Конференції

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.207.01

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 1166 від 23 грудня 2022 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальностями:

  • 01.04.07 «Фізика твердого тіла (фізико-математичні науки)»

Оголошення про захист дисертацій

Голова Спеціалізованої Вченої Ради

KHYZHUN О.Ю.

ХИЖУН ОЛЕГ ЮЛІАНОВИЧ

  • доктор фізико-математичних наук
  • завідувач відділу "Спектроскопії поверхні новітніх матеріалів" Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
Подробиці

Заступник голови

PODREZOV Yu.N.

ПОДРЕЗОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

  • доктор фізико-математичних наук
  • завідувач відділу "Фазових перетворень" Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
Подробиці

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

PETROVSKA_S.S.

ПЕТРОВСЬКА СВІТЛАНА СТЕПАНІВНА

  • кандидат фізико-математичних наук
  • E-mail: D26.207.01IPMS@gmail.com
Подробиці
 

Оголошення про захист дисертацій

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Красікової Ірини Євгеніївни

15 вересня 2021 р. о 14:00  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться захист кандидатської дисертації: «Нові кількісні методи визначення структури матеріалів у електронній мікроскопії» .

Шифр та назва спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Шифр вченої ради: Д 26.207.01.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Рокицької Олени Анатоліївни

15 вересня 2021 р. о 16.00 у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться захист кандидатської дисертації "PОсобливості формування та фізико-механічні властивості квазікристалів та їх апроксимантів у сплавах системи Ti-Cr-(Me)-Al-Si-O"

Шифр та назва спеціальності – 01.04.13 – фізика металів.

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Гончарука Віктора Анатолійовича

7 травня 2021 р. о 14.00 у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться захист дисертації «Вплив структурних факторів на механічні властивості високоміцних матеріалів на основі тугоплавких сполук» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук наукового співробітника відділу фізики високоміцних і метастабільних сплавів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Гончарука Віктора Анатолійовича

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Голубенка Олексія Анатолійовича

5 травня 2021 р. о 14.00 у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться захист дисертації «Особливості визначення фізико-механічних властивостей твердих тіл при локальному навантаженні в мікро- та нанооб`ємах» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук наукового співробітника відділу фізики високоміцних і метастабільних сплавів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Голубенка Олексія Анатолійовича

Шифр та назва спеціальності – 01.04.13 – фізика металів.

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Лужного Івана Васильовича

28.04.2021 р. о 15:30 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться  захист дисертації: «Електронна структура і оптичні властивості сполук Tl4ВХ6 (В = Cd, Hg, Pb; X = Cl, Br, I)» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника Відділу спектроскопії поверхні новітніх матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Лужного Івана Васильовича

Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла

Шифр вченої ради: Д 26.207.01

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Байбари Олексія Євгеновича

28. 04. 2021 р. о 14-00 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться захист дисертації: «Мікроструктура та властивості феромагнітних нанокомпозитів Co/Al2O3 та Co/SiO2 » на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук  молодшого наукового співробітника Відділу фізики і технології фотоелектронних та магнітоактивних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Байбари Олексія Євгеновича

Шифр та найменування наукової спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла

Шифр вченої ради: Д 26.207.01

Повідомлення про захист дисертації кандидата фізико-математичних наук Роженко Наталії Миколаївни

13 листопада 2019 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Використання методу регуляризації для визначення характеристик субструктури кристалічних матеріалів за формою дифракційних кривих» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника відділу прикладної математики та обчислювального експерименту в матеріалознавстві Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Роженко Наталії Миколаївни.

Повідомлення про захист дисертації Фомічова Євгена Миколайовича

26 грудня 2018 року о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Вплив флексоефекту та поверхневого екранування на функціональні властивості нанорозмірних фероїків» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук аспіранта з відривом від виробництва відділу функціональних оксидних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України Фомічова Євгена Миколайовича.

Повідомлення про захист дисертації Бричевського Миколи Миколайовича

12-го грудня 2018 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Утворення структури, механічна поведінка і киснево-йонна провідність кераміки на основі двоокису цирконію» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук наукового співробітника відділу фізики міцності та пластичності Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Бричевського Миколи Миколайовича.

Повідомлення про захист дисертації Новохацької Анастасії Олександрівни

12 грудня 2018 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Вплив надлишкового марганцю на формування структури і магніторезистівні властивості нанорозмірних і керамічних манганітів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника відділу фізичного матеріалознавства Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна НАН України Новохацької Анастасії Олександрівни.

