Аспірантура і докторантура


АСПІРАНТУРА

Діяльність аспірантури здійснюється у відповідності з «Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. № 261.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за наступними напрямками:

 • 102 - хімія
 • 105 – прикладна фізика та наноматеріали
 • 132 – матеріалознавство

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету (за державним замовленням);
 • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту.

Аспіранти забезпечуються гуртожитком (для іногородніх).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

Вступниками в аспірантуру подаються такі документи:

 • 1) заява на ім’я директора інституту;
 • 2) анкета з фотокарткою, завірена у відділі кадрів установи за місцем роботи, фото завірене печаткою;
 • 3) автобіографія;
 • 4) список опублікованих наукових праць або реферат з обраної наукової спеціальності;
 • 5) копія диплома (з додатком ) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра;
 • 6) копія довідки про ідентифікаційний код;
 • 7) копія паспорта;
 • 8) копія трудової книжки(за наявності);
 • 9) характеристика з місця роботи або рекомендація Вченої ради до вступу в аспірантуру;
 • 10)медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • 11)подання передбачуваного наукового керівника;
 • 12)дві фотокартки розміром 3х4.

Документи приймаються до 10 вересня групою аспірантури та докторантури корпус Б кім. 206.

Вступники в аспірантуру складають вступні іспити із спеціальності, філософії та іноземної мови.

Зарахування до аспірантури з 1 листопада.

Аспіранти, які успішно виконують індивідуальний план підготовки - отримують стипендію у відповідності з чинним законодавством України.


ДОКТОРАНТУРА

Вступниками в докторантуру подаються такі документи:

 • 1. Заява з візою наукового консультанта.
 • 2. Витяг з протоколу засідання секції про рекомендацію для вступу в докторантуру (вказати наукову спеціальність, наукового консультанта).
 • 3. Анкета з фотокарткою.
 • 4. Список наукових праць.
 • 5. Розгорнутий план докторської дисертації.
 • 6. Копія диплома кандидата наук.
 • 7. Копія ідентифікаційного коду.
 • 8. Медична довідка за формою № 086-У.
 • 9. Фотокартка для посвідчення.

Подача документів в докторантуру до 15 червня.

Зарахування в докторантуру з 1 вересня.


Контакти

За додатковою інформацією звертатися до групи аспірантури та докторантури:

Адреса: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського 3, к.206

Е-mail: aspir@ipms.kiev.ua

тел. +380(44)390-88-63

Севрук Юлія Миколаївна


Корисні посилання та документи

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.207.01

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальностями:

 • 01.04.07 «Фізика твердого тіла (фізико-математичні науки)»
 • 01.04.13 «Фізика металів (фізико-математичні науки)»

Подробиці

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.207.02

Створена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1528 від 22 грудня 2014 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора(кандидата) хімічних наук за спеціальностями:

Подробиці

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.207.03

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21 грудня 2015 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора(кандидата) технічних наук за спеціальностями:

Подробиці

Структура