ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 
Конференції

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Закарян Дори Арамаісівни

17.4.2018 Захист дисертації Д 26.207.01

23 травня 2018 р. о 14:00 год в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за адресою: 03680, Київ-142, вул. Кржижановського, 3 , к. 208 відбудеться захист дисертації: «Першопринципні методи розрахунку фізичних характеристик тугоплавких бінарних евтектичних композитів» на здобуття наукового ступеня доктора фізико – математичних наук провідного наукового співробітника відділу № 44 Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Закарян Дори Арамаісівни.

 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. 
Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.207.01 
Науковий консультант – академік НАН Украини, доктор фізико-математичних наук, професор Фірстов Сергій Олексійович, заступник директора Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Офіційний опонент – Котречко Сергій Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України).
Офіційний опонент – Прилуцький Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Офіційний опонент - Яновський Володимир Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. відділу (Інститут монокристалів НАН України).