Конференції

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.207.02

Створена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1528 від 22 грудня 2014 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора(кандидата) хімічних наук за спеціальностями:

Оголошення про захист дисертацій

Голова Спеціалізованої Вченої Ради

Bondar_A.A.

БОНДАР АНАТОЛІЙ АДОЛЬФОВИЧ

  • доктор хімічних наук
  • завідувач відділу «Фізичної хімії неорганічних матеріалів» Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України

Подробиці

Заступник голови

Bylanova M.V.

БУЛАНОВА МАРИНА ВАДИМІВНА

  • доктор хімічних наук

Подробиці

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Krasovskiy_V.

КРАСОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

  • доктор технічних наук
  • завідувач відділу «Контактних явищ і паяння неметалевих матеріалів» Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
  • E-mail: vitalkras@ipms.kiev.ua
Подробиці

Документи для завантаження

 

Оголошення про захист дисертацій

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Коваленко Ольги Анатоліївни

24.01. 2024 р. о 14 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться  захист дисертації: «Особливості формування ізо- та анізотропних наноструктур титанату барію» на здобуття наукового ступеню кандидата хімічних  наук Коваленко Ольги Анатоліївни

Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.02

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Уткіна Сергія Вікторовича

14.12.2021 р. о 14:00 год.  у режимі онлайн конференції в програмі ZOOM відбудеться захист дисертації: «Діаграми стану та властивості сплавів систем молібден-залізо-бор і молібден-нікель-бор» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Уткіна Сергія Вікторовича.

Шифр та назва спеціальності — 02.00.04 — фізична хімія.

Шифр спеціалізованої вченої ради —Д 26.207.02

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук Корнієнко Оксани Анатоліївни

6. 05. 2021 р. о 11.00 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться  захист дисертації: «Фазові рівноваги в системах оксидів d-елементів IV групи та оксидів лантаноїдів» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних  наук Корнієнко Оксани Анатоліївни

Шифр та назва спеціальності 02.00.04 – фізична хімія

Шифр спеціалізованої вченої ради –Д 26.207.02

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Марек Ірини Олегівни

5. 05. 2021 р. о 14.00 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться  захист дисертації: «Фізико-хімічні властивості нанодисперсних порошків системи ZrO2−Y2O3−CeO2» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Марек Ірини Олегівни

Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.02

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Смирнової-Замкової Марії Юріївни

5. 05. 2021 р. об 11.00 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться  захист дисертації: «Вплив методів одержання на фізико-хімічні властивості нанокристалічних порошків системи Al2O3-ZrO2-Y2O3-CeO2»  на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Смирнової-Замкової Марії Юріївни

Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.02

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук Агравала Павла Гяновича

29 04. 2021 р. об 1100год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться  захист дисертації: «Термодинаміка і фазові перетворення в багатокомпонентних аморфоутворюючих системах перехідних металів» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних  наук Агравала Павла Гяновича

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук Фартушної Юлії Вікторівни

22.04.2021 р. о 11.00 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться захист дисертації: «Фазові рівноваги, структура і властивості сплавів систем титану і заліза з d-металами, р-елементами і РЗМ» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук Фартушної Ю.В.

Повідомлення про захист дисертації кандидата хімічних наук Чайки Миколи Володимировича

04 грудня 2019 р. об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист дисертації: “Фізико-хімічна взаємодія монокристалів СdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe і CdxHg1-xTe з травильними композиціями K2Cr2O7 – мінеральна кислота – розчинник” на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук старшого лаборанта кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка Чайки Миколи Володимировича.

Повідомлення про захист дисертації Водоп’янової Ганни Олександрівни

21 лютого 2019 р. об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист дисертації: “Термодинамічні властивості розплавів аморфоутворюючої системи Cu–Ni–Ti–Hf” на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук аспіранта кафедри технології та обладнання ливарного виробництва Донбаської державної машинобудівної академії Водоп’янової Ганни Олександрівни.

Повідомлення про захист дисертації Галій Оксани Зіновіївни

13 грудня 2018 р. об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист дисертації: “Вплив хімічного та фазового складу, а також стану поверхні на електрохімічні властивості сплавів ZrNiMnCrМе (Ме = V, Al) та електродів на їх основі” на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Галій Оксани Зіновіївни.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Чудінович Ольги Василівни

6 грудня 2017 р. об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3, відбудеться захист дисертації: «Фазові рівноваги у системах La2O3–Y2O3–Ln2O3, де Ln = Nd, Sm, Eu, Gd, Yb» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Чудінович Ольги Василівни

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук БОНДАРЯ АНАТОЛІЯ АДОЛЬФОВИЧА

19 грудня 2016 р., о 14:00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3, відбудеться захист дисертації: «Діаграми стану систем, утворених d-металами з p-елементами III-ої та IV-ої груп, як наукова основа розробки матеріалів з високою питомою міцністю в широкому температурному інтервалі» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук старшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України БОНДАРЯ АНАТОЛІЯ АДОЛЬФОВИЧА.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук ГОРБАЧУКА МИКОЛИ ПЕТРОВИЧА

17 листопада 2016 р., об 11.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3, відбудеться захист дисертації: «Термодинамічні властивості силіцидів та германідів рідкісноземельних металів» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук старшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України ГОРБАЧУКА МИКОЛИ ПЕТРОВИЧА.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук КРИКЛІ ЛЮДМИЛИ СЕРГІЇВНИ

3 листопада 2016 р., об 11.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3, відбудеться захист дисертації: «Фазові рівноваги в подвійних і потрійних системах гафнію з тугоплавкими металами групи Платини» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України КРИКЛІ ЛЮДМИЛИ СЕРГІЇВНИ

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Заїкіної Олександри Вікторівни

27 жовтня 2016 р. об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист дисертації: «Фазові рівноваги в потрійних системах Al–Ti–Pd та Al–Ti–Pt» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України Заїкіної Олександри Вікторівни.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Потажевської Оксани Анатоліївни

27 жовтня 2016 р. об 11.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист дисертації: «ДІАГРАМИ СТАНУ ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМ B-Mo-Ti ТА B-Mo-Nb» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України Потажевської Оксани Анатоліївни.

Повідомлення про захист дисертації Цукренко Вікторії Василівни

3 березня 2016 р., об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Фізико-хімічні властивості нанокристалічних порошків системи ZrO2-Y2O3-CeO2-Al2O3-CoO, одержаних гідротермальним синтезом» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України Цукренко Вікторії Василівни.

Структура