Аспірантура і докторантура


АСПІРАНТУРА

Діяльність аспірантури здійснюється у відповідності з «Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. № 261.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за наступними напрямками:

 • 102 - хімія
 • 105 – прикладна фізика та наноматеріали
 • 132 – матеріалознавство

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету (за державним замовленням);
 • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту. Набір в аспірантуру в травні 2023р. здійснюється виключно за кошти юридичних чи фізичних осіб.

Аспіранти забезпечуються гуртожитком (для іногородніх).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

Вступниками в аспірантуру подаються такі документи:

 • 1) заява на ім’я директора інституту;
 • 2) анкета з фотокарткою, завірена у відділі кадрів установи за місцем роботи, фото завірене печаткою;
 • 3) автобіографія;
 • 4) список опублікованих наукових праць або реферат з обраної наукової спеціальності;
 • 5) копія диплома (з додатком ) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра;
 • 6) військово-обліковий документ для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством) (оригінал, копія);
 • 7) копія довідки про ідентифікаційний код;
 • 8) копія паспорта;
 • 9) копія трудової книжки(за наявності) та/або витяг з реєстру застрахованих осіб;
 • 10) характеристика з місця роботи або рекомендація Вченої ради до вступу в аспірантуру;
 • 11) підтвердження рівня знання державної мови в порядку передбаченому законодавством;
 • 12) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • 13) подання передбачуваного наукового керівника;
 • 14) дві фотокартки розміром 3х4.

Документи приймаються групою аспірантури та докторантури корпус Б кім. 206.

Вступ до аспірантури у 2023 р

Етапи вступної кампанії

 • Початок прийому заяв і документів - 1 травня 2023 року
 • 1 серпня 2023 року
 • Закінчення прийому заяв і документів - 12 травня 2023 року
 • 10 вересня 2023 року
 • Строки проведення вступних іспитів - 15 травня 2023 – 26 травня 2023 року
 • 14 вересня – 10 жовтня 2023 року
 • Терміни зарахування вступників 1 червня 2023 року
 • 1 листопада 2023 року

Вступники в аспірантуру складають вступні іспити із спеціальності та іноземної мови.

Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір здійснюються в наступому порядку:

 • додаткове вступне випробування – для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань або спеціальності ніж та, що зазначена в дипломі вступника;
 • вступний іспит з іноземної мови – за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 • вступний іспит зі спеціальності – в обсязі стандарту вищої освіти магістра.

Зарахування до аспірантури з 1 листопада.

Аспіранти, які успішно виконують індивідуальний план підготовки - отримують стипендію у відповідності з чинним законодавством України.


Пропозиції щодо напрямків аспірантських досліджень


ДОКТОРАНТУРА

Вступниками в докторантуру подаються такі документи:

 • 1) заява з візою наукового консультанта.
 • 2) витяг з протоколу засідання секції про рекомендацію для вступу в докторантуру (вказати наукову спеціальність, наукового консультанта).
 • 3) анкета з фотокарткою.
 • 4) список наукових праць.
 • 5) розгорнутий план докторської дисертації.
 • 6) копія диплома кандидата наук.
 • 7) копіяд ідентифікаційного коду.
 • 8) медична довідка за формою № 086-У.
 • 9) фотокартка для посвідчення.

Подача документів в докторантуру до 15 червня.

Зарахування в докторантуру з 1 вересня.

Освітній процес

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу


Ultra high vacuum analisys sistem


Планетарний млин Pulverisette 6

1,2,3 – планетарний млин Pulverisette 6 виробництва Fritsch GmbH 2007 р., повірений у 2021 р.; 4 – барабан з функцією реєстрації температури і тиску та передачі по радіоканалу; 5 – інтерфейс програмного забезпечення для запису температури і тиску.ГуртожиткиСпортзал. Їдальня. Центр інноваційних медичних технологій

Відомості про самооцінювання освітньої програми


Накази про видачу дипломів доктора філософії


Силабуси


Корисні посилання та документи


Контакти

За додатковою інформацією звертатися до групи аспірантури та докторантури:

Адреса: Україна, 03142, м.Київ, вул. Омеляна Пріцака (Кржижановського) 3, корпус Б, к.206

Е-mail: aspir@ipms.kiev.ua

тел. +380(44)390-88-63

Севрук Юлія Миколаївна

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.207.01

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальностями:

 • 01.04.07 «Фізика твердого тіла (фізико-математичні науки)»
 • 01.04.13 «Фізика металів (фізико-математичні науки)»

Подробиці

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.207.02

Створена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1528 від 22 грудня 2014 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора(кандидата) хімічних наук за спеціальностями:

Подробиці

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.207.03

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21 грудня 2015 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора(кандидата) технічних наук за спеціальностями:

Подробиці

Спеціалізована Вчена Рада ДФ 26.207.01

Створена наказом Міністерства освіти і науки України №13л від 27 січня 2017 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії:

 • 105 - «Прикладна фізика та наноматеріали (10 Природничі науки)»

Подробиці