Повідомлення про захист дисертації Юрченко Лесі Петрівни

17 жовтня 2018 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: Київ-142, вул. Кржижанoвського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації: «Дослідження методом електронного парамагнітного резонансу дефектної структури сегнетоелектричних матеріалів зі структурою перовськіту» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук наукового співробітника відділу функціональних оксидних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Юрченко Лесі Петрівни.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Закарян Дори Арамаісівни

23 травня 2018 р. о 14:00 год в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 , к. 208 відбудеться захист дисертації: «Першопринципні методи розрахунку фізичних характеристик тугоплавких бінарних евтектичних композитів» на здобуття наукового ступеня доктора фізико – математичних наук провідного наукового співробітника відділу № 44 Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Закарян Дори Арамаісівни.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Мелах Людмили Михайлівни

7 лютого 2018 р. о 14.00 годині в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3 відбудеться захист дисертації: «Структура та фізико-механічні властивості кераміки на основі боридів і боровміщуючих сполук» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук молодшого наукового співробітника відділу конструкційної кераміки та керметів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Мелах Людмили Михайлівни

Повідомлення про захист дисертації Даниленка Віталія Івановича

7 лютого 2018 р. о 14.00 годині в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3 відбудеться захист дисертації: «Закономірності зміцнення ОЦК і ГЩУ металів на розвинених стадіях пластичної деформації» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника відділу фазових перетворень Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Даниленка Віталія Івановича

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Гончарової Ірини Вадимівни

1 березня 2017 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03142, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Визначення методом індентування фізико-механічних властивостей матеріалів з різною кристалічною структурою» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук наукового співробітника відділу фізики метастабільних сплавів і руйнування високоміцних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Гончарової Ірини Вадимівни.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук ОНОПРІЄНКА ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА

7 грудня 2016 р. об 14-00 год. в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3, відбудеться захист дисертації: відбудеться захист дисертації «Механізми формування структури та властивостей тонких плівок на основі аморфного вуглецю, які одержують магнетронним методом» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук провідного наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України ОНОПРІЄНКА ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Миронюка Дениса Валерійовича

19 жовтня 2016 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Вплив деяких видів іонізуючого випромінювання на властивості плівок оксиду цинку» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника відділу фізики і технології фотоелектронних та магнітоактивних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Миронюка Дениса Валерійовича.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Ільківа Володимира Ярославовича

19 жовтня 2016 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист кандидатської дисертації «Вплив умов синтезу на електронну структуру нанокомпозитів SiO2/Al2O3/TiO2 і зарядову ємність літієвих джерел струму з катодами на їх основі» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук асистента кафедри металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету Національного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Ільківа Володимира Ярославовича.

Повідомлення про захист дисертації Денисюк Наталії Михайлівни

29 червня 2016 р. о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 відбудеться захист дисертації «Електронна структура і оптичні властивості сполук APb2X5 і Tl3PbX5 (A=K, Rb, Tl; X=Cl, Br, I) – перспективних матеріалів нелінійної оптики» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Денисюк Наталії Михайлівни.

Повідомлення про захист дисертації Яворського Юрія Васильовича

29 червня 2016 р., о 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Вплив механоактивації на електронну структуру сумішей нанооксидів Si, Al, Ti, Fe і зарядові ємності літієвих джерел струму з катодами на їх основі» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук асистента кафедри металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету Національного університету України «Київський політехнічний інститут» Яворського Юрія Васильовича.

Повідомлення про захист дисертації Козака Андрія Олександровича

30 березня 2016 р., об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Структура та оптоелектронні і механічні властивості тонких Si–C–N плівок» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Козака Андрія Олександровича.

Повідомлення про захист дисертації Вовчка Олександра Сергійовича

28 жовтня 2015 р., об 16.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул.Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Вплив легуючих елементів на релаксаційну стійкість та термічну стабільність сплавів з ГЩУ структурою» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України Вовчка Олександра Сергійовича.

Повідомлення про захист дисертації Іванової Ольги Михайлівни

28 жовтня 2015 р., об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул.Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації: «Мартенситне перетворення в нестехіометричному інтерметаліді Ti75.5Sn24.5 та його вплив на механічну поведінку» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук молодшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України Іванової Ольги Михайлівни

Повідомлення про захист дисертації Вороновича Даніїла Олександровича

14 жовтня 2015 р., об 14.00 в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України за адресою : 03680, Київ-142, вул.Кржижановського, 3, відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, старшого викладача кафедри фізики Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Вороновича Даніїла Олександровича на тему «Термоемісійні та випромінювальні властивості монокристалів додекаборидів рідкісноземельних металів».

Структура