердого тіла (фізико-математичні науки)»
 • 01.04.13 «Фізика металів (фізико-математичні науки)»

Подробиці

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.207.02

Створена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1528 від 22 грудня 2014 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора(кандидата) хімічних наук за спеціальностями:

Подробиці

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.207.03

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21 грудня 2015 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора(кандидата) технічних наук за спеціальностями:

Подробиці

Спеціалізована Вчена Рада ДФ 26.207.01

Створена наказом Міністерства освіти і науки України №13л від 27 січня 2017 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії:

 • 105 - «Прикладна фізика та наноматеріали (10 Природничі науки)»

Подробиці

Аспірантура і докторантура